Poolhus

Information om bygglovsfria Attefallshus

Poolhus – Attefallshus

Något många poolägare i sverige har valt att göra är att bygga ett poolhus till sin pool, ett komplement som bidrar mycket till din tomts egenskaper. Detta kan vara något man bör fundera över innan man bygger sin pool. Mitt tips är att bygga ditt poolhus som ett attefallshus. Attefallshus är en reform som infördes 2014 och som står över detaljplanen. Det innebär att du kan bygga ett poolhus upp till 30 kvm utan att behöva ansöka om bygglov, så länge attefallsreglerna uppfylls.

Navigera enkelt via länkarna nedan

Olika typer leverantörer av poolhus

Det finns olika typer av poolhus
Dessa passar in lite olika för olika omständigheter. Läs mer om under respektive typ nedan.

Byggsats för poolhus

byggsats poolhus
Lämpar sig speciellt för den händige som vill göra allt själv. Byggsatsen plockas som regel ihop av en leverantör, eller inhandlas av en byggentreprenör. Då finns det lösningar för den som vill att få materialet uppkapat också.
Typ av grund:
De flesta byggsatser byggs med fribärande bjälklag. Därvid passar de bäst med plintgrunden, hybridgrunden och krypgrunden.

Skalhus

skalhus poolhus
Skalhusen kommer färdigt ut till kunden och monteras ofta ihop till ett “skal”. Där tar kunden vid och bygger klart det invändiga själv.
Kan kosta lite mer än byggsatser men man får också ett färdigbyggt skal på sin tomt. Det uppskattar många. För enklare hus som poolhus kan detta vara en bra lösning.
Typ av grund:
Skalhusen kan levereras med fribärande bjälklag eller för montering på plats. Därvid passar de bäst med betongplattan, plintgrunden, hybridgrunden och krypgrunden.

Nyckelfärdiga attefallshus

För den som verkligen bara vill ta huset och inviga det direkt så kan man få helt nyckelfärdiga poolhus utlevererat till tomten. Då kommer huset på lastbil.
Typ av grund:
Nyckelfärdiga attefallshus som kommer på en lastbil byggs uteslutande med fribärande bjälklag. Därvid passar de bäst med plintgrunden, hybridgrunden och krypgrunden.

Inglasat, öppet eller isolerat poolhus

“content”
Attefallslagen kom till för att skapa fler bostäder, men syftet med attefallshusen är valfritt. Därmed är det inget krav på att man ska bo i attefallshuset. Därmed kan man tillämpa lagen på valfritt sätt genom att bygga växthus, garage, poolhus, inglasade uterum, öppna uteplatser med tak, bastu, isolerade hus mm.
Ett isolerat attefallshus kan lämpa sig väl för dig med äldre barn som söker egna ytor, med möjlighet för året runt boende. Här kan man med bäddsoffa och sovloft få till sovplatser för gäster, hemåtvändande barn eller tom uthyrning. Attefallshuset blir då mer komplett och ett bredare användningssyfte.
Ett öppet attefallshus lämpar sig väl vid poolen. Har får man möjlighet för en uteplats med skugga som även kan användas under sena sommarkväller med hjälp av infravärme. Ett öppet attefallshus lämpar sig även väl för ett utekök med grill osv.
Inglasade attefallshus anser jag lämpa sig väl i sveriges klimat, som gör att man kan använda det under sena sommarkvällar och vindskyddat. Dessa håller även värme bättre än öppna attefallshus och gör att man kan ha trevliga middagsbjudningar osv.Poolhus som gästhus – loft

“content”
För dig som önskar bygga ett poolhus och kunna använda det som gästhus, så är attefallshus med sovloft en bra alternativ. Det finns idag gott om attefallshus som säljs med sovloft, alla i enlighet med attefallslagen. Attefallshus får inte bygga mer än 4 meter på höjden, samt ha en bruttoarea/byggyta på mer än 30kvm. Dock finns det inga begränsningar på storleken invändigt så länge tidigare faktorer uppfylls. Det finns gott om alternativa lösningar, med sovloft på ena ändan av attefallshuset(exempelvis ovanför teknikrummet).

