Uppvärmning

Vad gäller för uppvärmning av pool

Värmepump eller värmeväxlare för uppvärmning av din pool?

För oss som bor i ett land med lägre temperaturer, är uppvärmningen ett extremt viktigt område i poolägandet. Hur varmt du väljer att hålla din pool, möjliggör sena sommarkväller, och dopp under för och sen sommar. De flesta poolerna i Sverige ligger mellan 28-30 grader, varpå det krävs stora resurser för att värma upp. Uppvärmningen av poolen blir också din största kostnad när du byggt din pool, något du vill begränsa i den mån det är möjligt. Här nedan kan du läsa på om alla de aspekter som berör uppvärmning av pool.

Läs mer om uppvärmning

Hur fungerar uppvärmingen av poolen

“avdunst
En värmepump står utomhus och tar värmen i luften och omvandlar energin i luften till värme i poolvattnet.
Värmepumpen värmer upp vattnet på samma sätt som en vanlig värmepump för ditt hus i form av luft-vatten. Med hjälp av el in så produceras värme via vattnet ut i det cirkulerade vattnet. Effektiviteten på värmepumpen definieras av det så kallade cop talet. Ett coptal om t.ex. 4 säger att du med en kW in får ut 4 kW värme.

Värmepump

För dig som köper till en värmepump finns det många faktorer att ta hänsyn till. Delvis styrs poolpumpen av hur många kubik vatten det är som ska värmas upp. Sedan avgörs det även av hur bra poolstomme du har, menat hur väl isolerad är poolen, och kommer vattnet behöva värmas upp extra mycket. När man mäter styrkan i värmepumpar så kollar man oftast effekten (kw), men även verkningsgrad, speciellt vid olika temperaturer.
Värmepumpar för pooler har idag blivit en väletablerad marknad med gott om olika alternativ. Pris på värmepumpar varierar beroende på effekt, ju större pool desto starkare värmepump.
Det finns idag även utvecklade värmepumpar som är gjorda för att gå tyst, då de tenderar at låta en del, speciellt när poolen har tappat grader eller under uppvärmningen på våren.
Idag har det också kommit miljövänligare värmepumpar, som är betydligt dyrare men som förbrukar mindre ström och sänker uppvärmningskostnaden.

“avdunst

Faktorer som spelar in när du väljer värmepump:

 • Kwh
 • verkningsgrad/effektivitet(COP)
 • uppvärmningskapacitet(m3/effekt)
 • vattenflöde (m3/h)
 • Ljudnivå(db)
Relaterade frågor
 • Elektriker till värmepump
  Micke svarar: Hej Ditte, Vi har kontakt med poolbyggare/poolteknikföretag i stockholm. Har skickat dig namn på en bra firma. Det är viktigt att ta in egna referenser på byggare. Mvh Micke Läs mer om uppvärmning här Läs mer här om poolbyggare
  Läs mer
 • Skillnaden på olika värmepumpar
  Micke svarar: Hej Oscar Skillnaden på sk on off pumpar (p serien) och inverter pumpar (Gullbergs Q och X serie samt samtliga Pahléns värmepumpar) är rätt stor. När en sk on/off pump går så kan den bara gå på just 50 hz. Dvs den spänning man får ut av
  Läs mer
 • Poolvärmepump som ej värmer
  Micke svarar: Hej Anna, Kan du se på inställningarna i pumpen vilken in och ut temperatur du får? På moderna pumpar kan man se det. Finns också i moderna värmepumpar inställningar som kan ha ställt till det. T.ex. att maxtempen ut är maximalt 1 grad
  Läs mer
 • Tak över värmepump?
  Micke svarar: Hej Mats, Nej inte om det är en kvalitetspump. Men det är bäst att du frågar återförsäljaren. Det ska de veta. Vi säljer gullberg jansson och dessa pumpar behöver inte stå under tak. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden Läs mer om up
  Läs mer

Placera värmepumpen

varmepump under
En värmepump placeras alltid utomhus. Helst nära teknikrummet.
Skulle avståndet mellan poolen och teknikrummet eller om poolvärmepumpen ska placeras långt ifrån tekniukrummet så kan en starkare cirkulationspump att behövas.

Ett alternativ till värmepump är att använda sig av en värmeväxlare.
Skulle du använda dig av en värmeväxlare, så vill du fortfarande inte ha denna för långt ifrån teknikrummet, och det bästa vore om all din poolteknik kunde vara samlad på ett ställe.

En faktor många glömmer är att en värmepump ger ifrån kyla, speciellt när den verkar på högsta effekt. Ta hänsyn till detta när du placerar ut din värmepump.

Ljudisolera din värmepump

För att undvika störande ljud som kan komma från värmepumpen, så går det ju alltid att ljudisolera. Bor du i ett villaområde med grannar nära på ditt teknikrum som lätt stör sig på ljudet, eller om ni själva upplever att den hörs för mycket, så går det att isolera in teknikrummet. Det tenderar att bli väldigt varmt i ditt teknikrum, så se till att du har en bra ventilation eller inte isolerar igen hela utrymmet. Det finns vadderingar som används i musikstudios som kan isolera bort ljudet, eller om du använder vanlig husisolering när du bygger ditt teknikrum.
Du kan också använda dig av klassisk mineralull som absorberar och dödar ljudet.

