Rengöring av pool

Salt eller klor för att rena poolen?

Rengöring av pool

pool håv

När du väl har byggt din pool återstår nu underhållet. Din pool kommer bli smutsig och det är viktigt att hålla poolen ren för att värna om liner och teknikrummet, samt ökad trivsel i poolen. Reningen av poolen anspelar på flera faktorer. Poolkemin ska stämma så att du har rätt nivåer av exempelvis pH och klor, samtidigt som du vill behålla kvaliten på vattnet. Du kan välja att rena din pool med antingen sand eller klor, med gott om tillval för teknikrummet.
Att förstå sig på tekniken bakom en pool är komplicerat och nedan guider vi dig igenom de olika valen och stegen.

Klorvatten

“klorpuckar”
En klorpool är det traditionella sättet att rena en pool på. Hur du renar en klorpool kan göras på två olika sätt manuellt. Detta gör antingen med hjälp av klorpuckar som antingen tillsätts varje dag eller veckovis. Det andra är så kallad chockklorering. Båda behövs men har olika funktioner.
Vid ditt bräddavlopp har du en lite brunn som vattnet går igenom innan det når teknikrummet och passerar filtret. I dessa brunnar lägger man klorpuckar utefter behov. Här styr du asså manuellt hur mycket klor du vill ha i din pool. När kloret kommer i kontakt med smuts och bakterier bryts det ner och faller mot botten. Därmed krävs regelbunden rengöring av botten och är anledningen till att klorhalten kan minska i din pool. Klorhalterna kan också minska i takt med att vattnet avdunstar.
Andra metoden är att chockklorera poolen, som behöver göras precis när poolsäsongen börjar, eller om poolen använts mycket under kort tid. Chockklorering går ut på att man tillför en större mängd klor i vattnet, som man låter stå över natten. Du ska absolut inte bada i poolen direkt efter en chockklorering! Tänk också på att det kan vara en god ide att dammsuga poolen innan du badar, då det finns risk att man virvlar runt smutsen som lagt sig på botten, varpå vattensikten blir sämre.

Man brukar säga att det optimala klorvärdet i en pool bör ligga på 1,0-3,0 mg/l(ppm). Vad som styr hur mycket klor du behöver är ju dock vattenkvaliten, som avgörs delvis av många andra värden i poole(läs mer här), samt hur ofta du rengör din pool. Har ni badat mycket eller inte rengjort ordentligt så kan mer klor behöva tillsättas. Så beroende på hur du sköter din pool kan avgöra mängden klor som behövs.

Det finns automatiserade lösningar för att hantera klorpooler. Då har man givare som känner av klorhalten och pH värdet. Sedan tillsätts rent klor eller syra via dunkar på golvet i teknikrummet.

Relaterade frågor

 • Saltklorinator magma
  Micke svarar: Hej! Jag har magna själv och älskar den. Men jag har inte haft saltklorinator med vanligt salt så jag har svårt att jämföra. Men kan bara prata gott om Magna. Någon enstaka kund har klagat på doften. Men jag förstår inte det. Känner ing
  Läs mer
 • Magnapool eller vanligt salt till poolen?
  Micke svarar: Hej Janne, Tack för frågan Observera att detta är min högst personliga åsikt om dessa olika modeller. Och eftersom jag bara testat den ena hemma så ta det för va det är. Automatisk styrning klor och PH med normal salt Denna styrning ske
  Läs mer

