Markarbete för pool

Tips för grävning & transport av massor

Markarbete för pool

Gräva runt pool
För din pool krävs mark och schaktarbete som påminner om en husgrund. När man gräver en pool är det dock några saker som skiljer sig åt. Min absoluta rekommendation är att anlita en grävare som är duktig. En duktig markentreprenör leder till att det blir enklare för dig att genomföra de olika stegen. Själv började jag kolla upp alternativen om att göra det själv. Att hyra en bobcat och bara köra på själv hade alltid varit kul. Tyvärr räckte inte tiden till bara.

Lite kommentarer om att gräva och schakta inför poolbygget.

 • Kolla grundvattennivån och grundläggningsdjupet. Ett ganska allvarligt problem som kan uppstå är om man gräver djupare än grundvattnet. Detta leder till att när poolgropen väl är grävd fylls med grundvatten som kommer fram. Detta kan leda till allvarliga komplikationer där man exempelvis behöver använda vattenfast betong.
 • Ha en plan för alla schaktmassor som du får fram när du gräver din pool. Något som många glömmer att räkna med är att jord tar upp 25% mer utrymme när schaktmassorna kommit upp ur marken
 • Markarbetet för en pool är betydligt större än vad det är för en husgrund. Detta då en pool är mycket djupare än vad en normal villa är

Mät upp poolen – Använd laser

“content”
Innan du börjar gräva poolen ska den mätas upp. När du mäter upp för grävning bör du redan nu ha koll på var du vill placera poolen och vilka faktorer man ska ta hänsyn till. Här bör du också redan ha en klar bild över hur omgivningen kommer se ut och ifall massor kan flyttas över och användas till annat.
Börja med att mäta upp poolens yttermått. En pools storlek mäts i innermått, så tänk på att räkna med väggar och stommens djup också. När du har rätt mått så markerar du varje hörn och bind en murarlina. Här kan du använda dig av en laser för att få till rätt avstånd. Tänk sedan på att man gräver ca en extra meter runt varje sida av poolen, för att enkelt komma åt när du bygger din poolstomme osv.

Räkna med en meter runt om poolen

“content”
När du gräver poolen vill du göra det med en extra meters marginal runt om varje sida. Detta för att underlätta vid placeringen av poolväggarna osv samt gjutning av bottenplattan. När hela poolstommen är byggd ska även bräddavlopp och inlopp kopplas ihop med slang, som blir allt enklare destor mer utrymme man kan få.

Gräva ur poolen

“content”
Det vanligaste är att man tar in en markentreprenad som hjälper till med grävningen. Här tillkommer oftast en etableringskostnad för utkörning av maskiner osv. Beroende på åtkomst till trädgården varierar priset. Har man en trädgård med enkel access kan större maskiner komma åt, som gör att grävningstimmarna minskar. Annars kan man behöva använda sig av mindre maskiner. Tar du in en duktig entreprenad så har de koll på hur de ska gräva, varpå det inte behövs vidare instruktioner.
Poolen grävs lite mer än 1,5 meter ner, eftersom poolens innerdjup är 150cm. En standard riktlinje är 15 cm extra, med tanke på berglager osv som tillkommer. Men djupet man gräver på kan variera ifall man har en sutterängtomt och vill jämna ut marknivån. När jag byggde pool valde vi att höja tomten lite, då vi fyllde upp runt om poolen med trädäck, berglager osv. Så det är inte alltid man gräver så djupt som poolen är.

Maskinerna kommer orsaka skador i din trädgård, så se till att rensa för ytor du värnar om.
När poolen grävs är det inte så viktigt med jämnhet. Din poolgrund skall stå på jämn mark, men detta jämnas ut när berglager kommer på plats.

Grävning för slang

“content”
När du gräver ut poolen så ska även slangen grävas ner mellan poolen och teknikrummet. Som standard brukar man inte vilja ha mer än 15 meter mellan teknikrummet och poolen, önskar man mer krävs det en starkare cirkulationspump osv. När du gräver mellan teknikrummet och poolen så skall slangen gå från bräddavloppen till teknikrummet och därifrån till inloppen. Bräddavloppen ska helst vara lokaliserat närmast teknikrummet och inloppen på kortsidan längstifrån. Detta då trycket är som svagast vid bräddavloppen.