Teknikrum i poolhus

Pooltekniken ska för bästa funktion och enklast underhåll ligga så nära poolen som möjligt. Bygger man poolen nära huset finns det flera lösningar på detta. En del väljer att placera teknikrummet i källaren eller nedgrävd bredvid poolen med tillgång ner under altanen. Dock ger ett teknikrum ifrån sig en del ljud (cirkulationspumpen), varpå ett självständigt poolhus kan vara ett alternativ. Här har man möjlighet för att ha teknikrummet nära poolen isolerat, med utrymme för förråd, gästhus och yta för barnen.
Ditt teknikrum ska helst in ligga mer än 15 meter ifrån poolen. När man köper cirkulationspump väljer man styrka utifrån poolens storlek, samt avstånd till teknikrummet. Skulle man ha teknikrummet längre bort en så ökar kostnaden.

Bygglov eller inte för poolhuset

“content”
För poolhus som byggs under 30 kvm så behövs inget bygglov för huset. Då går attefallsreglerna in och styr detta. Men man måste givetvis hålla sig till de uppsatta reglerna.

Regler för Attefallshus

Det finns mycket tydliga attefallsregler. Likt strandskyddet är dessa regler instiftade i lagen som alla kommuner förhåller sig till.
För att få påbörja ett attefallsprojekt behöver man göra en bygganmälan.
Ditt attefallshus får inte vara större än 30kvm, och beroende på användning finns det två olika typer av Attefallshus. Du kan antingen bygga en så kallad komplementbyggnad eller komplementbostad. Oavsett hur du väljer att göra får ett Attefallshus byggyta inte vara större än 30 kvm och får heller inte överstiga höjden på husets taknock, eller vara högre än 4 meter. Ett attefallshus kan ha en källare och får även byggas med loft.

Komplementbostad
En komplementbostad är en form av attefallshus som möjliggör permanent boende. Dessa brukar oftast innehålla kök och toalett och kan användas som gäststuga eller som umgängesyta, speciellt för de med äldre barn/tonåringar. En komplementbostad är oftast dyrare i och med att dem är mer komplexa. Här tillkommer vatten och avlopp, el, värme, isolering och behovet av en bättre grund. Dock tillför detta enormt mycket, speciellt om man har behov av mer sovplatser osv.
Komplementbyggnad
En komplementbyggnad är enklare version av attefallshus. Kraven på komplementbyggnader är mycket lägre och oftast är konstruktionen mycket simplare. Många väljer att bygga uterum, uteplatser och växthus som komplementbyggnader pga dess storlek och att man inte behöver bygglov. Ett Attefallshus behöver inte ha några väggar, och kan teoretiskt vara ett öppet uterum med tak. Här har man mer frihet i val av råvaror och kan t ex bygga med hjälp av naturliga material. En komplementbyggnad anser jag vara ett bra och simpelt alternativ för poolhus då man enkelt kan bygga ett inglasat uteplats, utekök och simpel skuggyta.

Avstånd till grannar

“content”
Enligt attefallsreglerna får man bygga huset 4,5 meter ifrån tomgränsen. Men skulle man önska att bygga närmare än 4,5 meter går att få till så länge du har påverkade grannars godkännande. Se till så att du alltid har denna i skrift, ifall det skulle uppstå problem i efterhand.

Avstånd till Hus

“content”
Avstånd till hus är en oklart regel i attefallslagen. Var det gäller minimumavstånd så ska huset uppfattas som fristående, och inte sitta ihop med din nuvarande huvudbostad. En vanlig respons från kommunen är att man ska kunna “måla väggarna” mellan huvudbostaden och attefallshuset.
Var det gäller maximala avståndet så beror det på kommun. Så länge man bygger mer än 10-20 meter ifrån huvudbostaden bör det inte vara några problem. Dock finns det fall där vissa lyckats bygga upp till 30 meter ifrån, där andra kommuner har nekat. Enklast här är att kontakta din kommun och föra en öppen dialog med dem.