Saltvattenpool

“saltklorinator-teknrikrum”
Något som blivit allt vanligare är saltvattenpooler. Saltvattenpooler fungerar genom att du tillsätter 3 kg salt per 1 000 liter vatten i poolen vid första uppstarten. Varje år kan man behöva tillsätta lite extra salt eftersom man spolar ut endel med backspolningen. Saltet kommer lösas upp och sedan vara med i poolens cirkulation under säsongen. Enligt min erfarenhet så tar detta saltet så gott som aldrig slut utan ska räcka för en poolsäsong. Tillsätter man mycket nytt vatten på grund av avdunstning eller när man fyller upp poolen på våren behövs ytterligare salt tillsättas.
I ditt teknikrum kommer du behöva ha en saltklorinator som omvandlar saltet till klor, vilket görs med hjälp av klorjoner och natrium. Saltet omvandlas till klor utefter behov, vilket kan göras antingen manuellt eller semimanuellt.
Fördelen med saltvatten skulle jag säga är att den ger en skönare känsla när du badar i, då du får upplevelsen av att du badar i havet. Salt anses också vara snällare för kroppen, speciellt magnesium. Många upplever att saltet har en irriterande känsla för huden, och vissa kan uppleva att hud och ögon bli irriterade.

Relaterade frågor

En Rostfri pool

“rostfria
I din pool kommer du ha några synliga detaljer som det finns tillval till. Dessa är lamporna, bräddavloppen och inloppen. Som standard kommer dessa i plast, men kan beställas i Rostfri stål. För dig som är intresserad av en soltvattenpool så går det ej med rostfria detaljer, då det kommer leda till korrision. Tänkt därför över hur din estetik i poolen påverkar reningen. Var det gäller just utseendet beror det på val av liner tycker jag. Plast passar bättre till de flesta liners och är betydligt vanligare.

Relaterade frågor
 • Rostfritt med rening
  Micke svarar: Hej Beatrice, Salt och rostfritt går inte ihop tyvärr. Vi har provat det privat och det rostade. Ska tydligen gå om man jordar det rostfria men inget jag hade vågat mig på. Mvh Micke Läs mer om rostfritt här Läs mer om teknik och underh
  Läs mer
 • Skillnaden mellan rostfria detaljer och plast?
  Micke svarar: Plast är lite mer framtidssäkert ifall man vill kunna byta till en saltvattenpool i framtiden. Rostfria detaljer klarar tyvärr inte av saltvatten lika bra som plast, varpå hållbarheten sjunker drastiskt. De flesta av våra kunder väljer
  Läs mer

Mekanisk rening: Filter

“sandfilter”
Filtret är huvuddelen i reningen av fysisk smuts i poolen. Via ditt bräddavlopp kommer vattnet att komma från poolen in i din cirkulationspump, varpå det åker vidare in i filtret. I filtret cirkulerar sand eller glas, som på detta sätt binder upp och krossar smutsen som befinner sig i vattnet. På detta sätt renas poolen och vattenkvaliten blir bättre.

Som du kan läsa om nedan, så kan man ha både sand eller glas i poolen. Alla filter följer samma princip, varpå det inte är någon skillnad huruvida det är sand eller glas i dem.

Tänk på att ditt filter och mängden glas/sand kan variera beroende på poolen storlek. En större pool kräver ett filter med högre kapacitet.

Sand eller glas i filtret

“sand-glas”

Ditt filter kan fyllas och rena poolen med antingen Sand eller glas. Sand har varit den klassiska metoden, medans glas på senare år har kommit att ta över.
Med tiden har det kommit fram att glas rena bättre. Med hjälp av dess lite mer taggiga struktur och större hålrum så får glas ett bättre grepp och kontaktyta med smutsen, varpå vattnet renas mer effektivt och ger en klarare pool. Sand följer samma princip, men har med tiden visat sig inte verka lika effektivt som glas, varpå man också behöver större mängd sand i filtret för att uppnå samma effekt.

Nackdelen med glas är att dammet är farligt att andas in. När du fyller på din filter kommer dammpartiklar ut som sätter sig och skadar lungorna. För dig som gör detta en gång i livet har det inte en så stor betydelse, men för poolbyggare som gör detta regelbundet varje år kan det vara skadligt. Tjällden säljer idag endast pooler med glas

Kemisk rengöring: UV-ljus

“Uv

Utöver mekanisk rening finns det även kemisk rengöring, menat UV-ljus. Uv-ljus är ett tillval man man köpa till i teknikrummet, som är en liten behållare placerat efter reningsfiltret. I denna behållare sitter lysrör som med hjälp av starkt UV-ljus dödar bakterier medans vattnet cirkulerar. Till skillnad från den mekaniska rengöringen som sker i filtret, så tar Uv-ljus inte bort smuts och alger, utan dödar istället bakterier som då ger ett klarare vatten i poolen.