Grävning för betongterass

För dig som önskar bygga en betongterass är det möjligt, men kräver extra mycket grävning. Med betongterass menas en gjuten uteplats, som kräver mindre skötsel och vård än exempelvis en altan. Det kräver en hel del betong och arbetstimmar, men gör dig fri från underhåll och reparationer som ett trädäck medför. När man bygger en betongterass bör man genomföra det med samma principer som för en betonggrund till hus. Detta innebär att all matjord ska flyttas bort, samt att man kan behöva gräva ner till tjälfritt djup.

Relaterade frågor

 • Kan man ha betongterass runt poolen?
  Micke svarar: Hej Tomas, Ja – lite tips har jag nog. Behandla markarbetet som en grund. Dvs all matjord ska bort. Egentligen ska man med tjälsäkert material ner till frostfritt djup men det är så himla dyrt ofta. Villagrunder är faktiskt enklare ur d
  Läs mer

Kostnad för grävningen – Exempel

Kostnaden för grävning styrs av flera faktorer. Storlek på pool, typ av markunderlag, etableringsmöjligheter för maskiner osv. Desto enklare maskineran kan komma åt desto billigare. Kan massorna transporteras direkt till en lastbil eller krävs det transport ut från tomten.

Nedan ser du ett exempel från en pool byggd i storleken 4×8 med riktiga priser från en entreprenad. För att få en uppfattning om kostnaden kan det vara bra att ta in offerter från oliak entreprenader.
Tänk på att extra kostnader kan tillkomma ifall man skulle stöta på sten sten eller hårda jordlager längre ner.

Grävning & markbädd(m) 48 600 kr
Etablering, grävning, projektering (inkl slang & eldragningar). 23 000 kr
Markbädd inklusive fiberduk N2, makadam 20 480 kr
Dräneringsbrunn inklusive dräneringsrör 5 120 kr

Relaterade frågor

 • Grävning pris
  Micke svarar: Hej Elin, Lite cirka priser för grävning av pool. Beror otroligt på vart i Sverige, om ni hittar sten i mark osv. Men i skåne (där jag håller till) känner jag till byggare som tidigare sålt grävning för pool till nedan pris 6×3 poo
  Läs mer

Grävning underlättas av tillgänglighet

Hur är tillgängligheten till din trädgård? Att gräva en pool med öppna ytor skär ner kostnaden, och minskar skador i din trädgård. Har du en fullt inredd trädgård med altan, buskage osv så kan dessa behöva flyttas för att inte skadas när maskinerna försöker komma åt. Skulle man exempelvis bygga en pool vid ett nybyggt hus behövs inte detta. Därmed varier det helt från fall till fall samt storlek på grävmaskin. Små grävmaskiner kan komma åt men tar istället fler timmar för att slutgöra grävningen.
Man vill även undvika att behöva förstöra grannars tomter. Se till att du har möjighet för maskiner att komma åt.

Dränera marken

“content”
När du gräver 1,5 meter ner, så kommer du stötta på vatten. Du vill inte att din pool ska stå i vatten och med tiden sätta sig lite. Det finns även fall där man stöter på grundvatten när man gräver neråt. Därmed krävs det att man dränerar marken. Man ställs här inför problem som var vattnet ska ledas samt hur man ska leda det. På en sutterängtomt är detta oftast inte något större problem, men annars kan det komma att krävas dräneringspumpar.

