Bygga pool

De olika stegen för att bygga pool

Bygga pool – steg för steg

“content”
Vad ska man tänka på när man bygger sin pool? Jag har idag varit poolägare sedan länge och är ingift i Tjälldensläkten som har egen tillverkning av pooler. Idag arbetar jag mest, men inte uteslutande på Tjällden AB. Vi tillverkar en egen isolerad poolstomme med vår egna grund och väggblock. Ha därför i åtanke att jag må vara lite partiskt, samtidigt vill jag dock göra ditt poolbygge så enkelt som möjligt och besitter idag ett brett kontaktnät och goda kunskaper. Tjällden har jobbat med marknära byggande, dvs grunder och pooler sen 1980. Men det är för ca tio år som vår isolerad poolstomme togs fram. Vi har till dags dato har sålt ca 1300 av dessa pooler (juni 2021). 450 av dessa har sålts bara under coronakrisen. Här nedan kommer jag gå igenom de olika stegen/valen som dyker upp för poolbyggare och all info man kan komma att behöva.

Ta in kostnadsfri offert

Innan man påbörjar sitt poolprojekt är det alltid bra att ta in offert på pool, för att få en någorlunda förståelse för vad det innebär att bygga pool samt vad det kan komma att kosta beroende på tillval. Att bygga pool är ett komplext projekt och det finns mycket att ta hänsyn till som kan vara svårt att veta i förväg. Genom att ta in offert tidigt i poolprojektet ger det en klar överblick på vad det kan komma att kosta, samt att se över hur man enkelt själv kan hålla nere kostnaden. Stora delar av poolprojektet går att genomföra på egen hand som ett sätt att hålla nere kostnaden, så länge man har tid och drivet för att gå igenom en sådan process. Vår poolstomme är framtagen med självbyggaren i åtanke. Det har gjort att även många professionella byggare börjat kontakta oss då det förenklar deras byggande.

Klicka här för att begära en kostnadsfri offert på pool

Frågor om pooloffert

Hitta bra poolbyggare

“content”
Nedan är en guide i hur varje steg i poolbygget går till, men att bygga en pool utan hjälp från entreprenad är ett stort projekt som kräver mycket tid. När du bygger din pool återstår blir det för dem flesta även en process att hitta bra och kompetenta poolbyggare. Det finns idag ett stort utbud av poolbyggare och marknaden är stor. Men att hitta bra byggare kan visa sig vara svårt. Se till att få rekommendationer från tidigare kunder när du kommer i kontakt med byggare. Försök även höra med poolleverantören om de har bra byggare tillgängliga. Var inte heller rädd för att ta in offert från olika byggare för att se vad som är ett rimligt pris.
Tjällden AB har man idag ett kontaktnät med poolbyggare. Hör alltid efter om de jobbat med din typ av poolsystem innan ni kör igång. Tänk dock på att alltid ta in egna referenser på byggare då dessa entreprenörer kan ta in nyanställda, ha tagit på sig för mycket osv. Det är därför svårt för ett företag som Tjällden att rekommendera byggare. Se det mer som tips på byggare som har byggt med poolsystemet innan.

Relaterade frågor
 • Söker poolbyggare
  Micke svarar: Hej Johan, Har skickat över ett gäng olika entreprenader som det bara är att kontakta. Nu är det så med byggare att de har mycket att göra och ibland lite för mycket. Just nu byggs det extremt mycket

  Läs mer
 • Byggare i Helsingborg
  Hej! Vi är i planeringsstadiet av att bygga pool 3,5×6 och har fastnat för en Tjällden. Vi har varit i kontakt med dem och de kan leverera ett poolpaket till oss i slutet av maj. Nu är vi inne på

  Läs mer

Mäta upp poolen

“ritning
Första steget i poolbygget blir att mäta upp och placera poolen på din tomt. Jag har en helt artikel om olika faktorer att ta hänsyn till vad det gäller placering av poolen. Läs mer här.
Kortfattat så bör du ha en tanke om var du vill ha din pool placerad och hur det påverkar din omgivning. Ska ni bygga trädäck runt poolen? Tillhörande uteplats? Begränsar jag framtida projekt med ett poolbygge? Du bör även ta hänsyn till faktorer som höjdskillnad och avstånd till huset. Det enklaste vore att kontakta en poolbyggare och höra deras åsikter. Ditt poolbygge kommer innebära mycket mer än bara själva poolen. Din pool kommer ta upp mycket plats, vilket i framtiden kan göra det svårare att komma åt med maskiner osv om du t.ex. vill dränera om huset osv.

