Uppvärmning

Vad gäller för uppvärmning av pool

Uppvärmning

För oss som bor i ett land med lägre temperaturer, är uppvärmningen ett extremt viktigt område i poolägandet. Hur varmt du väljer att hålla din pool, möjliggör sena sommarkväller, och dopp under för och sen sommar. De flesta poolerna i Sverige ligger mellan 28-30 grader, varpå det krävs stora resurser för att värma upp. Uppvärmningen av poolen blir också din största kostnad när du byggt din pool, något du vill begränsa i den mån det är möjligt. Här nedan kan du läsa på om alla de aspekter som berör uppvärmning av pool.

Läs mer om uppvärmning

Hur fungerar uppvärmingen av poolen

“avdunst
Uppvärmningen av poolen kan kortfattat göras på två olika sätt. Antingen kan din nuvarande värmepump kopplas på till din poolcirkulation, eller så har man en poolvärmepump som endast verkar i poolen. Oavsett vilket alternativ man väljer så skall uppvärmningen vara det sista steget i teknikrummet, innan vattnet cirkulerar ut via inloppen igen. Vattnet kommer därmed cirkulera in i värmepumpen, värmas upp till förinställd temperatur och sedan åka vidare.
För dig som avser att koppla in din pool mot nuvarande värmepump kommer det krävas en värmeväxlare. Detta är helt klart det billigaste alternativet men inte alltid det mest optimala.

Värmepump

För dig som köper till en värmepump finns det många faktorer att ta hänsyn till. Delvis styrs poolpumpen av hur många kubik vatten det är som ska värmas upp. Sedan avgörs det även av hur bra poolstomme du har, menat hur väl isolerad är poolen, och kommer vattnet behöva värmas upp extra mycket. När man mäter styrkan i värmepumpar så kollar man oftast effekten (kw), men även verkningsgrad, speciellt vid olika temperaturer.
Värmepumpar för pooler har idag blivit en väletablerad marknad med gott om olika alternativ. Pris på värmepumpar varierar beroende på effekt, ju större pool desto starkare värmepump.
Det finns idag även utvecklade värmepumpar som är gjorda för att gå tyst, då de tenderar at låta en del, speciellt när poolen har tappat grader eller under uppvärmningen på våren.
Idag har det också kommit miljövänligare värmepumpar, som är betydligt dyrare men som förbrukar mindre ström och sänker uppvärmningskostnaden.

“avdunst

Faktorer som spelar in när du väljer värmepump:

 • Kwh
 • verkningsgrad(COP)
 • uppvärmningskapacitet(m3)
 • vattenflöde (m3/h)
 • Ljudnivå(db)
Relaterade frågor
 • Val av värmepump till pool
  Micke svarar: Tack för frågan Det är en bra investering! Samtidigt så finns det trix man kan ta till för att få pumpen att gå så lite som möjligt. T.ex. välja ett isolerat poolsystem och då gärna pooltak. Nu är

  Läs mer
 • Tål poolvärmepumpen regn?
  Micke svarar: Hej Elisabeth, Det går bra 😊 Poolvärmepumpar tål regn! Ha en bra fortsatt sommar! Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden Läs mer om värmepump här Läs mer om teknikrum här
  Läs mer
 • Min pool värms inte upp?
  Micke svarar: Troligen är värmepumpen för svag, iallefall när det är så kallt utomhus som det varit på sistone. Så du kommer inte få en högre temperatur än just nu förräns vädret tillåter det, vilket inte är så konstigt enligt

  Läs mer

Placera värmepumpen

varmepump under
Det finns en hel del att ta hänsyn till vid placeringen av värmepumpen. För värmepumpen gäller samma som för allt annat i teknikrummet, att man inte vill vara mer än 15 meter ifrån poolen. Skulle avståndet mellan poolen och teknikrummet vara mer än 15 meter kommer en starkare cirkulationspump att behövas. viilket ger ett högre inköpspris.
Var det gäller just värmepumpen så beror det även på om du använder dig av en värmeväxlare eller har en specifik värmepump för poolen. Skulle du använda dig av en värmeväxlare, så vill du fortfarande inte ha denna för långt ifrån teknikrummet, och det bästa vore om all din poolteknik kunde vara samlad. Därmed blir du lite mer uppbunden var det gäller placeringen av poolen, då du troligtvis kommer behöva ha den 15 meter ifrån din nuvarande värmepump. För dig med en fristående poolvärmepump, möjliggör det att poolen kan ligga oavsett avstånd ifrån huset, med teknikrummet bredvid poolen. Möjligtvis här då i ett nedgrävt teknikrum, poolhus(attefallshus) eller garage.