Relaterade frågor

 • Dränering av Glasfiberpool.
  Micke svarar: Hej Chrissie, Du tänker ha två dräneringsrör? Ett räcker menar jag. Dock bra om du har en dräneringsbrunn så man kan pumpa undan ifall grundvattnet stiger. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden Läs mer om dränering här Läs mer om mark
  Läs mer
 • Dränering under Thermopool
  Micke svarar: Hej Jag rekommenderar ytterkant. Det är vedertaget. Kommer framförallt från bygga hus världen där det är svårt att byta/renovera dräneringar som ligger oåtkomligt till. Han får förklara varför man vill göra dräneringen otillgänglig. Jag
  Läs mer
 • Är tjälldenpooler dränerade?
  Micke svarar: Hej Jonas, Ja det kan man säga. Lägg makadam längst ner. Sen återfyll med matjord. Annars riskerar man att få ner dagvatten ner längs poolväggen och sen ansamlas vid poolgrunden. Det vill man inte. Läs mer om Tjälldens poolstomme här Lä
  Läs mer

Dräneringsrör

“content”
När du grävt poolen så läggs dräneringsrör runt om din utmätta poolstomme, som skall leda vattnet till en dräneringsbrunn. Dräneringsrören ligger utmed bottenplattan och absorberar upp vattnet så att de inte når poolstommen. Dessa syftar också till att hindra eventuellt läckage samt stigande grundvatten från att mjuka upp jorden runt om. När vattnet absorberas upp leds det till en dräneringsbrunn som är lokaliserad utmed någon av dina sidor.

Dräneringspump

I din dräneringsbrunn har man en pump, som pumpar vattnet vidare. Var man pumpar vattnet beror på miljön runt omkring, har man vattendrag eller dagvatten kan det dras här, annars är en stenkista ett bra alternativt. Oavsett kommer dessa vara lokaliserade en bit ifrån brunnen som gör att det behöver pumpas vidare.
Ifall dräneringspumpen går på högvarv kan detta vara en värdefull indikation på att man har läkage någonstans utmed poolstommen.

Stenkista eller dagvatten

“content”
Vattnet från dräneringen behöver ledas någonstans. I villaområden är det vanligt att man kopplar på detta mot dagvattnet. Dagvatten är redan existerande infrastruktur som syftar till att leda bort dräneringsvatten och regnvatten. Skulle man ha en större tomt i utkanten av ett område eller befinna sig på landsbyggden kan man placera en stenkista, som är ett nedgrävt plasthålrum fyllt med stenar. Denna kläs ofta i fiberduk för att filtrera slam utifrån. Härifrån går avloppsrör som ser till att vattnet silas ut i marken runtomkring långsamt.

Markduk

“content”
När dräneringen är på plats så läggs markduken/fiberduken ut, för att ytterliggare skydda poolstommen. Markduken är ytterliggare ett dränerande lager. Markduken behövs inte alltid, utan har att göra med marktyp. När jag byggde pool la vi markduk innan makadam, för att skydda makadamen från att tryckas ner i vår jord som till stor del bestod av lera. Har man ett mer kompakt jordllager behövs inte detta.

Berglager/makadam

“content”
Ovanpå markduken läggs sedan makadam ut. Här behövs ca 8-10 cm, och skyddar stommen från att ligga i direktkontakt med fuktig jord. Makadamen ska sedan packas med hjälp av en padda, för att undvika sättningar. Makdamen ska packas tills dess att det inte längre blir spår av maskinen.

Frågor om Markarbete

 • Pool ovan mark på berg
  Micke svarar: Hej mikael, jag kallar detta för att terassera Först grövre kross Sedan padda ordentligt. Sedan markduk. Sen makadam (8/16) och sist lite finfördelat makadam som är lättare att jämna av. Med vänlig hälsning, Micke Läs mer om markarbete
  Läs mer
 • Kostnad för grävning plus markbädd
  Micke svarar: Hej Per, Priset låter rimligt. Är lite svårt att avgöra då priset styrs av tillgänglighet till trädgård, transport till avlastning och jordlager Du kan säkert få ner det lite till men inte helt off. Läs mer om kostanden för schaktning L
  Läs mer

Massor och dess olika typer

“content”
När man gräver så skall massorna hanteras. Massorna mäts i ton och inte i kubik. När grävs upp ökar dessa i volym, då sammanpressad jord nu kommer upp till ytan och luft tränger in. Detta varierar också beroende på vilken typ av jord. Som utgångspunkt säger man att volymen ökar med 20%. I prisexmplet längre ner har man tagit 200 kr per ton i tippavgift.