Grävning

“gravning
Nästa steg i poolbygget blir att gräva ur för grunden. När du gräver din pool bör du som utgångspunkt gräva minst en extra halvmeter runt om din pool. Runt din poolgrund skall dräneringsrör läggas, samt att detaljer som inlopp och bräddavlopp ska installeras på poolväggarna och dras in i teknikrummet. Det är därmed viktigt att gräva för extra utrymme du behöver under projektets gång innan du sedan fyller igen.

Du kan läsa mer om grävning här

Markunderlag – dränerande material

“gravning
När du har grävt ur din grund vill du fylla gropen med dränerande material. Även om tjälldenpoolen tål fukt, så vill du undvika att vatten och fukt ligger på mot poolgrunden framförallt. Extra känsligt är övergången mellan grund och väggar. Normalt brukar man lägga ca 8-10 cm av ett dränerande material som undergrund. Man kan därmed lägga singel, viss mån av sand eller makadam. Beroende på marken du bygger på så kan man även lägga en markduk underst. När jag byggde min pool valde vi att lägga en markduk under makadamen, på grund av att vi har en extremt lerig jord i Skåne där jag bor. Den förhindrar att makadamen trycks ner i leran och förlorar sin dränerande förmåga.

Schaktning av massor

“transport
När du har grävt din pool kommer du få stora höga av schaktmassor på din tomt. Denna måste tas omhand på något sätt. Antingen lokalt eller köras bort.
Detta är en kostnad många underskattar, då det exempelvis för en 4×8 meters pool grävs upp 85,5 kubik(m3) jord. Det tillkommer även kostnader för att flytta massorna från tomten ut till en lastbil, vilket kan bli omständigt beroende på tillgänglighet. Kan grävarna komma åt med en stor grävskopa, eller ska en bobcat köra mellan trädgården och lastbilen med 85,5 kubik jord.
Du ska också sälja/köpa plats för jorden till någon som är villig att ta emot/hantera den. Ett gott råd är att höra med din kommun angående aktuella projekt inom kommunen, eller samtala med din grävare om han känner till någon. Det förekommer att grävarna själva behåller massorna, som de sedan säljer bakom ryggen.

Lär mer här

Dränering av din pool

“dranering”
Poolstommen må vara gjord för att tåla fukt, men att belasta grund och väggar med vatten som på sikt kan leda till sättningar i poolen gör att det krävs dränering. Därmed placeras ett dräneringsrör runt utsidan av poolgrunden, som hindrar markvatten från att stiga utmed väggarna, samt fångar upp vattnet från eventuellt läckage. Även vatten som tar sig ner i marken via infiltration undviker man att nå grunden genom dessa rör. Dräneringsröret kommer leda vattnet till en dräneringsbrunn eller stenkista någonstans på tomten. Här kan man sedan placera en dränkbar pump som vid behov kan forsla bort vattnet. Ett tecken på att man har ett eventuellt läckage i poolen är ifall denna dräneringspump går på högvarv. Detta är framförallt ett problem första gången man startar igång poolen. Men har själv byggt pool med vänner där denna pump var en ovärderlig indikation på att det fanns läckor i rörkopplingar runtom poolen.

Frågor om Dränering
 • Var går vattnet ifrån dräneringspumpen?
  Micke svarar: Det vanligaste är att dra vattnet bort mot en stenkista, lokaliserad en bra bit ifrån huset/tomten. Det går också att koppla på den på det befintliga dagvattnet. Detta är lite upp till dig och beror på vad du

  Läs mer
 • Felplacerat dräneringsrör vid gjutning av betongplatta
  Micke svarar: Beror lite på vilket poolsystemdu bygger med. Är det en gjuten lösning (som exempelvis en Tjälldenpool) så hade jag inte oroat mig. Så länge dräneringsrören inte ligger för långt in under plattan så kommer det inte vara några

  Läs mer
 • Bygga pool på högt grundvatten
  Micke svarar: Jag har faktiskt lite respekt för grundvatten och pooler. Det är inte något man skojar bort. Men med det sagt, det byggs mycket pooler på näset 😉. Men det man kan konkludera är: Du kan behöva grundvattensänka under

  Läs mer

Tjälldens olika poolblock

Tjälldens poolstomme går ut på att färdiga block placeras ut och gjuts samman. Målet har varit att göra det lite lättare för poolbyggare och privatpersoner att bygga med dessa block. Blocken kommer med gjutet ytskikt direkt från fabrik med höjden 150 cm, 30 cm tjocka och beroende på block 50 eller 100 cm breda. Blocken bestå till stor del av cellplast som är putsade med fiberarmerad betong. Vårt mål med dessa block var att höja andelen isolering och minska andelen betong, men ändå skapa en mycket stabil poolstomme. I tester som gjordes under produktutvecklingen av dessa block visade det sig att dessa fiberarmerade väggar var en viktig del i vår konstruktion med en högre hållfasthet som resultat utan att för den delen behöva så mycket betong.