En faktor många glömmer är att en värmepump ger ifrån sig extremt mycket värme, speciellt när den verkar på högsta effekt. Ta hänsyn till detta när du placerar ut din värmepump

Ljudisolera din värmepump

För att undvika störande ljud som kan komma från värmepumpen, så går det ju alltid att ljudisolera. Bor du i ett villaområde med grannar nära på ditt teknikrum som lätt stör sig på ljudet, eller om ni själva upplever att den hörs för mycket, så går det att isolera in teknikrummet. Det tenderar att bli väldigt varmt i ditt teknikrum, så se till att du har en bra ventilation eller inte isolerar igen hela utrymmet. Det finns vadderingar som används i musikstudios som kan isolera bort ljudet, eller om du använder vanlig husisolering när du bygger ditt teknikrum.
Du kan också använda dig av klassisk mineralull som absorberar och dödar ljudet.

Dock kan man i många fall komma undan med enkla lösningar så som växter, häckar, stakett osv som skärmar in och fångar ljudet så att det inte stör exempelvis grannar.

Relaterade frågor

Värmepump för pool kontra hus

varmepump utomhus
Det finns värmepumpar som är speciellt anpassade för att värma upp pooler. Dessa poolvärmepumpar har ett annat temperaturspann där de ska vara som mest effektiva än värmepumpar som är avsedda för uppvärmning av hus. En poolvärmepump behöver bara värma upp poolen när den omgivande utetemperaturen är en bra bit över nollan. Därmed behöver man inte samma krav på dessa pumpar som för värmepumpar som ska värma upp huset, även när det är -10 ute.
Det optimala spannet för temperatur är en väldigt viktig faktor. Hur effektiv din värmepump är på att värma upp vattnet till exempelvis 30 grader, påverkar priset enormt mycket.
En fördel med att också ha poolvärmepump är att det hamnar under en egen propp i din elstation. Din husvärmepump är troligvis redan kopplat samman mot husets el, och ifall en pool ska kopplas på här också ger det en ökad belastning på elen.

Värmeväxlare

En värmeväxlare möjliggör att du kan koppla på din pool mot din nuvarande värmepump. Detta är klart det billigaste alternativet, då du inte behöver köpa en specifik poolvärmepump. Dock blir din pool nu beroende av värmepumpen i huset och bygger på att ens nuvarande värmepump har den styrkan. Det kan också innebära längre avstånd som vattnet ska färdas innan det når poolen, varpå en större cirkulationspump behövs.

Ifall ditt teknikrum inte får plats i ditt hus. Nedan kan du se exempel på hur man istället hade kunnat lösa det istället. Värmeväxlare, kontra fristående poolvärmepump i teknikrumemt.


Frågor om värmeväxlare

 • Kan man använda nuvarande värmepumpen?
  Micke svarar: Hej! Tack för frågan! Stämmer. Vi säljer även värmeväxlare som kopplar in din värmepump mot cirkulationssystemet. Men det kan du även få från din vvs-montör, då det är väldigt vanliga. Läs mer om uppvärmning här Läs mer om

  Läs mer
 • Bäst placering av värmeväxlare
  Micke svarar: Vanligast enlig min mening är att den placeras nära värmekällan. Vattnet på primärsidan (värmekällan) är ju alltid varmare än sekundärsidan (poolvattnet). Därför blir det högre värmeförluster genom att transportera varmare vatten en län
  Läs mer

Värmepumpen drar el

solfångare tak
Kostnaden för driften av pool är så gott som linjär med poolens uppvärmning. Det är din värmepump som kommer få jobba, speciellt de dagar när det inte är varmt ute och du vill behålla din temperatur i poolen. Därmed kommer din värmepump att dra en hel del el, vilket blir din driftskostnad. Se till så att din nuvarande ellösning klarar ac en större belastning. Var det gäller elen så är det bäst om man har ett självfungerande system, menat en poolvärmepump. Detta gör poolen oberoende av andra nedsläcknignar. En poolvärmepump blir också ett sätt att minska elförburkningen, då den här får verka inom dens optimala fönster. En vanlig värmepump är gjord för att kunna värma upp ett hus vid -10 grader utanför, men är inte gjord för att verka när temperaturen överstiger 25 grader utomhus. För dig som kommer hålla din pool i 28-30 grader finns det därmed effektivare alternativ.