Dock kan man i många fall komma undan med enkla lösningar så som växter, häckar, stakett osv som skärmar in och fångar ljudet så att det inte stör exempelvis grannar.

Relaterade frågor

Värmepump för pool kontra hus

varmepump utomhus
Det finns värmepumpar som är speciellt anpassade för att värma upp pooler. Dessa poolvärmepumpar har ett annat temperaturspann där de ska vara som mest effektiva än värmepumpar som är avsedda för uppvärmning av hus. En poolvärmepump behöver bara värma upp poolen när den omgivande utetemperaturen är en bra bit över nollan. Därmed behöver man inte samma krav på dessa pumpar som för värmepumpar som ska värma upp huset, även när det är -10 ute. Speciellt kring temperaturintervall kring nollan har vissa poolvärmepumpar en tendens att isa igen.
Det optimala spannet för temperatur är en faktor. Hur effektiv din värmepump är på att värma upp vattnet till exempelvis 30 grader, påverkar priset mycket.

Värmeväxlare

En värmeväxlare möjliggör att du kan koppla på din pool mot din en befintlig värmekälla såsom en värmepump, bergvärme eller liknande. Detta ofta det billigaste alternativet, då du inte behöver köpa en specifik poolvärmepump. Men du får ett komplexare uppvärmningssystem. Din pool blir nu beroende av den värmekällan för huset och bygger på att ens nuvarande värmekälla har den möjliga effekt som behövs. Det kan också innebära längre avstånd som vattnet ska färdas innan det når poolen, varpå en större cirkulationspump behövs.

Ifall ditt teknikrum inte får plats i ditt hus. Nedan kan du se exempel på hur man istället hade kunnat lösa det istället. Värmeväxlare, kontra fristående poolvärmepump i teknikrumemt.


Frågor om värmeväxlare

 • Kan en värmeväxlare kopplas till solfångare?
  Micke svarar: Hej Daniel, Jag anser att det inte går att koppla in solfångarsystemet på värmeväxlarens primärsida, alltså på den sida som poolvattnet cirkulerar. Då får man ju poolvatten i solfångarsystemet och det tror jag inte alls på. Om det koppl
  Läs mer
 • Lämplig värmeväxlare för pool
  Micke svarar: Hej Daniel, Pratade med Pahlen som vi köper värmeväxlare av. För en pool i din storlek rekommenderade Pahlen MF400. Mvh Micke Läs mer om uppvärmning till pool här Läs mer om teknikrum här
  Läs mer
 • Kan man använda nuvarande värmepumpen?
  Micke svarar: Hej! Tack för frågan! Stämmer. Vi säljer även värmeväxlare som kopplar in din värmepump mot cirkulationssystemet. Men det kan du även få från din vvs-montör, då det är väldigt vanliga. Läs mer om uppvärmning här Läs mer om placering av
  Läs mer
 • Bäst placering av värmeväxlare
  Micke svarar: Vanligast enlig min mening är att den placeras nära värmekällan. Vattnet på primärsidan (värmekällan) är ju alltid varmare än sekundärsidan (poolvattnet). Därför blir det högre värmeförluster genom att transportera varmare vatten en län
  Läs mer

Frekvensomvandlare till värmepump: Inverter

En inverter styr frekvensen på din värmepump, så att den drivs mer effektivt. Detta görs genom att omvandla växelström till likström. Detta gör att värmepumpens frekvens anpassas efter uppvärmningsbehovet, och därmed är mer energieffektivt och kostnadseffektiv. En värmepump med inverter kommer med ett högre pris, men gör den mer ekonomisk väl i drift, och ger också ifrån sig en jämnare temperatur.

På Tjällden har man Gullberg & Jansson som återförsäljare av värmepumpar, och här är det då X- eller Q-Serien som kommer med inverter.

Relaterade frågor:

 • Effektivitet hos värmepumpar
  Micke svarar: Hej Kalle, Det som kommer mer och mer är varvtalsstyrning på pumparna. Både för värmepumpar (kallas inverter) och för poolpumparna (vi kallar dem för frekvensstyrning av poolpump). Det finns två typer av värmepumpar. Dels on/off och del
  Läs mer
 • Värmepump Gullberg & Jansson
  Micke svarar: Hej, Andre! Nej. Q och X serien är inverterpumpar. Läs mer om inverter här Läs mer om Gullberg & Jansson här
  Läs mer

Värmepumpen drar el

solfångare tak
Kostnaden för driften av pool är så gott som linjär med poolens uppvärmning och till viss del cirkulationen av poolvattnet (som dock är mer eller mindre konstant). Det är din värmepump som kommer få jobba, speciellt de dagar när det inte är varmt ute och du vill behålla din temperatur i poolen. Därmed kommer din värmepump att dra en del el, vilket blir mestadelen av din driftskostnad för poolen. Se till så att din nuvarande ellösning klarar av en större belastning utifrån behoven som poolen ställer på poolsystemet.