Tjällden har följande färdiga block:
 • väggar: 100 cm långa
 • väggar: 50 cm långa
 • Hörnblock
 • Grunden
 • Trappblock
 • Inlopp
 • Bräddavlopp
 • Lampor

Placera ut grunden

“poolgrund”
När allt markarbete är genomfört, så blir nästa steg att börja bygga poolgrunden. När du köper din pool ingår kantelement och markisolering. Grundelementen placeras först ut, enligt en kundspecifik ritning. Skivor läggs sedan innanför dessa kantelement i mitten. Normalt behöver man kapa lite i dessa skivor med en såg eller cellplastsåg. När du placerar ut dessa block, tänk på att diagonalerna mellan hörnen stämmer överens enligt ritningarna. Om diagonalen inte stämmer är det en indikation på att du behöver kontrollera grundens mått och eventullt så behöver du placera ut grunden igen. Dubbelkolla detta innan gjutningen påbörjas.

Gjuta grunden

När blocken är utplacerade ska allt armeras innan det gjuts. Börja med att placera ut armeringsnäten i grunden (6×150 dimension) på distanserna. Armeringsnäten ska skarvas över varandra med ca 150-200mm. När detta är klart mäts det ut var de vinklade armeringsjärnen för poolväggarna ska sitta, och dessa najas fast i armeringsnätet. För att armeringjärnen ska stå ordentligt och inte röra sig för mycket innan du gjuter grunden kan du naja ihop två och två. Dvs luta dem mot varandra så att du kan naja dem ordentligt.
Sedan gjuter du grunden. Oftast med en betongbil eftersom det är ganska mycket betong. Hur mycket betong går det då åt för en 8×4 pool. Tänk 0,10 m * 8,6 m * 4,6 m = cirka 4 kubik.
Man bedömer att det tar ca en vecka för bottenplattan att torka helt men du kan redan efter någon dag gå på plattan. Det är viktigt att vrida upp armeringsjärnen så fort som möjligt innan betongen stelnat för mycket. Sedan fäster du dem i en cellplastkloss som håller fast armeringen i ett upprätat läge. Gå gärna över armeringsjärnen så de står rakt. Jag får ofta en fråga om hur man rätar upp armeringsjärn som är lite sneda. Det går att justera efteråt. Men ju rakare desto bättre.
Medans plattan torkar är det en god ide att vattna betongen ymnigt. Detta för att delvis mätta betongen, men också se till så att betongen inte torkar för snabbt och skapar krympsprickor.

Läs mer här om grunder för poolerRelaterade frågor

 • Tejpa/skumma skarvar
  Hej Micke! Vi håller på att bygga en Tjällden-pool. Killen som levererade makadamen, som också kommer att leverera betongen, tyckte att vi skulle fogskumma alla skarvar. Behöver vi det med Tjälldens poolplatta? Betongen kommer att läggas ut med trans
  Läs mer

Placera ut poolväggar

“ritning-block”
Nästa steg blir nu att placera ut och gjuta fast väggarna i din poolstomme. Alla poolblock skall nu placeras ut efter ritningen vid dina armeringsjärn. Börja med att sätta ut ett av hörnen först, och mäta innermåttet av poolväggarna, så att de överensstämmer med ritningarna. Ett tips är att lägga en regel på insidan av poolväggarna, som garanterar att väggarna blir raka.
Vid montering av väggarna kommer fogskum för utomhusbruk att användas som fäste mellan väggarna och som förankring i plattan. Var noga med att skydda händerna och se till att urtagen mellan blocken inte har fogskum på grunden eftersom du då inte får samma kontaktyta mellan betongplattan och betongen i väggarnas urtag. För att hamna rätt i höjdled så kan du använda justeringsbrickor för att få väggarna i våg. Kolla hela tiden med vattenpass att du hamnar rätt i höjdled. Kolla också löpande att väggarna som monteras är raka.

