Lamelltäcke ovanför marken

Här hittar du all information du kan behöva om Lamelltäcken ovanför mark

Lamelltäcke ovan


Lamelltäcken kan delas upp i två kategorier. Antingen som lamelltäcken ovanför eller nedanför marknivå. Principen för de båda är densamma, PVC lamellerna skjuts fram över vattenytan och flyter utmed vattenlinjen och på detta sätt skyddar poolen från smuts. Den stora skillnaden är hur täcket förvaras ihoprullat, som kan göras antingen under eller ovanför marken. Båda två är godkända enligt den franska säkerhetsstandarden, och här handlar det om önskan och budget.

Genomgång av lamelltak ovan mark

Vad är Lamelltäcke ovanför marken

“Lamelltacke
Lamelltäcken ovanför marken är en av de vanligaste poolskydden idag. Principen för dessa poolskydd är väldigt enkel. Täcket består av PVC förstärka lameller som enkelt klickas samman. Lamellerna är ___ djupa med en bredd anpassad utefter poolen. Med hjälp av en motordriven ställning rullas lamellerna enkelt ut eller in. På grund av att lamellerna flyter ovanpå vattenlinjen rullas täcket ut bara genom att motorn driver, varpå de skjuts ut över vattenlinjen. På grund av dess flytande funktion så skyddar det mot att husdjur eller människor ramlar igenom pooltäcket.

Det finns flera tillval för lamelltak. Bland annat kan man köpa till solceller antingen på lamellerna, eller på stommen. Man kan även köpa till funktioner som möjliggör styrning via telefonen, och rengöring av vattenytan med hjälp av borstar fästa på lamellerna
Läs mer om tillval för lameller här

Lamelltak ovanför mark: En enkel uppgradering

“Barcover
Lamelltäcken tillhör inte en av de billigaste lösningarna, varpå många väljer att inte börja här. En av de vanligaste poolskydden är traditionella bar covers, även kallat poolöverdrag. På grund av dess konstruktionen som inte sitter fäst i din poolstomme, kan denna enkelt bytas ut mot ett lamelltäcke placerat ovanför marken. Lamelltäcken placerade under marken behöver planeras inför ditt poolbygge och är betydligt mer komplicerat att byta till i efterhand. Läs mer om det här.
I och med att lamelltäcket ovanför marken består av en motordriven ställning, så placeras denna ställningen i ena ändan av poolen och fästs i din kantsten, som då är klar för användning. Själv började jag med att skydda poolen med ett bar cover, men gick sedan över till ett poolatk.

Tak från Gullberg & Jansson: Sirius Classic

“Sirius
Sirius Classic är Gullberg & Janssons standard lamelltak ovanför mark och finns i storlekarna 3×6-7×15. Detta pooltäcke styrs med automatik, och kan med hjälp av solceller som tillval vara helt självständig i drift var det gäller energi. Solcellerna kommer inbyggda utmed aluminiumställningen. Färgerna på ställningen kommer i vitt, sandfärgat, grått, mörkgrått eller svart.
Med hjälp av tillval kan APF Connect köpas till, som möjliggör styrning med hjälp av mobilen. Standard är styrning med hjälp av en nyckel som driver motorn.

Tak från Gullberg & Jansson: Sirius Lux

“Sirius
Sirius Lux är Gullberg & Janssons mer premiumversion av lamelltak jämfört med Sirius Classic. Den stora skillnaden är att Sirius Lux kommer med en PVC-bänk som skyddar lamelltaket. Mot tillval kan bänken fås i svart utförande eller i hardwood. Fördelen med PVC-bänken är att den skyddar täcket ytterligare, som ger en ökad hållbarhet.
Precis som för Sirius Classic, kan Sirius lux med hjälp av tillval komma med APF Connect, som möjliggör styrning med hjälp av mobilen. Standard är styrning med hjälp av en nyckel som driver motorn.

Covrex ovan mark

Lik Sirius, har man även Covrex, som skiljer sig genom att ha extra isolerade modeller. Covrex är stora bland nedsänkta lamelltak, men har även modellerna Nature och Podium ämnade för ovan mark. Genom att Covrex lameller är isolerade, så behöver man inte ha något vinterskydd, varpå det också tål frost och snö. Trots detta så har Covrex en av de minsta diametrarna väl ihoprullad, varpå det inte tar lika mycket plats som i sin tur begränsar sikten. Covrex kan styras genom manuell nyckelvridning, men även genom en fjärrstyrd kontroller.

Vid installation måste Covrex rullen placeras lite ovanför badytan, så att lamellerna inte är i kontakt med poolvattnet väl ihoprullat. Skulle ens poolsarg sticka ut lite över poolkanten kan man behöva jacka ur 10-15cm på varje sida, så att lamelltäcket är nära poolväggarna, utan att slå i kantstenen.

Generellt om pris

Pris på lamelltak ovanför marken varierar, men är helt klart billigare än dess storebror nedanför marken. Mycket har att göra med tillval, med mestadels styrs kostnaden av storleken på pooltäcket. Nedan kan du se tabeller över respektive tak.

Sirius Classic

Bredd (m) Längd (m) Pris (kr)
3 6 49 358:-
3 7,5 52 928:-
3,5 7 54 968:-
4 8 60 476:-
3 10 66 902:-
5 10 74 450:-

Sirius Lux

Bredd (m) Längd (m) Pris (kr)
3 6 66 698:-
3 7,5 70 268:-
3,5 7 72 308:-
4 8 77 816:-
3 10 84 242:-
5 10 101 480:-