Bräddavlopp - skimmer

Allt du behöver veta om poolens utlopp - bräddavloppet

Bräddavlopp

Alla pooler har någon form av avrinning och är en avgörande del i poolens cirkulation. Bräddavloppet är det absolut vanligaste formen av avrinning där olika overflowlösningar är ett alternativ. Bräddavloppet leder således vattnet ur poolen och sitter oftast monterad på en kortsida på poolen. Har man ett nergrävt teknikrum kan detta med fördel förläggas nära bräddavloppet så att poolpumpen inte behöver jobba så hårt för att suga vattnet.
Från bräddavloppet leds sedan poolvattnet i dragna rör , ofta PEM slang som läggs i marken, bort till teknikrummet. Men beroende på poolstorlek behövs olika antal och bräddavloppens storlek kan variera. Bräddavloppen har även som syfte att vara den första filtreringen för vattnet innan det når teknikrummet. Väljer man att köpa en nivåvakt monteras ofta den i anslutning till bräddavloppet.Bräddavloppets funktion

“content”
En pool har en konstant cirkulation. I teknikrummet sitter en cirkulationspump som skjutsar vattnet igenom reningsfilter, Uv-ljus mm, och sedan ut från teknikrummet vidare ut till poolens inlopp. Inloppen sitter oftast lokaliserade på motsatt kortsida av bräddavloppen och skapar en ström mot bräddavloppen.
Bräddavloppen sitter oftast på en kortsida. Kan man välja bör de placeras den sida som ligger närmast teknikrummet. Då behöver inte poolcirkulationspumpen jobba lika hårt för att cirkulera vattnet.

Antal bräddavloppet beror på storlek

Beroende på poolens storlek kan man ha ett eller två bräddavlopp. Desto större pool man har, desto mer vatten är det som behöver cirkulera regelbundet för att renas.

Utgår man ifrån en 8×4 pool, så går det bra med både ett eller två bräddavlopp. En fördel med två bräddavlopp är minskad risk för att silkorgen/brunnen hinner fyllas med löv ifall man av någon anledning inte tömmer silkorgarna tillräckligt ofta. När vattnet passerar igenom bräddavloppet sitter ett filter som plockar upp skräp och annat som man inte vill ha in i teknikrummet. Skulle denna bli så full att den täcks igen så löper det risk för att pumpen löper torr. Numera har poolpumparna överslagsskydd så de stannar av sig självt. Men de kan ändå ta skada av att gå torra.

Kubik(m3) vatten som ska cirkuleras beroende på poolstorlek

Bredd(m) Längd(m) Höjd(m) Kubik (m3)
3 6 1,5 =27 m3
3,5 7 1,5 =36,75 m3
4 8 1,5 =48 m3
5 10 1,5 =75 m3

Olika former och storlekar

Det finns olika storlekar och former på bräddavlopp. Formerna väljs ofta utifrån vilken vattennivå man önskar i poolen och vilket material man önskar ha.

Bräddavlopp wide

Standard bräddavlopp

Bräddavlopp Small

Beskrivning

 • Bräddavlopp former
  Micke svarar: Hej Linus, Det är dessa två vi säljer i princip för våra kunder som önskar bräddavlopp i plast. De finns även i rostfritt. Det man kan göra är att bygga overflow/infinity lösningar så man får en mycket hög nivå. Detta är något vi har ko
  Läs mer

Rostfria bräddavlopp

“content”
Det är även möjligt att ha pooldetaljer(lampor, inlopp och bräddavlopp) i ett rostfritt material istället för plast. Dessa är dyrare i inköpspris men anses ofta vara mer estetiskt tilltalande än plast. Vill man ha en pool som sticker ut mer är rostfritt ett mer unikt val, som är ovanligt jämfört med plast.
Rostfria bräddavlopp kommer precis som plast i olika former och storlekar, och fyller samma funktion som plast. Nackdelen med rostfria bräddavlopp är att man inte kan ha en saltpool, utan måste vara en klorpool. Detta då bräddavloppet kan rosta i en saltpool, som på senare tid har blivit allt vanligare,

Läs även mer om rostfria lampor

Vattennivå i bräddavloppet

“content”
Bräddavloppen styr hur högt upp vattenlinjen kan gå. Skulle vattenlinjen ligga ovanför bräddavloppet kommer ingen luft att komma igenom, vilket stryper cirkulation om man inte har kompletterat med andra utsug, tex. via botten på poolen.

Skulle vattenlinjen ligga under bräddavloppet så kommer inget rinna ut ur poolen och därmed når inte heller vattnet in i teknikrummet. Det gör att vattnet inte renas eller värms upp, samt att cirkulationspumpen riskerar att gå torr om inte överslagsskyddet slår ifrån. Skulle cirkulationspumpen gå torr kan den gå sönder. En normal riktlinje är att vattenlinjen ska vara i mitten av bräddavloppet. Men tänk på att vattnet avdunstar och nivån sjunker med tiden så poolen behöver fyllas på regelbundet.

