Bräddavlopp - skimmer

Allt som bör vetas om bräddavlopp

Bräddavlopp

Bräddavlopp sitter fästa i kortsidan närmast teknikrummet, motsatt inloppen. Bräddavloppen är därmed vattnets utgång från poolen och går via dragna rör från bräddavloppet in i teknikrummet. Alla pooler har bräddavlopp men beroende på poolstorlek behövs olika antal och bräddavloppens storlek kan variera. Bräddavloppen har även som syfte att vara den första filtreringen för vattnet innan det når teknikrummet, och väljer man att köpa en nivåvakt är det i bräddavloppet som den placeras.Bräddavloppets funktion

“content”
En pool har en konstant cirkulation. I teknikrummet sitter en cirkulationspump som skjutsar vattnet igenom reningsfilter, Uv-ljus mm, och sedan ut från teknikrummet vidare ut igenom inloppen. Inloppen sitter lokaliserade på motsatt kortsida av bräddavloppen och skapar en ström mot bräddavloppen som leder vattnet in i teknikrummet, varpå vattnet då har cirkulerat ett varv. Bräddavloppen sitter alltid på kortsidan närmast teknikrummet, då strömmen här är svagare än vid inloppen.

Antal bräddavloppet beror på storlek

Beroende på poolens storlek kan man ha ett eller två bräddavlopp. Desto större pool man har, desto mer vatten är det som behöver cirkulera regelbundet för att renas, och desto högre krav ställs på “ingångarna” till teknikrummet.
Utgår man ifrån en 8×4 pool, så går det bra med både ett eller två bräddavlopp, men det beror på vilket sandfilter och pump man har, och vad rekommendationen är från tillverkaren. En fördel med två bräddavlopp är minskad risk för att silkorgen/brunnen fylls med löv. När vattnet passerar igenom bräddavloppet sitter ett filter som plockar upp skräp och annat som man inte vill ha in i teknikrummet. Skulle denna bli så full att den täcks igen så löper det risk för att pumpen löper torr.

Kubik(m3) i cirkulation beroende på poolstorlek

Bredd(m) Längd(m) Höjd(m) Kubik (m3)
3 6 1,5 =27 m3
3,5 7 1,5 =36,75 m3
4 8 1,5 =48 m3
5 10 1,5 =75 m3

Olika former och storlekar

Det finns olika storlekar och former på bräddavlopp. Syftet med de olika bräddavloppen och så länge vattenflödet in i teknikrummet är detsamma spelar det ingen roll vilken man har, annat än estetik. Man kan föredra att ha två mindre bräddavlopp än ett större osv. Tjällden säljer en del wide, då de sitter högre utmed vattenlinjen och är oftast mer diskreta.

Bräddavlopp wide

Standard bräddavlopp

Bräddavlopp Small

Rostfria bräddavlopp

“content”
Det är även möjligt att ha pooldetaljer(lampor, inlopp och bräddavlopp) i ett rostfritt material istället för plast. Dessa är dyrare i inköpspris men anses ofta vara mer estetiskt tilltalande än plast. Vill man ha en pool som sticker ut mer är rostfritt ett mer unikt val, som är ovanligt jämfört med plast.
Rostfria bräddavlopp kommer precis som plast i olika former och storlekar, och fyller samma funktion som plast. Nackdelen med rostfria bräddavlopp är att man inte kan ha en saltpool, utan måste vara en klorpool. Detta då bräddavloppet kan rosta i en saltpool, som på senare tid har blivit allt vanligare,

Läs även mer om rostfria lampor

Vattennivå i bräddavloppet

“content”
Bräddavloppen sitt högst upp i kanten på poolstommen, och styr hur högt upp vattenlinjen få gå. Skulle vattenlinjen ligga ovanför bräddavloppet kommer ingen luft att komma igenom, vilket stryper cirkulation med överflöde.
Skulle vattenlinjen ligga under bräddavloppet så kommer inget vatten in i teknikrummet, som gör att vattnet inte renas och värms upp, samt att cirkulationspumpen kommer gå torr. Skulle cirkulationspumpen gå torr kommer den förstöras och brännas sönder. En normal riktlinje är att vattenlinjen ska gå i mitten av bräddavloppet. Men tänk på att vattnet avdunstar och nivån sjunker med tiden.