På grund av att Uv-ljuset dödar bakterier som annars hade dödats av saltet/kloret, så behövs inte lika höga nivåer av klor och salt i pool. Man får då en renare pool med mindre mängd kemikalier.

Utav de pooler Tjällden säljer så har 1/3 pooler Uv-ljus rening. Uv-ljus är relativt dyrt, och det är inte alla som prioriterar och väljer att lägga pengar på Uv-rening. Detta beror delvis på att de som väljer en saltvattenpool får en automatiserad rening, som därmed skjuter till och justerar klor och pH nivåerna vid behov. Därmed finns det ingen risk för onödigt höga klor nivåer osv, varpå Uv-ljuset inte behövs. Uv-ljus lämpar sig bäst för dig som inte har automatiserad rening, som annars kan löpa risk för höga klornivåer i poolen.

Viktigt att tänka på, oavsett Uv-rening eller inte, så måste vattnets pH och alkanitetsnivåer vara korrekta för att reningen ska fungera. Håller man inte efter detta spelar det ingen roll. Läs mer här.

Fråga-rening-UV

Relaterade frågor

 • Behövs Uv-renare?
  Micke svarar: Hej Björn, Ett UV ljus som man har ser jag inga problem med att använda. Eller hur tänker din poolbyggare. Med automatisk rening (t.ex. med automatiskt styrd saltklorinator) så kan det vara overkill. Men den skadar ju inte. Det går bra
  Läs mer
 • Uv rening effektivitet
  Micke svarar: Hej! Det skadar aldrig med UV. Jag rekommenderar inte UV ljus när man har automatiserade lösningar för då är dessa så bra på att döda bakterier. Ska man rena poolen manuellt gör den skillnad i hur lättskött poolen blir. Samtidigt är det
  Läs mer

Backspolning

“backspolning”
Dygnet runt kommer du ha en cirkulation igenom ditt filter, där antingen sand eller glas renar och binder upp smutsen. Efterhand kommer glaset eller sanden att bli mättad vilket leder till ett ökat tryck i ditt filter, som visas på en manometer. När det händer genomför man en sån kallad backspolning, där man kör vattnet åt andra hållet för att lufta glaset eller sanden. Denna process tar beroende på hur ofta du backspolar inte alls lång tid, max ca 60 sekunder. När du backspolat ditt filter kan sanden/glaset återigen rena vattnet.
Backspolning bör ske ganska regelbundet, som grund en gång i veckan, och bör göras när manometern stigit med mer än 0,2 bar.
Utförande: På ditt filter kommer du ha ett litet fönster var du kan se vattnet. När du backspolar tittar du ner här och fortsätter tills dess att vattnet inte länge ser grumligt ut. Tiden här varierar beroende på hur ofta du backspolar.

Manuell Klorering

“klorpuckar
Till skillnad från saltvattenrening så sker rening via klor oftast manuellt. Det innebär att du behöver en manuell process för att se över kloret i din pool. För att kloret ska rena så som man vill behöver alla poolens värden ligga inom rätt intervall, speciellt pH. Läs mer om optimala värden för din pool här. För dig som poolägare behöver dessa värden ligga inom rätt intervall, och det är viktigt att poolen sköts som den ska. Annars finns det risk för att linern slits ut snabbare mm.
Det finns två sätt att tillsätta klor i poolen manuellt, antingen med hjälp av klorpuckar eller av chockklorering.
Klorpuckar tillsätts i brunnen vid bräddavloppet. Med det menat att när vattnet lämnar poolen och åker in i teknikrummet tillsätts samtidigt klor i vattnet. Klorpuckar kan behöva tillsättas efter behov, men kolla till så att det ligger puckar i brunnen varje gång du badar.
Chockklorering innebär att man vid extremt låga nivåer tillsätter en större mängd klor rakt ner i vattnet, som man låter ligga under natten. När man chockklorerat ska man inte bada direkt, utan låta kloret lösa upp och blandas ut. Chockklorering görs oftast i början av säsongen, eller när man bada mycket ifall man haft gäster osv.

