Placering av pool

Tips på placering av poolen

Placering av pool

En av de mest utmanande delarna, men också roligast, gäller placering av poolen. Många menar att man bör följa visa fastlagda ramar, men du som poolbyggare har oftast en klar bild över hur du vill ha din pool. Nedan finner ni mina tips på vad man ska tänka på så man inte missar viktiga infallsvinklar rörande din pool.

Poolens höjd i förhållande till hus och tomt

soffgrupp
Minst lika viktigt som vart på tomten man vill ha sin pool är att ha koll på höjden på poolen relativt andra viktiga delar av ens fastighet. Här kan val av utemiljö spela in. Ska man ha stenläggning runt poolen eller altan. Oavsett vad man väljer så passar många på och förändra även detta när man ändå bygger poolen.

Skyddad plats

pool skyddad
I den mån det är möjligt kommer du vilja ha din pool i lä. Det är inte alltid som detta är möjligt. Men att skydda poolen från exempelvis insyn och vind är att rekommendera.
Jag personligen har väldigt mycket träd på vår tomt. Så här i efterhand hade jag lagt poolen längre ifrån träden så nerfall från dessa inte hamnade mitt i poolen.

Solig plats

pool sol

Något man bör sträva efter vid ens poolbygge är att placera den var det förekommer så mycket sol som möjligt. Mycket sol kommer delvis leda till naturlig uppvärmning av poolen samt att det upplevs som varmare när väl är i poolen
Dock finns det nackdelar med för mycket solexponering. UV-ljus har en tendens till att slita på linern i form av blekning. Det som brukar slitas som mest är oftast trappan där det är som minst vatten som skyddar mot solens strålar.

Här kan du läsa mer om uteplats

Skugga på uteplatsen

pool sol
Även om du troligtvis kommer vilja ha mycket sol på din uteplats så kan det vara värt att även få till ytor med skugga. För även om jag personligen uppskattar sol så är det i skuggan jag hänger mest på sommaren. Du kan antingen välja att bygga ett attefallshus eller uteplats med tak. Har man en omgivning som naturligt kan bidra med skugga kan en god ide vara att få delar av uteplatsen skyddad med hjälp av dessa.

Här kan du läsa mer om uteplats.

Snåla inte med utrymmet kring poolen

pool utrymme
Något man inte ska glömma när man bygger pool är att man kommer spendera mer tid ovanför poolen än vad man faktiskt gör i den. Ytorna runtomkring poolen kommer därmed att användas rikligt och jag tror stark på att investera tid och engagemang även här. Många som bygger pool väljer att behålla större gräsmattor som i sin tur kan föra med sig mycket smuts ner i poolen och något som kräver regelbundet underhåll. Min ytterst personliga åsikt är att jag vill ha en stor och rymlig altan/trädäck/stensättning runt omkring poolen snarare än stora gräsytor. Här kommer du att vilja ha solstolar, grill, möblemang osv. En pool tillför väldigt mycket karaktär till din trädgård och det finns oändliga sätt att nyttja detta. Låt dig inte begränsas.

Tänk också på poolens höjd i förhållande till omgivningen. Har du en ojämn trädgård eller nivåskillnader mellan ditt hus, uteplats osv? Detta är något du kan lösa med exempelvis en uteplats/altan.

Här kan du läsa mer om omgivning/ytor runt poolen

Säkerhet

pool säkerhet

Din pool kommer användas av flitigt, kanske att man har barn, vänner på besök, släkt, tillställningar eller liknande. Detta kommer innebära ett ansvar vilket är något du kommer vilja ha i beaktning när du bygger din pool. Att placera poolen där man kanske kan ha uppsikt från köket eller liknande kommer spara dig mycket tid och energi. Sen ska man aldrig lämna barn badande ensamma utan uppsyn.

Här kan du läsa mer om poolägares ansvar för säkerheten

Stängda ytor

Beroende på hur din tomt ser ut bör du reflektera över ytor och framtida projekt. Till att börja med så kommer en grävmaskin att behöva komma åt din tomt för att kunna gräva ut din pool. Se till så att din pool är placerad med lätt åtkomst för markarbete. Detta hjälper också till med att hålla nere priset. Ju större grävmaskin desto färre timmar krävs osv. Detsamma gäller transport av massor. Kommer massorna att behöva transporteras i mindre mängder flera gånger eller finns det möjlighet att köra större körningar? Detta påverkar också priset
Du ska inte heller glömma hur ditt poolbygge kan påverka framtida projekt. Om din placering av pool begränsar dina framtida möjligheter för att utföra markarbete, är det då rätt placering eller kan det vara värt att driva igenom dessa projekt innan du bygger din pool?