Man fogskummar således även mellan väggblocken. Se till så att fogskummen inte flyter ut för mycket utan att du tar bort det. När du sen fäster din liner utanpå väggarna vill du inte kunna märka av skummen.

Gjuta poolväggar

gjuta-horn-block
Nästa steg blir nu att gjuta poolväggarna. Detta görs genom att hålrummen nu fylls upp med betong. Det vanligaste är att använda sig av grovbetong som du köper på din närmaste bygghandel. Med Tjälldens poolstomme räknar man med att det går åt ca 22 liter betong per pelare och 22 liter per meter krönbalk. För en klassisk 8×4 meters pool blir cirka 1,3 -1,4 m3 betong, motsvarande 100st 20kg säckar.
För att undvika att blocken lyfter sig, inled med att hälla i 200mm betong i vardera hålrum. Denna betong behöver inte torka fullständigt, men bra om man låter det härda sig lite innan man kör på med resten. Fyll upp till urtagen och låte det stå någon dag för att stelna. Man beräknar att det tar ungefär en vecka för all betong att torka.

Nästa steg blir att armera krönbalken. Här läggs två armeringsjärn som du fäster i armeringsdistanser. Och bockad armering läggs i hörnen.

Sedan gjuter du krönbalken.

Relaterade frågor

 • Pool fråga
  Micke svarar: Tack för frågan Vilket poolsystem bygger du med? Vårt poolsystem – ”Tjällden poolen” så återfyller man med makadam eller singel kanske 30 – 40 cm upp på den utvändiga poolväggen. Sen kan du återfylla med matjord. Lägg gärna

  Läs mer

Gjuta väggar till fristånde pool

För dig som bygger en fristående pool så krävs det förstärkt förankring i form av I-balkar i poolväggarnas urtag på ställen som vi på Tjällden ritat in åt dig utifrån dina förutsättningar. För nedgrävda pooler skapas det ett jämt tryck från båda sidor, då vattnet i poolen trycker väggarna utåt, men som också får tryck utifrån av massorna i marken som ligger emot grunden. För fristående pooler, oftast på suterrängtomter, så kan de väggar som inte är nedgrävd behöva förstärkas upp. Detta med I-balkar som är mycket grövre än de andra armeringsjärnen vi använder annars (16 mm). Dessa gjuts fast i bottenplattan.

Gjuta igen krönbalken

Krönbalken kan nu gjutas igen, och din stomme är nu komplett.

Bygga pooltrappan

gjuta-trappa
Innan poolstommen är färdig så skall även trappan gjutas fast. Sättet att bygga pooltrappan beror på vilken trappa man väljer. Det finns många således olika sätt att bygga sin pooltrappa på. Köper du din pool av Tjällden så finns det några olika standardtrappor, som finns i färdiga block och som endast ska placeras ut. Ungefär som poolväggarna. Även andra leverantörer (såsom Gullberg Jansson) har andra trappor man kan välja bland.
Önskar man bygga en trappa som inte förekommer som standard (vår eller annan leverantörs), så går det att specialgjuta med hjälp av lecablock. Dessa blocken är extremt tunga och kräver extremt mycket betong. Jag själv byggde min pooltrappa med hjälp av lecablock och det är inte något jag hade gjort om. Det var en av anledningarna att vi uppfann den trappa vi säljer idag.

Gjuta pooltrappan

pool-trappa-putsad
Tjälldens trappblock kommer i enmeters, och halvmeters block. Trappblocken placeras ut efter ritningen, och precis som för väggarna finns det hålrum för armering som sedan ska gjutas igen. Istället för armering som gjuts in i betongplattan som för väggarna så räcker det med att skruva fast en expanderbult i plattan. Detta förankrar trappan med poolbotten när hålrummen gjuts igen. Innan blocken gjuts fast så skall de placeras ut med fogskum, som hindrar blocken från att röra på sig under poolbygget. Nästa steg blir att gjuta ner i hålrummen precis som med trappan. Fyll till en början endast upp med 200mm, och låt det torka ett tag. Fyll sedan upp så att hålrummen fylls helt.

När trappan nu är fastgjuten så skall trappan putsas. Trappan är var man kommer tillbringa allra mest tid. Stående eller sittandes. Här är det därför extra viktigt att minska alla ojämnheter. Man riskerar också annars att känna av trappblockens Att putsa trappan ger dig möjlighet för att justera några mm lutning på trappan. Detta ger dig även snyggare hörn och kanter och en helt slät yta. Detta görs genom att du lägger ut fiberarmering på trappan, och putsa ovanpå. Använd vattenpass för att säkra så du får trappblocken i rätt nivå, och använd även justeringsbrickor om det finns några ojämnheter i plattan.