Jämför man detta med saltvattenrening där detta sker automatiskt krävs det alltså lite mer skötsel. Fördelen med ett öppet system är dock att du själv kan justera vid behov, medans ett automatiserat/slutet system inte går att reglera manuellt.

Relaterade frågor

 • Hur går poolrening till med klorpuckar?
  Micke svarar: UV lampa är bra. Det minskar klorförbrukningen eftersom UV-ljuset dödar bakterier. Och det fungerar även bra med puckar, men man behöver manuellt kolla och fixa. Så är det. Vi hade helt manuellt första 6 åren med vår pool hemma. Då hade
  Läs mer

Semimanuell saltrengöring

Saltpooler behöver inte vara automatiska, utan kan vara semimanuella.
En fullt automatiserad rening mäter värdena i poolen, och tillför pH och klor efter behov. En semimanuell tillsätter klor och pH automatiskt, men gör det inte vid behov utefter vilka värden utan snarare när du ber den göra det. Fördelen med detta är att det är ett öppet system som är enkelt att komma åt. Ett fullt automatiserat system kallar man för ett slutet system, som gör det svårt att komma åt vid reparation osv.

Var det gäller semimanuell saltvattenrening så har jag sett vissa tendenser till blekning av linern. Eftersom saltkloret inte skjuts till vid behov utan regelbundet, så finns det risk för att mer salt än vad det finns behov för produceras, och linern bleks då enklare.

Läs mer om hur semimanuell saltrengöring kopplas i teknikrummet

Manuell dammsugare & Städning

Din pool kommer behöva dammsugas, antingen med en poolrobbot eller med en dammsugare fäst på en teleksopstång. Din pool kommer bli smutsig, och alla smuts går inte igenom bräddavloppet in i filtret. När smuts hamnar i poolen och kloret bryter ner det så faller det ner mot botten. Därmed kommer du vilja köpa till en hov som du kan fånga upp detta med utöver dammsugaren. Du behöver även rengöra väggarna och trappan, som kan göras med dammsugaren och en borste. En poolrobot gör detta automatiskt.

Precis som många andra så tycker jag det är extremt tråkigt att städa poolen. Det finns inget värre än att öppna upp poolen för att bada och inse att den behöver städas. Jag inledde min “poolkarriär” med att rengöra manuellt, men har nu gått över till robotdammsugare. Beroende på prisklass, så kan en poolrobot göra allt det som annars behöver göras manuellt. Investera i en ordentlig poolrobot och öka komforten.

Poolrobot

“Poolrobot”
Robotdamsugare anser jag vara go-to idag för att rengöra poolen. Många börjar med att rengöra för att sedan köpa en poolrobot, men oavsett hamnar de flesta här tillslut.
Man kan ekelt dela upp marknades poolrobottar i 3 kategorier, de som endast rengör botten och väggar, de som rengör botten, väggar, trappa och vattenlinje, sen de mest avancerade som gör det de andra gör, men som styrs via internet eller mobilen och som erbjuder flera olika rengöringsprogramm.
Förutom de allra mest basic robotarna kommer med olika typer av rengöringsprogramm. Det finns därmed programm anpassade för början av säsongen när hela linern behöver rengöras ordentligt, eller snabbprogramm som på en timme rengör poolen. Perfekt om man ska ha gäster eller liknande. Med en poolrobot kan bada för dagen, för att sedan stänga igen poolen och låta roboten jobba under natten.