Relaterade frågor
 • Vatten över bräddavlopp
  Micke svarar: Hej Mikael, Detta händer då och då och ingen permanent skada har hänt på tekniken hittills. Men flödet i poolen blir sämre och poolpumpen har i vårt fall fått jobba för hårt så en säkring gick i elcentralen

  Läs mer

Nivåvakt i bräddavlopp

Vattennivån kommer ändras regelbundet i din pool. I takt med regnfall samt att vattnet avdunstar går den upp och ner, men oftast upp. I och med att temperaturen i pool brukar ligga runt 28-30 grader kommer vattnet regelbundet att avdunsta. Ett poolskydd hjälper till med att hålla värmen, varpå avdunstningen sker när poolen är öppen, speciellt under längre tid.
Vattennivån får aldrig bli för låg i poolen, vilket gör att man själv får fylla på med vatten vid behov. Dock kan man installera en nivåvakt vid bräddavloppet, som mäter nivån och automatiskt tillför vatten vid behov. Dessa säljs av så gott som alla poolleverantörer och gör att din pool blir ännu mer automatiserad. Genom sin placering vid bräddavloppet så varnar den av för låg vattennivå och med hjälp av tillkopplat vatten i teknikrummet styr den tillförseln av vatten.

Fästa bräddavlopp i poolstommen

“content”
När du bygger din pool med tjällden kommer det färdiga poolblock ämnade för bräddavlopp. Bräddavloppen placeras här på, och kan fästas temporärt med fogskum. Armeringsjärn placeras sedan ut ovanpå, och gjutas sedan fast när resterande del av poolstommen/väggarna gjuts. Sedan kan bräddavloppen kopplas ihop bakifrån med PVC-rör och T-kopplingen till en slang, som är nedgrävd och leder vattnet in i teknikrummet. Nästa steg blir att montera fast bräddavloppets skyddsram på framsidan, som görs efter att linern har monterats.

Läs mer om hur du monterar och gjuter bräddavloppen här

Skära ut bräddavlopp i linern

När linern har lagts ut, så skall man skära hål för bräddavloppen. Hitta bräddavloppets någorlunda mitt, och skär sedan utmed bräddavloppets ram. Härifrån fästs sedan ramen i bräddavloppet.

Bräddavloppets brunn

“content”
I varje bräddavlopp sitter en liten brunn, som kallas silkorg, med ett filter. Detta är det första steget i reningsprocessen, där filtret samlar upp löv och annan ytlig smuts, så att större smutspartiklar inte följer med in i teknikrummet. Silkorgen behöver tömmas manuellt regelbundet och får aldrig bli så full att den stryper vattenflödet. Då riskerar cirkulationspumpen att gå torr och sedan förstöras.

Sen är det också så att 85% av smuts innehåller fett, vilket flyter i vatten. Detta gör att silkorgen har en stor påverkan på reningen av din pool. I teknikrummet sker den mekaniska(Sandfiltret) och kemiska reningen(Uv-ljus), men här försvinner majoriteten av den ytliga smutsen

Klorpuckar läggs i brunnen

“content”
I silkorgen så placerar man också ut klorpuckar, som är större puckar med sammanpackat klor. Dessa puckar löser upp sig i vattnet, speciellt i vattendraget, och renar vattnet. Klorpuckar tillsätts vid behov, exempelvis efter en dag med mycket badande där klorenivåerna i poolen kan ha minskat. I och med att klorpuckarna ligger i silkorgen, så gör det att vattnet som går igenom teknikrummet och kommer ut i inloppen är rent.
För dig som har en saltvattenpool behövs inte detta.

Relaterade frågor

 • Var kan man placera bräddavloppen?
  Micke svarar: Hej! Berätta vart du vill ha dem så får vi se om det är bra. Sätter man t.ex. inloppen i mitten på ena långsidan och bräddavloppen på andra så kommer det vara delar av poolen som saknar cirkulation

  Läs mer
 • Hur högt kan man sätta ett bräddavlopp
  Micke svarar: Hej Alexander, Du kan i princip sätta bräddavloppet så högt så länge fronten inte går över poolkanten. Med ett wide bräddavlopp så får man ännu högre vattenlinje. Är du osäker på hur du gjuter in bräddavloppet så kan

  Läs mer
 • Bräddavlopp och inlopp på samma sida
  Micke svarar: Det är inte optimalt med bräddavlopp på samma sida. Du kan fundera på om du då ska komplettera med ett bottenavlopp i motsatta sidan som ändå skapar cirkulationen. Mer komplext blir det men kan vara en lösning Lycka

  Läs mer

Om skribenten

Mikael Asp-Tjällden på poolmicke.se

Jag heter Mikael Asp-Tjällden och jag svarar på frågor om bl.a. pooler. Du kan läsa mer om mig här. Vill du ställa en fråga till mig (vore superskoj), så gör du det helt kostnadsfritt här.