Läs mer om pooltrappor här

Installera detaljer: Bräddavlopp, inlopp & Lampor

Innan krönbalken gjuts igen och linern monteras, så skall bräddavloppen, inloppen och lamporna monteras. Har monteringansvisningarna följts så ska du ha utställda block för respektive detalj, som nu ska sättas på plats.

Installera bräddavlopp

inlopp-forlangt
Inlopp: Skall sättas igenom trappan beroende på vald pooltrappa, och sedan igenom väggen. Både trappblocken och väggblocken skall komma med förutsågade hål för inloppen. Om det skulle vara så att något går fel, så går det att såga ut dessa själv. Beroende på vald trappmodell kan det vara så att man behöver förlänga inloppen, vilket enkelt görs med inkluderade PVC-rör.

Installera inlopp

gjuta-braddavlopp
Bräddavloppen: Till din poolstomme ska du ha fått färdiga bräddavloppsblock. Beroende på poolstorlek krävs det en eller två bräddavlopp, och de kommer i en bredare/”wide” modell eller standard. Bräddaavloppen läggs på plats och kan temporärt fästas med fogskum. Ovanpå bräddavloppen skall sedan armeringsjärn läggas ut, som gör att de gjuts fast i poolstommen när krönbalken gjuts.

Installera Lampor

gjuta-lampor
Lamporna: Lamphuset sätts enkelt på plats i din poolblock. Knuffa ut den runda cellplastbiten(spara denna) och sätt in lamphuset i hålet. Detta fogskummas fast från baksidan efter att slang och rör har monterats. När ditt lamphus är installerat så kan du sedan koppla på lampan utifrån. Den cellplast som kom med blocket, kan du nu skjuta in bakom lampan, för att fylla igen tomrummet och säkerställa att lamphuset inte rör på sig.

Relaterade frågor
 • Dimmer till poollampa
  Micke svarar: Det är riktigt! Var det gäller poolbelysningen så är det en elektriker som kan se till så att ni får dimbar poolbelysning. Detta är inte något ovanligt och ska vara någorlunda enkelt att fixa. Läs mer om poolbelysning

  Läs mer

Putsa poolväggarna

putsa-vaggar
Putsning av poolväggarna är inget som alla behöver göra. För dig som köper en platssvetsad liner så behöver hela insidan av poolen slätputsas. Detta eftersom att en platssvetsad liner inte kommer med en skyddsduk som en fabrikssydd liner har. Den ligger därför direkt an mot poolväggen. Detta gör att minsta ojämnhet märks av. För dig som köper en fabrikssydd liner så kan det vara en god ide att putsa till ojämnhetersåsom mellan de olika väggsektionerna.

Relaterade frågor
 • Svårt att välja putsbruk
  Micke svarar: Tack för din fråga. Nej det ska fungera med även denna puts. Står inget i begränsningarna att den inte tål lite fukt. Pooler kan ju bli fuktiga, precis som fasader. mvh Micke Läs mer om att putsa väggar

  Läs mer

Fästa snap-in list och eventuell skyddsduk

Innan linern monteras så måste linern ha något att fästa i. Detta görs med hjälp av en snap-in list, som syftar till att fästa linern högst upp i poolen.Eftersom du har cellplastblock så är det svårt att skruva i denna närmast kanten på poolen. Detta gäller både platssvetsad liner och fabrikssydd liner. Men för den plattsvetsade linern löses detta lite olika beroende på entreprenören.
Bläckplåten fästs med popnitar eller skruvar ner i krönbalken.
Placera sedan skyddsduken mot väggen. Dessa tejpas och fäst på bläckplåten. Skyddsduken kan fästas under eller utanpå plåtlisten. Vid fästning under så trycker man endast upp den, och skruvar fast plåtlisten i stommen. När duken fästs utanpå så så limmas den fast.
När detta är klart så fästs snap-in listen ovanpå. Avsluta snap-in-listen ca 1,5-2 cm innan varje hörn Denna bygger ca 1,2 cm i höjd, vilket gör att man kan behöva gjuta upp krönbalken lite för att skapa en jämn kant. Det är en viss typ av betong som även klarar att gjutas på bläckplåten.Installation av linern

För dig som kommer ha en platssvetsad liner är det inte något jag hade rekommenderat att man gör själv. En platsvetsad liner kräver stor skicklighet och behöver vara perfekt för att fungera. En platsvetsad liner svetsas fast i hela stommen och kräver därmed inte någon skyddsduk, vakuumdamsugning eller snap-in list.