Relaterade frågor
 • Vatten över bräddavlopp
  Micke svarar: Hej Mikael, Detta händer då och då och ingen permanent skada har hänt på tekniken hittills. Men flödet i poolen blir sämre och poolpumpen har i vårt fall fått jobba för hårt så en säkring gick i elcentralen (om jag förstod det rätt). Dä
  Läs mer

Nivåvakt i bräddavlopp

Vattennivån kommer ändras regelbundet i din pool. I takt med regnfall samt att vattnet avdunstar går den upp och ner, men oftast new. I och med att temperaturen i pool brukar ligga runt 28-30 grader kommer vattnet regelbundet att avdunsta. Ett poolskydd hjälper till med att hålla värmen, varpå avdunstningen sker när poolen är öppen, speciellt under längre tid.
Vattennivån får aldrig bli för låg i poolen, vilket gör att man själv får fylla på med vatten vid behov. Dock kan man installera en nivåvakt vid bräddavloppet, som mäter nivån och automatiskt tillför vatten vid behov. Dessa säljs av så gott som alla poolleverantörer och gör att din pool blir ännu mer automatiserad.

Relaterade frågor:

 • Kostanden för bräddavlopp
  Micke svarar: Hej Maria Vissa vill ha nivåvakt till sitt höga / avlånga / wide bräddavlopp. Detta för att slippa fylla på så ofta eftersom det dunstar lite vatten. Kostnaden för dessa produkter är 1 st bräddavlopp Wide plast (highwater): 2 622 kr Niv
  Läs mer

Montera bräddavlopp

Fästa bräddavlopp i poolstommen

“content”
När du bygger din pool med tjällden kommer det färdiga poolblock ämnade för bräddavlopp. Bräddavloppen placeras här på, och fästs med fogskum. Armeringsjärn placeras sedan ut ovanpå, och gjutas sedan fast när resterande del av poolstommen/väggarna gjuts. Sedan kan bräddavloppen kopplas ihop bakifrån. Nästa steg blir att montera fast bräddavloppets skyddsram på framsidan, som görs efter att linern har monterats.

Läs mer om hur du monterar och gjuter bräddavloppen här

Skära ut bräddavlopp i linern

När linern har lagts ut, så skall man skära hål för bräddavloppen. Hitta bräddavloppets någorlunda mitt, och skär sedan utmed bräddavloppets ram. Härifrån fästs sedan ramen i bräddavloppet.

Bräddavloppets brunn

“content”
I varje bräddavlopp sitter en liten brunn, som kallas silkorg, med ett filter. Detta är det första steget i reningsprocessen, där filtret samlar upp löv och annan ytlig smuts, så att större smutspartiklar inte följer med in i teknikrummet. Silkorgen behöver tömmas manuellt regelbundet och får aldrig bli så full att den stryper vattenflödet. Då riskerar cirkulationspumpen att gå torr och sedan förstöras.

Sen är det också så att smuts innehåller endel fett som lägger sig på vattenytan och flyter in i bräddavloppet.Detta gör att silkorgen har en stor påverkan på reningen av din pool även här eftersom det har chansen att fånga detta fett. I teknikrummet sker den mekaniska(Sandfiltret) och kemiska reningen(Uv-ljus samt eventuella klorinatorer), men här försvinner majoriteten av de grova partiklarna, alger, löv osv.

Klorpuckar läggs i brunnen

“content”
I silkorgen så placerar man också ut klorpuckar, som är större puckar med sammanpackat klor. Dessa puckar löser upp sig i vattnet, speciellt i vattendraget, och renar vattnet. Klorpuckar tillsätts vid behov, exempelvis efter en dag med mycket badande där klorenivåerna i poolen kan ha minskat. I och med att klorpuckarna ligger i silkorgen, så gör det att vattnet som går igenom teknikrummet och kommer ut i inloppen är rent.
För dig som har en saltvattenpool behövs inte detta.

Relaterade frågor

 • Bilder på plastdetaljer i grått med grå liner till
  Hej Micke Har du någon bild på hur plastdetaljer i grått ser ut med liner i grått? Hej Daniel, Bifogar lite bilder på antracitfärgat bräddavlopp som jag hoppas beskriver detta lite bättre. Alkorplans prestige är linerfärgen på bilderna. mvh Micke
  Läs mer
 • Plast eller rostfritt till pool
  Hej Micke Vi håller på och väljer alla detaljerna till vår pool. Vi väljer mellan rostfritt eller om vi ska gå för en saltvattenpool genom att välja plastdetaljer. Måste vi ta dessa beslut precis nu eller kan vi välja plast eller rostfria detaljer i
  Läs mer
 • Byta ingjutet breddavlopp
  Jag har ett ingjutet breddavlopp som behöver bytas. Hur högt kan jag placera det nya avloppet? Behöver jag armera och gjuta ovanpå? Hej Adina, Vilken poolstomme har ni? Jag kan bara vår egen poolstomme , dvs Tjälldén stommen i detalj, men termopoolen
  Läs mer
 • Bräddavlopp och inlopp på samma sida
  Micke svarar: Hej Alexander, Ja man riskerar sämre cirkulation om de placeras på samma sida. Optimalt skulle jag ändå säga att det är i närheten av varsin kortsida. Men du kan rikta inloppsmunstyckena så du den vägen kan rikta hur vattnet rör sig i p
  Läs mer