Bygglov & Säkerhet

Tips om Bygglov och säkerhet för din pool

Bygga rätt med marklov och säkra poolen – för säkerhetsskull

När man har att göra med säkerhet och vatten så är det viktigt att ha koll på både regelverk och lagar. Till detta kommer det även hur reglerna ser ut i ditt område om du får bygga pool eller inte.
Här går vi igenom vad man bör tänka på innan man påbörjar planering och bygget av pool. Vilka lagar gäller för poolbygge, och vad innebär det för dig som poolägare?

Bygglov behövs inte – däremot marklov om du ändrar höjdlägen mycket

Ritning bygglov
För att bygga pool krävs det normalt inget bygglov. Det finns inte någon begränsning hur nära tomtgräns du får bygga. Du får däremot inte åstadkomma skada på grannens mark eller fastighet varpå jag rekommenderar att man bygger med god marginal. För en framöver god grannsämja vill du inte påverka värderingen negativt på din grannens tomt. Försök att visa respekt och bygg försiktigt.

Vissa kommuner kräver däremot marklov om du gör för stora ändringar i markens höjdlägen i detaljplanerade områden. Läs mer om marklov här hos boverket.

Generellt om bygglov

Poolvatten

Pooler berörs inte av det som står skrivet i plan- och bygglagen. Dock kan man i vissa fall behöva upprätta en anmälan till kommunen då man ansluter sig till vatten- och avloppsnätet. Detta kan variera mellan olika kommuner och vissa frågor går inte alltid att få svar på i förväg. Ställ därför dina frågor till kommunen innan ni påbörjar ert poolbygge om vad som kan vara relevant för er. Detta kan gälla marklov, bygglov eller annan anmälan.

Här kan du läsa mer om hur mycket vatten som behövs för din pool

Alla kommuner i sverige måste följa plan- och bygglagen, men olika kommuner tolkar den olika. Detta är varför det råder olika regler gällande bygglov i sveriges kommuner. Orsaken till att man söker bygglov är oftast för att det är ett lagkrav. Det som bedöms då är om marken nyttjas på lämpligast sätt. Kommunerna i sverige värnar om att det ska se snyggt ut, vara miljövänligt samt säkert.

Bygglov för altan

Poolvatten
För dig som önskar bygga altan/trädäck i samband med din pool så krävs det inget bygglov för detta. Detta gör att du fritt kan bestämma storlek och vilket material. Enda undantaget kan vara marklov, som gäller i enstaka kommuner. Det kan gälla i fall med kuperad terräng som komunnen önskar skydd eller anses vara en viktig del av landskapet.

Bygglov för attefallshus/poolhus

Poolvatten
Önskar man att bygga ett poolhus i samband med sitt poolbygge, så går detta att genomföra bygglovsfritt. Att bygga attefallshus innebär att så länge man uppfyller attefallsreglerna, så får man genomföra detta bygglovsfritt. Det innebär upp till 30kvm i byggarea, 4 meter högt och minst 4.5 meter till närmaste granne(om inte annat är överenskommet).
Attefallslagen står över detaljplanen, vilket är varför den inte berörs av bygglov.

Ansvar och säkerhet kring poolen

Pool staket title=
Att äga en pool innebär mycket ansvar och kräver säkerhet. Konsekvenserna kan bli allvarliga om grannars barn som inte är vana vid pool, eller vänners barn utan uppsyn skulle falla ner i poolen och skadas på något sätt. Därför ska man alltid skydda sin pool om den ligger nära en tomtgräns, men även om den inte gör det.

Du som poolägare har ansvar. En pool har många vassa kanter och djup som barn inte bottnar i. Bygglagstiftningen och ordningslagen skriver tydligt att det ska finnas god säkerhet och aktivt förebyggande av drunkningsolyckor för barn. Bygglagstiftningen berör alla pooler på privatägda tomter. Ordningslagen gäller allmän plats och bassänger. Ägaren är alltså den som bär ansvaret för vad som händer i ens pool. Byggverkets rekommendation är därför inhägnad runt pooltomten, på minst 90 com, som barn och ska kunna krypa in under eller klättra över. Dem anser även att det skall finnas en grind som barn inte kan öppna själva. Detta är enligt BBR version 2011:6 , kap. 8:951. BBR skriver även att det ska finnas ett “tillfredställande” poolskydd, som förebygger drunkningsolyckor i poolen. Detta kan vara i form av poolskydd.

Vilka säkerhetsanordningar för pooler är tillåtna

Pool staket title=
Även om reglerna finns, så menar jag att reglerna kring säkerhet och pooler är faktiskt rätt flummiga. Det är faktiskt så enkelt som att du bara ska se till att olyckor inte händer. Om en olycka händer och du inte vidtagit nödvändiga åtgärder så är lagen rätt tuff. Men innan nåt händer så är lagen rätt tam. Du kan inte dömas för att INTE skyddat din pool. Men händer nåt åker du dit. Lite bakvänt.

Enkla sätt att minska tillgänglighet till poolen:

Poolskydd ökar säkerheten

Pool staket title=
Ett enkelt sätt att höja säkerheten är med hjälp av ett poolskydd. Detta begränsar åtkomsten till poolen när den är stängd, och de är gjorda för att hålla ute människor från att falla i.
I Europa är det Frankrike som är största och mest dominerande “poollandet”. Därför har många länder och tillverkare sneglat på Frankrikes säkerhetsregler. Det gör att man ofta pratar om säkerhetsstandarden NF P 90-308.

Här kan du läsa mer om den franska säkerhetsstandarden

Följande vanliga poolskydd uppfyller dessa säkerhetsstandard.

Tömning av pool – vart får du tömma vattnet

De flesta kommuner vill att man genom tömmer sitt poolvatten vid backspolning och inför vintern genom infiltration på tomten. T.ex. genom att släppa ut poolvattnet på en grönyta, i några tåliga buskar eller dylikt. Innan tömning se till att klorhalten är så låg som möjligt. Speciellt när du tömmer större mängder som man ofta gör på vintern.
Om du inte har en yta som kan hjälpa dig med infiltrering kan vissa kommuner tillåta att man tömmer vattnet i det kommunala kommunala ledningsnätet (spillvattennätet). Olika delar av Sverige har olika regler som oftast sätts upp av kommunalt anslutna organisationer för vatten och avlopp.

Påfyllnad av vatten

Pool staket title=
När man fyller upp poolen går stora mängder vatten åt. Se till så att du inte går emot några rekommendationer i din kommun när du fyller upp poolen i början av säsongen. Beroende på kommun kan man behöva ansöka om påfyllnadstillstånd när det är aktuellt. Det varierar från kommun till kommun.
Kom ihåg att skulle det råda torka på grund av lågt grundvatten, så får du inte fylla upp din pool ifall kommunen säger så.

Vilken reningsmetod är miljövänligast

Jag är inte rätt person att uttala mig vetenskapligt om detta. Men tillverkarna hävdar att den sk Magnapoolen är miljövänligast. Då renar man vattnet med ett typ av salt som består av en Magnesium klorid förening. Det ska tydligen enligt tillverkarna vara mer miljövänligt än rent klor eller vanligt salt för den delen.