För dig som bygger med fabrikssydd går det att bygga själv. Här kan du läsa mer om vilken liner man ska välja

Spana in denna filmen för att se de olika stegen vid montering av liner

Fäst skyddsduken

Montera-skyddsduk-
Innan linern monteras så skall skyddsduken sättas på plats. Detta görs enkelt antingen under plåtlistan eller limmad ovanpå. Skyddsduken fästs emot poolstommen med hjälp av dubbelhäftande tejp. Väggarna rullas sedan ut och skärs efter passform. Samma sak gäller för botten, men här kommer du behöva rulla ut skyddsduken x antal gånger i sidled. Detta tejpar du sedan enkelt ihop. För din pooltrappa skär du även bitarna utefter passform.
Glöm inte bort att sopa rent botten för att undvika stenar osv under skyddsduken. Använd gärna för mycket än för lite tejp, då du inte vill ha släppningar i skyddsduken.
Glöm inte heller att skära ut hål för inlopp, lampor och bräddavlopp.

Montera liner

vakuum-liner
Nu ska linern sättas på plats. Börja med att väckla ut linern i mitten av poolen, och se till så att den specialanpassade sidan för trappan är på rätt sida. På toppen av linern finns en svetsad kant som ska tryckas in i snap-in listan. Börja med att fästa linern i motsatt kortsida av trappan. Se till så att alla hörn, speciellt i början, blir bra gjorda.
Linern är gjord i ett undermått, vilket gör att du kommer få hålrum utmed botten innan poolen fylls med vatten. Se till så att hålrummen är ungefär lika stora på båda sidorna för att undvika att linern blir sne. Undermåttet på linern töjs ut när poolen fylls med vatten, som kommer pressa liner ut mot väggarna. Detta går då en perfekt passform.
Sista steget med linern blir trappan. Använd dig gärna av någon form av vikt, exempelvis en spann med vatten, för att hålla linern på plats.

Vakuum & uppfyllnad i trappan

linner-forma-trappa
När linern är på plats så blir nästa steg att få ut allt luft mellan linern och väggarna och skapa ett vakuum, innan man till slut kan börja fylla upp med vatten. Ta här en dammsugare och stoppa ner via ett av hörnen eller kanten. Tejpa för minsta lilla luftglipa, och glöm inte tejpa igen locket till brunnen på bräddavloppet. Medans du får bort all luft kan det vara en god ide att gå utmed botten och trampa ut eventuella luftbubblor, speciellt vid hörnen och utmed skarvarna i trappan/botten.
Sedan är det dags att börja fylla upp poolen med vatten. Behåll gärna vikterna på trappan under hela uppfyllnaden.

Skära ut/montera bräddavlopp, inlopp & Lampor

Nu ska inlopp, bräddavlopp och lamporna skäras ut och installeras.

Skära ut/montera Lampor

Lampor: Fyll upp vatten till ca 5 cm under lamporna och stäng sedan av vattnet. Gör nu ett litet hål i mitten av lamphuset. kolla så att linern sitter bra. Skruva fast tätningsringen, känn efter var skruvhålen är med hjälp av fingrarna. Skruva sedan korsvis utmed tätningsringen. När ringen sitter kan du nu skära ut linern från hela lamphuset och sedan skall lamporna monteras.
Se till att du har tillräckligt med slang för att kunna ta upp lampan från poolen ifall du behöver byta glödlampa. Dubellkolla även så att tätningspluggen där sladden går ut till lamphuset sitter åt rejält. Den består av en O-ring, en bricka och en plugg.

Skära ut/montera inlopp

Inlopp: Fortsätt med att fylla upp vatten tills du är ca 5 cm ifrån inloppen. När vattnet närmar sig första trappsteget kan du behöva hjälpa till och sträcka ut linern, detta för bättre passform. Nästa steg är precis som för lamporna. Hitta skruvhålen och fäst din gummiring, med skyddsring utanpå. Skär sedan upp linern, och avsluta tillslut med att fästa inloppsmunstycket.

Skära ut/montera bräddavlopp

Bräddavlopp: Fortsätt fylla upp vatten tills dess att du nu är ca 5 cm ifrån bräddavloppen. Processen här är densamma som för inlopp och lamporna.

Bygga och koppla in teknikrummet

Teknikrummet kallas ofta för poolens hjärta. Teknikrummet är vad som kommer hålla driften uppe i din pool och se till så att den är ren och håller rätt temperatur. Teknikrummet blir därmed en av de viktigaste elementen i ditt poolköp, och det är här du gör allt arbete med poolen när den väl är byggd.