Automatisk rening: Klor

“auto
En klorpool är i grunden oftast inte automatiskt, men med hjälp av diverse tillval är det möjligt.
Som tillval köper man till en klorvakt samt en pH-vakt. Dessa två instrument arbetar tillsammans och mäter pH nivån och klornivån i poolen, och skjuter till klor/pH vid behov. Dessa tillval går att köpa enskilt, men arbetar tillsammans för optimerad effekt. Priset ligger tillsammans på ungefär 18-26 tusen.

Läs mer om hur du kopplar automatisk klorrengöring i teknikrummet

Relaterade frågor

 • Behövs digital mätare av pool vatten?
  Micke svarar: Hej! Då du har en automatiserad klorlösning så har du ju bra info där kring pH och klorhalt. Samtidigt styrs automatiken av sensorer/givare. Man bör med automatiserade lösningar ha koll på att dessa givare inte strular genom att då och
  Läs mer
 • Koppla in Blue connect i teknikrummet?
  Micke svarar: Det finns en modell, blue connect gold, som man kan montera i teknikrummet. Denna mäter alla värdena i vattnet som du kan följa i realtid i din telefon. Den jobbar med hjälp av bluetooth. Mvh micke Läs mer om automatisk klorrening Läs m
  Läs mer

Automatisk rening: Salt

“saltklorinator”
Reningen i en saltpool sker inte alltid automatisk, men är i grunden mer automatiskt fungerande än en klorpool. På grund av att saltet omvandlas till klor genom en kemisk process tillsätts inga klorpuckar eller liknande, utan den sker i ditt teknikrum.
För fullt automatisk saltklorering så köper man till en saltklorinator och kopplar samman denna med en pH-vakt (köps oftast kombinerat). Dessa två verktyg mäter värdena i poolen och tillsätter salt respektive pH beroende på behov, varpå poolen inte behöver något regelbundet underhåll.

För dig som har ett sommarhus eller är bortrest mycket hade ett automatiserat system varit mer lämpligt då poolens klornivåer aldrig behöver regleras manuellt. Driver du en klorpool manuellt så komemr poolen inte vara ren om klor inte tillsätts regelbunder. Drivs poolen automatiskt innehåller poolen rätt klornivåer hela säsongen.

Läs mer om hur du kopplar automatisk saltvattenrengöring i teknikrummet

Relaterade frågor

 • Poolteknik kontakt Skaraborg
  Micke svarar: Behöver du både installatör och själva klorinatorn? Har tyvärr ingen handy person precis lokalt där du bor. Men jag har ett förslag: Du kan köpa klorinator av mig/Leif Tjällden AB. Sen hittar du en händig person. Sedan har jag en poolsp
  Läs mer

Början på säsong: Klor

“smutsigt
Första steget blir att chockklorera poolen. I och med att vattnet är extremt smutsigt vill du tillsätta en större mängd klor som dödar alla oönskade bakterier. Tillsätt inte klor förräns vattentemperaturen har överskridigt 18 grader. När kloret verkar kommer smuts att falla ner mot botten. Se till att dammsuga botten och rengöra linern. Annars kan det här bindas upp stora mängder smuts. Tillsätt även klorpuckar i brunnarna, men gör det först när vattnet börjar klarna upp. Tillsätter du klorpuckar innan du chockklorerat kommer de vara för lite klor för att ens märka av det i vattenkvaliten.

Början på säsong: Salt

När poolsäsongen börjar fyller du upp poolen med vatten. I Samband med att vattnet värms upp kommer bakterier och alger trivas varpå du vill rena vattnet fullständigt, samt att du vill inleda poolsäsongen med korrekta värden för poolens kemi.
Uppstarten för en saltpool är ganska lik en klorpool. Vattnet värms upp till över 18 grader, varpå du chockklorerar vattnet och sedan påbörjar cirkulationen genom ditt saltklorinator. Innan vattnet börjar cirkulera bör du fylla på vattnet med salt. En bra tummregel är 3 kg salt per 1 000 liter vatten som hälls direkt ner i poolvattnet.