Här kan du läsa mer om omgivning/ytor runt poolen

Teknikrummet ska stå nära bräddavloppen

placering teknikrum
En faktor som man inte får glömma bort med sitt poolbyggande är all poolteknik som tillkommer. När du placerar ut din pool ska du också tänka på tillgång/möjlighet till din poolteknik. Har du en källare som kan anslutas eller ett garage du kan använda så gör det bygget i sig betydligt enklare men även billigare. Såklart finns det alltid möjlighet för att lokalisera din pool längre ifrån din redan existerande infrastruktur, men det mesta har ett pris. En bra utgångspunkt är att vilja ha sin poolpump så nära dina bräddavlopp som möjligt. Standard för den poolpump som vi säljer som standard (0,75 hästkrafter) är max 15 meter. För en poolpump suger vatten från bräddavloppet. Därmed är det mer optimalt att ha pumpen närmare breddavloppet än inloppet. Det går alltid att uppgradera poolpump även om priset för detta inte ska överskattas. Det kostar någon tusenlapp.

Här kan du läsa mer om teknikrum

Storlek

När du nu har bestämt dig för var du vill placera ut din pool så är nästa steg att bestämma poolens storlek.

Jag tycker personligen att pooler idag byggs lite för stora. En 8x4m pool är 32 kvm stor (innermått). Det är större än ett attefallshus (30 kvm!!!). Jag har själv en pool som är 6×3,5 och det enda jag saknar med stor pool är de få tillfällen man vill spela volleyboll. Det är min pool för liten för.
Simning är inte ett problem med de verktyg och tillbehör som finns idag.

Här kan du läsa mer om storlek på pool

Ta in trädgårdsarkitekt

placering teknikrum
Ett bra tips är att ta in en trädgårsarkitekt i ett tidigt stadie av pooltankarna. De flesta trädgårdsarkitekter har idag någon form av erfarenhet med pool i och med att det börjar bli allt vanligare.
Idag finns det ett stort nätverk av trädgårdsarkitekter över hela Sverige och kan ha god input på att anpassa uteplatser och trädgård efter barn, utrymmer, ambition och användning. Att bygga en pool och bestämma placering innebär ofta stora förändringar i din trädgård och exempelvis en för stor pool skär ner på andra önskevärda faktorer.

Klicka här för tips på trädgårdarkitekter

Poolens form – rektangulär eller runda hörn?

Vår pool – Tjälldenpoolen – har räta hörn. Standarden för de flesta pooler är rektangulära, varpå tillval så som liner, poolväggar, trappor osv finns som standard.

Poolskydd

Din pool kommer behöva någon form av skydd som pooltak, lamelltäcke eller barcover. Dessa tar upp olika mycket plats och du bör räkna med extra utrymme runt poolen när du skjuter undan poolskyddet.

Här kan du läsa mer om poolskydd

Pool för mindre tomter

Under mina år inom poolbranschen anser jag att många bygger för stora pooler i förhållande till sina tomter. En stor pool ger möjligheter för fler badande, men riskerar också att ta upp en väldigt stor del av din uteplats, som du lär nyttja mer än själva poolen. Det är även värt att ha i åtanke att kostnaden för större pooler ökar exponentiellt i kostnader för grävning, uppvärmning och driftunderhåll. Jag har genom åren sett många kreativa lösningar på en rymlig uteplats i kombination med pool, och något man bör ha i åtanke när du väljer vart du ska placera din pool. Lämna utrymme för en uteplats, med goda möjligheter för soffgrupp, matbord och umgängesyta. Glöm inte heller bort växtligheter för att ska en trevlig känsla runt din pool, och anpassa växtlighetens storlek utefter tomten. Fördelen här är att du enkelt kan skapa en sammanhängande utemiljö, och låt därmed inte poolen ta över för mycket.

Pool för större tomter

En stor kan ge dig som poolägare lika många utmaningar som en liten. Mycket utrymme kan vara en utmaning av för mycket frihet och hur man ska lyckas utnyttja all yta. Min första rekommendation är att placera poolen så att man får en stor och rymlig uteplats. Större tomter har fördelen av att kunna delas upp, dvs skapa separerade ytor och miljöer med olika syften. Försök därmed inte kompromissa genom att placera poolen mitt på altanen, varpå man begränsar ens uteplats. På stora tomter har man även möjlighet att separera poolen och huset, genom att ha flera uteplatser, eller områden i trädgården man vill välja att nyttja. Belysning kan under kvällstid sedan hjälpa till med att sammansluta poolen med resten av din trädgård och tomt.

Pröva att mäta upp poolen i din trädgård med hjälp av ett snöre eller rep, och få en känsla för olika miljöer.