Ett teknikrum består av


Läs Mer om teknikrum här

Genomgång av kopplingar

PVC-rör: Plaströr gjord i PVC, med 50 mm i diameter. Från Tjällden skickas 3 st 2 meters rör, som skall användas till inlopp och i teknikrummet. Kan inte grävas ner.

Slang: Slang gjord för att grävas ner under marken, med 50 mm i diameter. Från Tjällden skickas 30 meter slang som sågas efter behov. Skall inte användas inomhus.

Koppling A: Vinkelkoppling med klämring och gänga på insidan. Används mellan inlopp och PE-slang

Koppling B: Rak koppling med klämring och gänga på insidan. Förbinder PE-slang med PVC-rör, vilket sker i övergången mellan mark och teknikrummet. Standard är en koppling för ingång till teknikrummet och en för utgång.

Koppling C: Vinkelkoppling med klämring och gänga på utsidan. Används mellan bräddavlopp och PE-slang.

Koppling D: Skarvad koppling som används i marken och förbinder PE-slang med PE-slang

Koppling E: En T-koppling för PE-slangen under marken. Behövs för att förbinda inloppen, eventuellt även vid bräddavloppen beroende på om man har en eller två.

Koppling F: Avstängningskranar för teknikrummet, menat för att kunna stoppa flödet till och från teknikrummet. Sätts på ett PVC-rör, med en i början och en i slutet av teknikrummet.

Koppling G: Skarvad vinkel och T-skarv för PVC-rör i teknikrummet

Koppling H: Övergång för PVC. Används tillsammand med koppling B vid övergången mellan teknikrummet och mark. H Kan även användas tillsammans med koppling A mellan markslang och inlopp

Koppling I: Universal koppling för PVC-rör med 50 mm dim, kommer med utvändig gänga. Skall sitta på PVC-rör och filter

Koppling J: Koppling mellan PVC-rör och Pump.

Montera kopplingar och teknikrum: Steg för steg


Koppling bräddavlopp
Bräddavloppet har två hål. Koppling C skall här skrivas fast i hålet närmast poolen. Här det viktigt att gängtejpa gängan, allt enligt anvisningarna. PE slangen monteras i kopplingens blåa del. Ifall man använder en vinklad koppling här så skall det göras innan bräddavlopept gjuts på plats

Skarva PE-slangen
För att skarva den ganska styva PE-slangen använder du koppling D. Försök undvika för många skarvar på grund av risken för läckage, men använd dem ifall det blir större spänningar över någon koppling.

T-koppling innan teknikrummet
Vid inloppen, samt vid två stycker bräddavlopp används T-kopplingar innan rören når teknikrummet. Detta för att hellre ha en slang än två som går in i teknikrummet.

Avstängningskran innan pumpen
Undvik att försöka ha vinklar på röret tätt inpå pumpen. Vattnet har som bäst flöde om det har en raksträcka på min ca 500mm innan det når pumpen. På denna sträcka så skall det sitta en avstängningskran (F). Dett ifall behov av reparation och man behöver hindra vattenflödet

Kopplingar till pumpen
Till pumpen så fästs två kopplingar (J), som blir övergången mellan PVC-rör och pumpen. PVC-röret skall limmas i den släta delen av kopplingen.

Kopplingar till filtret
Till filtret så skall tre kopplingar kopplas i övergången mellan filter och PVC. PVCn limmas i den släta delen. Varje utgång som miltret har, skall ha en markering för “Waste” som för bort vattnet vid backspolning. “Pump” till pumpen och “Return” ska leda vattnet mot inloppen.

Avstängningskran efter filtret
Efter filtret så skall kopplingen F sitta på PVC röret. Detta för att även kunna hindra vattnet från att komma ut från teknikrumemt vid behov

Övergång PVC-rör och PE-slang
Om det är långt mellan teknikrummet och värmepumpen utomhus behöver man använda sig av PE-slang. Vid övergången mellan PVC och PE kan man då använda koppling H som fästs i Koppling B. Gängorna skall gängtejpas. Ifall värmepumpen är lokaliserad precis bredvid teknikrummet gör man detta efter värmepumpen istället

Bypass-kit till värmepumpen
Bypass-kit skall kopplas som på bilden. Behovet av bypass-kit är för att kunna koppla av värmepumpen från cirkulationen, utan att stoppa cirkulationen i resten av tekniken. Kranan skall alltid vara i linje med röret för att vattnet skall kunna flöda.