De olika stegen för transport av massor

När massorna ska schaktas ifrån tomten finns det nedanstående steg att följa. Beroende på tillgänglighet har varje steg ett varierande pris, och vissa har sån tur att jorden kan placeras direkt i en lastbil. Många underskattar priset på schaktning då det är en stor del av kostnaden för pool. Desto effektivare schaktningen kan gå till desto lägre kostnad.

Transportera massorna från tomten

“content”
När man grävt behöver massorna ta sig från tomten till en lastbil. Bygger man poolen lätttilgängligt utifrån kan massornas placeras direkt i transporten, men annars kan det tillkomma extra avgift då man behöver köra massorna inom tomten. Då kan man behöva köra med en bobcat från massorna inne på tomten, ut till transporten, där de sedan ska lyftas upp på flaket. Desto fler maskiner som behövs desto dyrare. När jag själv byggde pool hade vi begränsad åtkomst och fick köra massorna ut från tomten i flera omgångar, medans vänenr till oss har kunnat last i en större lastbil direkt.

Körning av massor

“content”
Efter att massorna har lastats ska de köras iväg. I mindre bostadsområden kan man behöva använda sig av mindre transportfordon som kräver flera körningar medans andra kan använda sig av större lastbilar. Detta beror på utrymme.
Körningen har ett pris, och desto effektivare desto billigare. Priset styrs också av hur långt man har till deponi av massorna.

Placering av massor

Något som kan låta enkelt men visa sig vara svårt är var massorna ska ta vägen. När man bygger pool får man upp stora volymer av jord, betydligt större än vid husbyggnationer. Enklaste här är att höra med sin kommun eller entreprenad. Oftast har kommunen någonstans den kan ta vägen, vilket inte alltid är inom kommunen. Därmed kan det tillkomma en deponiavgift för att förvara massorna eller så kan de användas till projekt inom din eller andra kommuner. Kan också vara så att din markentreprenad har kontakt med projekt där de behöver massor, så som ljudvallar eller liknande.
Desto kortare avstånd massorna behöver transporteras, desto billigare blir din deponi.

Hur mycket massor får man

Hur stora massor man får ut beror på hur stor pool man väljer att bygga. Nedan är en någorlunda riktlinje på mängd i förhållande till storlek på pool samt dess vikt i ton.

Poolstorlek m2 som grävs m3, vatten i pool m3, jord Ton, jord
6×3 28 27 53,2 95,8
7×3,5 36 36,75 68,4 123,1
4×8 45 48 85,5 153,9
10×5 66 75 125,4 225,7

Exempel på kostnader för schaktning & grävning

I tabellen nedan är en någorlunda indikation på vad schaktning av massor kan komma att kosta. Exemplet utgår ifrån en standard 4×8 meters pool som är 150cm djup. Exemplet är ifrån en riktig entreprenad åt en Tjällden kund.

Hantering av massor 62 748 kr
Transport ut från tomt till lastbil (otillgänglighet) 15 808 kr
Transport av massor till deponi ( lokala variationer kan komma – antag 3 tim per last) 16 160 kr
Riktpris tippavgifter (ej förorenade massor ) 30 780 kr

Sälj dina massor

Ett bra tips är att höra med sin entreprenad om de vet någon som är villig att köpa dina massor. I just din kommun/region kan det förekomma arbete, t ex ljudvallar, som har behov av jord. Va därmed uppmärksam på att du gärna vill sälja detta än att din entreprenad säljer till sina kontakter. Detta är ett sätt för dig att hålla nere kostnaden.

Frågor om schaktning av massor

 • Schakt arbete
  Hej, Har lite frågor kring schakt arbete för pool. Kan du va snäll och ringa mig så snart det passar? Tack på förhand! Hej Rostam, Ringer dig idag så diskuterar vi. Med vänlig hälsning, Micke Läs mer om schaktning av massa
  Läs mer