Uppvärmning i början av säsong

början på säsong
I början av poolsäsongen sker den stora uppvärmningen, där poolen skall gå från ca 10 grader upp till önskad temperatur. Det normala här är 28-30 grader. Uppvärmningen brukar ta mellan 1-2 veckor beroende på poolstorlek. Vid uppvärmningen finns det många faktorer att ta hänsyn till. Allt beroende på temperatur utomhus, effektivitet på värmepump, hur väl isolerad din poolgrund är och storleken på poolen.

För en standard 4×8 meters pool brukar man säga att det tar 4 timmar för poolen att öka en grad, om man inte räknar med värmeförlusten från poolskydd, stommen osv. 1 M3 kräver ca 1,2 kwh för att öka 1 grad. Så för en 4×8 meters pool (45 m3) tar det fyra timmar med 15 kw tillfört.

OBS! Kom ihåg att i början på säsongen behöver vattnet passera 15 grader för att kloret skall kunna börja rena vattnet

Isolerad pool: Minskat värmeutsläpp

isolerad pool
Din pool kommer ha ett konstant värmeutsläpp. Det normala för en pool är att det ligger runt 28-30 grader, varpå de här i Sverige alltid kommer vara varmare än omgivningen. Detta gör att med undantag från enstaka dagar varje år, så kommer poolens temperatur sjunka när poolskyddet är öppet. För att minskla värmeutsläppet som mycket som möjligt är isolerade pooler det absolut bästa alternativet. Genom att ha en isolerad poolgrund minskar man värmeutsläppet på alla sidor i poolen förutom toppen. En effektivare isolering= mer eknomisk driftskostnad. Här rekomenderar jag Tjälldens grund, som består av cellplastblock, som bygger på samma isoleringsprincip som för en normal husgrund.
Ytterligare ett sätt att minska värmeutsläppet är genom att ha ett pooltak. kortfattat finns det tre olika typer av poolskydd. Bar covers som består av en simpel PVC-duk, lamelltäcke eller pooltak. Utav dessa tre så har pooltak den absolut bästa isolerande effekten, på grund av att det omger vattnet hela vägen runt, och hindrar luften att smita ut.

Naturlig uppvärmning – Solfångare

solfångare
På senare år har det också blivit allt vanligare att man installerar solfångare till poolen, som låter vattnet passera igenom solfångarna när dessa är varmare än poolen, och på så sätt värmer upp vattnet. Dessa kan användas som komplement till din värmepump, men vissa använder de som den enda uppvärmningskällan. Detta är dock inte jag rekomenderar , utifall att man inte får upp poolen i önskad temperatur. Det finns automatik i soluppfångarna som gör att det inte kyler ner poolen, utifall att de inte skulle vara varmare än poolvattnet.
Det går att värma upp poolen naturligt. Det finns de dagar under året som leder till poolen öker i temperatur, men dessa är väldigt få. Varma sommardagar förebygger dock möjligheterna för att din pool tappar i temperatur, som det annars gör varje gång poolskyddet är avdraget.

Tips! Genom att placera poolen i solen minskar man uppvärmningskostnaden.

KwH och verkningsgrad

När man jämför olika värmepumpar anger oftast tillverkarna rekommenderad poolstorlek eller vattenvolym. Detta kopplas oftast till Kwh som är en indikator på hur stark värmepumpen värmer upp poolen. Detta anser jag vara en bra grund, men man bör även ta hänsyn till en värmepumps verkningsgrad(COP). Detta har att göra med att olika pumpar fungerar olika bra vid varierande utomhustemperaturer. En pump med hög effekt men låg verkningsgrad kan eventuellt värma upp poolen långsammare än en med lägre effekt men högre verkningsgrad. Detta ökar ju såklart uppvärmningspriset

Gullberg & Janssons värmepumpar

g-j-varmepump
När jag själv byggde pool blev valet Gullberg & Janssons värmepump. Vi hade hört bra om dem innan, men nu i efterhand har det visat sig vara en jackpot. Gullberg & Jansson erbjuder fenomenal support (och garantier) och är ett familjeföretag som brinner för det de gör. Dvs de är mycket måna om sitt varumärke. Idag är Gullberg & Jansson Tjälldens leverantör av värmepumpar, och de är dessa jag besitter störst kunskap om.

Läs mer om Gullberg & Janssons värmepumpar här

Om skribenten

Mikael Asp-Tjällden på poolmicke.se

Jag heter Mikael Asp-Tjällden och jag svarar på frågor om bl.a. pooler. Du kan läsa mer om mig här. Vill du ställa en fråga till mig (vore superskoj), så gör du det helt kostnadsfritt här.