Grund till Attefallshus

“content”
Precis som när man väljer vilken typ av pool man ska bygga,, så är det viktigt med att ha en stabil grund och rejäl konstruktion. När det kommer till attefallshus anser jag att allt här börjar i grunden. Jag själv är en grundnörd och har jobbat med grunder i mer än 10 år. Därmed tror jag fast på att man inte ska snåla med att investera i en ordentlig grund, speciellt för att undvika sättningar och liknande som kan öka kostnaden i längden.
Det finns gott om olika grunder och alla har sin egen funktion. Nedan är en introduktion till de fyra vanligaste.

Platta på mark

Är man ute efter ett isolerat attefallshus med möjlighet för året runt boende så är platta på mark ett bra alternativ. Detta är en grund som grävs ner, vilket lämpar sig när man bygger attefallshus med tanke på maxhöjden på 4 meter. Detta är en grund som lämpar sig väl för dig som platsbygger ett attefallshus och/eller är ute efter golvvärme.

Krypgrund

Krypgrunden är den klassiska svenska husgrunden. En traditionell grund som är bland de vanligaste på den svenska husmarknaden idag. Detta är en husgrund som än idag används vid nya husprojekt. Krypgrunden lämpar sig väl för nyckelfärdiga attefallshus då grunden enkelt placeras ut, och man får ett kryputrymme väl lämpat för V&A. Krypgrunden har associerats med fuktproblem, men med en välisolerad grundbalk är det inget man behöver ta hänsyn till.

Hybridgrund

En kombination mellan betongplatta och krypgrynden ger Hybridgrunden. Detta är en grund framtagen av Tjällden AB som är typgodkänd.
Hybridgrunden är en platta på mark där man ersatt betongen med isolering i form av cellplast block, samma som i Tjälldens poolstomme. Detta ger en välisolerad/fuktsäker grund som samtidigt är enkel och effektiv att bygga.

Plintgrund

Plintgrunden är en enkel grundlösning, som lämpar sig väl för berg. Grunden består av enkla plintar som placeras ut och bär attefallshuset. Grunden har vissa associationer med sättningar, men lämpar sig väl på berg då det borras ner. På grund av låg betonganvänding(förutom plintarna) så är de miljövänlig och kostnadseffektiv. Dock är det en simpel grund som inte är ämnad för tyngre laster. Bygger man mer komplexa attefallshus är detta inte rätt grund.

Inspiration till poolhus

Pris på attefallshus

Ett poolhus kan variera väldigt kraftigt i pris. Beroende på budget och vad ni vill åstadkomma med ert poolhus avgör det priset.
Det finns hus som levereras helt komplett, sk nyckelfärdiga attefallshus. Sedan finns det byggsatser som inte är så dyra. Den tredje varianten är lösvirkesbyggda attefallshus.
Ett tips för att minska kostnaden är att bygga poolhuset samtidigt som du bygger din pool. När du väl är i kontakt med en entreprenad och hantering av massor finns det klara fördelar du kan utnyttja. Faktumet att man redan har en grävare inne på tomten kan minska kostnaden. Det kan också i senare stadier bli mer komplicerat att komma åt samma yta. Så var det för mig när vi byggt vartefter.

Man brukar säga att det finns två typ av attefallshus. Antingen nyckelfärdiga som placeras färdiga på plats, eller byggsatser som man bygger själv. Byggsatser är billigare i inköp, men det kan tillkomma kostnader för entreprenad om man inte väljer att montera det själv. Skulle man välja att montera det själv blir det klart billigare, samt att man har mer frihet i hur man bygger. Nyckelfärdiga attefallshus lyfts färdiga på plats och har konstruerats i en fabrik. Detta kan vara en klar fördel för dem som vill ha el, vatten och avlopp förmonterat i huset.

Frågor om poolhus

  • Prisvärt poolhus
    Hej Micke, Såg att du va lite insyltad även i attefallshus/poolhus? Har du bra ingångar på poolhus tillverkare? Med Vänlig Hälsing Stefan Hej Stefan, Stämmer. Jag driver även en hemsida om attefallshus :). Har mailat dig ett antal tillverkare av pool
    Läs mer