T-koppling för inlopp
T-kopplingen till PE-slang innan inloppen(kopplingen E).

Inlopp i trappan
För att undvika behovet av en koppling inne i trappan, så anser vi att man bör limma fast ingjutnignsröret med ett PVC-rör, snarare än kopplas. Denna går sen vidare ut och fästs med koppling H, som sedan fästs klämringskoppling (koppling A). Gängorna ska gängtejpas. Detta är vad som gäller för inlopp i plast.
För rostfrittmedföljer ett ingjutningsrör som går hela vägen igenom trappan och poolstommen.

Belysning
Lamporna brukar oftast placeras på långsidan vid samma sida som uteplatsen, så att lamporna inte bländar när man tittar mot poolen. Kabelutgången och kabelröret skall tätas enligt anvisningarna. Tänk på att ha så mycket kabel som möjligt i lamphuset så att man kan få upp lampan på poolkanten vid lampbyte. All installation av el/belysnign ska göras av elektriker.

Värmepump
Värmepumpen ska placeras ovanför marken och helst inte för tätt inpå en vägg. Värmepumpen kräver fri tillgång till luft.Montera enligt tillverkarens anvisningar

Fylla igen gropen & säkra läckage

fylld-pool
När nu allt är så gott som klart så går det bra att fylla igen massorna runt omkring poolen. För den som vill kan man påbörja igenfyllnaden så fort stommen är byggd, så länge man lämnar 30-40 cm “fritt” ovanför marken (synlig del på poolen). Då är t.ex. inlopp och bräddavlopp fria att inspektera ifall man vill dubellkolla att de inte läcker.
Innan man täcker igen poolen kan det vara en god ide att säkra så att alla rör mellan inlopp, teknikrum och bräddavlopp är täta. Detta kan du göra genom att testspola rören. De absolut sista du vill är att ha byggt ett trädäck som du sen får riva upp på grund av läckage.

Frågor om igenfyllnad

Olika typer poolsarger

poolsarg-tra-sten
För att koppla samman poolen med omgivningen använder man sig av så kallad poolsarg (kantträ eller kantsten) som sitter på kanten mot vattnet, och som eventuellt leder iväg mot uteplatsen via trädäck eller stenläggning. Det enklaste är att fästa ditt trädäck eller stenläggning i poolstommen.

Olika typer av poolsarg:

 • Trä
 • Sten
 • Granit
 • Granitkeramik

Fästa poolsarg i trä

För trä så går det att såga ut ett parti högst upp i kanten av poolstommen, som du lägger reglar mot och borrar fast i stommen. Resten av trädäcket fästs sedan med plintar och balkar.

Montera kantsten

För sten beror det på val. För dig som väljer att bygga ett trädäck fast med sten som poolsarg, så kan du fortfarande fästa reglarna i poolstommen med kantstenen ovanpå. För dig som väljer att ha en hel uteplats med sten så placeraas stenarna ovanpå poolkanten med berglager runtomkring.

Omgivning: Resultat & Inspiration

När din pool är färdigbyggd är du nu halvvägs där;)
Att bygga en pool är ett projekt i sig, men medför för många en total rekonstruktion av trädgården eller liknande. Många väljer att bygga trädäck, utpelatser, poolhus, spaljee, plantera häckar & växter mm. Därmed återstår nu allt det andra som ger din pool karaktär och att framtida sommardagar/-kvällar kommer spenderas här. Underskatta inte värdet av en fin miljö runt poolen och var lika ambitiös här som med själva poolbygget. Mätt i tid så spenderar man mer tid runt omkring poolen än i den. Du hittar lite inspiration nedan eller besök vår inspirationssida

För dig som vill läsa mer om omgivning:
Mer info om Altan
Mer info om poolhus

Frågor om att bygga pool

 • Lång leveranstid på pool
  Hej Micke! Jag har fått offert från Tjälldéns och skulle gärna köpa den poolen då cellplastkonstruktionen känns bättre än konkurrenternas. Problemet är bara att många andra tänker likadant så leverans kan inte ske förren i aug. Måste bara fråga dig
  Läs mer

Om skribenten

Mikael Asp-Tjällden på poolmicke.se

Jag heter Mikael Asp-Tjällden och jag svarar på frågor om bl.a. pooler. Du kan läsa mer om mig här. Vill du ställa en fråga till mig (vore superskoj), så gör du det helt kostnadsfritt här.