Uppvärmning i början av säsong

början på säsong
I början av poolsäsongen får poolvärmepumpen jobba extra hårt eftersom poolvattnet ska gå från 7-10 grader upp till önskad temperatur. Det normala temperaturintervallet är cirka 28-30 grader. Uppvärmningen brukar ta mellan 1-2 veckor beroende på poolstorlek och när man börjar uppvärmningen. Är det varmt ute så går det fortare. Vid uppvärmningen finns det många faktorer att ta hänsyn till. Allt beroende på temperatur utomhus, effektivitet på värmepump, hur väl isolerad din poolgrund är och storleken på poolen.

För en standard 4×8 meters pool brukar man säga att det tar 4 timmar för poolen att öka en grad, om man inte räknar med värmeförlusten från poolskydd, stommen osv. 1 M3 kräver ca 1,2 kwh för att öka 1 grad. Så för en 4×8 meters pool (45 m3) tar det fyra timmar med 15 kw tillfört.

Kom ihåg att i början på säsongen behöver vattnet passera viss gradtal för att klorinatorerna skall kunna börja rena vattnet. Saltklorinatorerna kan därför vara bra att vänta med att starta tills man nått rätt temperatur, ofta 15 grader.

Isolerad pool: Minskat värmeutsläpp

isolerad pool
Din pool kommer ha ett värmeläckage. Det normala för en pool är att det ligger runt 28-30 grader, varpå de här i Sverige oftast kommer vara varmare än omgivningen. Detta gör att med undantag från enstaka dagar varje år, så kommer poolens temperatur sjunka när poolskyddet är öppet. För att minska värmeutsläppet så mycket som möjligt är isolerade pooler det absolut bästa alternativet. Genom att ha en isolerad pool minskar man värmeutsläppet på alla sidor i poolen förutom toppen. En effektivare isolering leder till en lägre driftskostnad.

Ytterligare ett sätt att minska värmeutsläppet är att ha ett pooltak. kortfattat finns det tre olika typer av poolskydd. Bar covers som består av en duk, ett lamelltäcke eller pooltak. Utav dessa tre så har pooltak den ofta den bäst isolerande effekten eftersom den har bäst isolerande effekt.

Naturlig uppvärmning – Solfångare

solfångare
På senare år har det också blivit allt vanligare att man installerar solfångare till poolen, som låter vattnet passera igenom solfångarna när dessa är varmare än poolen, och på så sätt värmer upp vattnet. Dessa kan användas som komplement till din värmepump, men vissa använder de som den enda uppvärmningskällan. Detta är dock inte jag rekommenderar , utifall att man inte får upp poolen i önskad temperatur. Det finns automatik i soluppfångarna som gör att det inte kyler ner poolen, utifall att de inte skulle vara varmare än poolvattnet.
Det går att värma upp poolen naturligt. Det finns de dagar under året som leder till poolen öker i temperatur, men dessa är väldigt få. Varma sommardagar förebygger dock möjligheterna för att din pool tappar i temperatur, som det annars gör varje gång poolskyddet är avdraget.

KwH och verkningsgrad

När man jämför olika värmepumpar anger oftast tillverkarna rekommenderad poolstorlek eller vattenvolym. Här står det angivet rekommenderad Volym (Kubik/M3). Detta kopplas oftast till Kwh som är en indikator på hur stark värmepumpen är. Ju mer kW in desto mer värme kan skapas. Detta anser jag vara en bra grund, men man bör även ta hänsyn till en värmepumps verkningsgrad/effektivitet som defineras med det sk COP talet. Ju högre COP tal desto bättre effektivitet i poolvärmepumpen.

Tabell över vattenmängd
Bredd(m) Längd(m) Baddjup(cm) Vattenvolym (m3)
3 6 140 25,2 m3
3,5 7 140 34,3 m3
4 8 140 44,8 m3
4 10 140 56 m3

Beskrivning

Bra leverantörer av värmepumpar

g-j-varmepump
När jag själv byggde pool blev valet Gullberg & Janssons värmepump. Vi hade hört bra om dem innan, och det har fungerat bra i drift. Nu säljer vi denna pump så jag är klart partisk. Gullberg & Jansson även bra support (och garantier) som är måna om sitt varumärke. Idag är Gullberg & Jansson Tjälldens största leverantör av värmepumpar, och de är dessa jag besitter störst kunskap om.

Läs mer om Gullberg & Janssons värmepumpar här.

Även Pahlén har bra värmepumpar enligt min erfarenhet. Du finner mer information om dessa pumpar här.

Frågor om värmepump

 • Kan man värma upp poolen med befintlig värmepump
  Micke svarar: Hej Johan Man kan absolut koppla på sin pool till en befintlig värmekälla. Det gör man med hjälp av en värmeväxlare. Beroende på vilken typ av värmekälla/värmepump man använder så kan man behöva olika typer av värmeväxlare. Så den först
  Läs mer