Uppvärmning

Vad gäller för uppvärmning av pool

Värmepump eller värmeväxlare för uppvärmning av din pool?

För oss som bor i ett land med lägre temperaturer, är uppvärmningen ett extremt viktigt område i poolägandet. Hur varmt du väljer att hålla din pool, möjliggör sena sommarkväller, och dopp under för och sen sommar. De flesta poolerna i Sverige ligger mellan 28-30 grader, varpå det krävs stora resurser för att värma upp. Uppvärmningen av poolen blir också din största kostnad när du byggt din pool, något du vill begränsa i den mån det är möjligt. Här nedan kan du läsa på om alla de aspekter som berör uppvärmning av pool.

Läs mer om uppvärmning

Hur fungerar uppvärmingen av poolen

“avdunst
En värmepump står utomhus och tar värmen i luften och omvandlar energin i luften till värme i poolvattnet.
Värmepumpen värmer upp vattnet på samma sätt som en vanlig värmepump för ditt hus i form av luft-vatten. Med hjälp av el in så produceras värme via vattnet ut i det cirkulerade vattnet. Effektiviteten på värmepumpen definieras av det så kallade cop talet. Ett coptal om t.ex. 4 säger att du med en kW in får ut 4 kW värme.

Värmepump

För dig som köper till en värmepump finns det många faktorer att ta hänsyn till. Delvis styrs poolpumpen av hur många kubik vatten det är som ska värmas upp. Sedan avgörs det även av hur bra poolstomme du har, menat hur väl isolerad är poolen, och kommer vattnet behöva värmas upp extra mycket. När man mäter styrkan i värmepumpar så kollar man oftast effekten (kw), men även verkningsgrad, speciellt vid olika temperaturer.
Värmepumpar för pooler har idag blivit en väletablerad marknad med gott om olika alternativ. Pris på värmepumpar varierar beroende på effekt, ju större pool desto starkare värmepump.
Det finns idag även utvecklade värmepumpar som är gjorda för att gå tyst, då de tenderar at låta en del, speciellt när poolen har tappat grader eller under uppvärmningen på våren.
Idag har det också kommit miljövänligare värmepumpar, som är betydligt dyrare men som förbrukar mindre ström och sänker uppvärmningskostnaden.

“avdunst

Faktorer som spelar in när du väljer värmepump:

 • Kwh
 • verkningsgrad/effektivitet(COP)
 • uppvärmningskapacitet(m3/effekt)
 • vattenflöde (m3/h)
 • Ljudnivå(db)
Relaterade frågor
 • Dåligt vattenflöde genom värmepumpen
  Hej ! Har en Hydro Pro poolvärme pump, funkande förra säsongen 2022. I år får jag en kod att det är dåligt vattenflöde genom växlaren,sandfilter är gammalt har lite smyg läckage från filtret, kanske dax att byta detta så jag får upp trycket ??? Ha de
  Läs mer
 • Elektriker till värmepump
  Micke svarar: Hej Ditte, Vi har kontakt med poolbyggare/poolteknikföretag i stockholm. Har skickat dig namn på en bra firma. Det är viktigt att ta in egna referenser på byggare. Mvh Micke Läs mer om uppvärmning här Läs mer här om poolbyggare
  Läs mer
 • Skillnaden på olika värmepumpar
  Micke svarar: Hej Oscar Skillnaden på sk on off pumpar (p serien) och inverter pumpar (Gullbergs Q och X serie samt samtliga Pahléns värmepumpar) är rätt stor. När en sk on/off pump går så kan den bara gå på just 50 hz. Dvs den spänning man får ut av
  Läs mer
 • Poolvärmepump som ej värmer
  Micke svarar: Hej Anna, Kan du se på inställningarna i pumpen vilken in och ut temperatur du får? På moderna pumpar kan man se det. Finns också i moderna värmepumpar inställningar som kan ha ställt till det. T.ex. att maxtempen ut är maximalt 1 grad
  Läs mer

Placera värmepumpen

varmepump under
En värmepump placeras alltid utomhus. Helst nära teknikrummet.
Skulle avståndet mellan poolen och teknikrummet eller om poolvärmepumpen ska placeras långt ifrån tekniukrummet så kan en starkare cirkulationspump att behövas.

Ett alternativ till värmepump är att använda sig av en värmeväxlare.
Skulle du använda dig av en värmeväxlare, så vill du fortfarande inte ha denna för långt ifrån teknikrummet, och det bästa vore om all din poolteknik kunde vara samlad på ett ställe.

En faktor många glömmer är att en värmepump ger ifrån kyla, speciellt när den verkar på högsta effekt. Ta hänsyn till detta när du placerar ut din värmepump.

Ljudisolera din värmepump

Många störs tyvärr av ljudet från poolvärmepumpen. Men innan vi går igenom hur man kan minska detta så är det viktigt att notera att poolens värmepump behöver fri yta framför. Läs i din manual exakt hur långt framåt den behöver för att inte den ska suga in den kalla luften som kommer ut från poolvärmepumpen på framsidan. Och poolvärmepumpen behöver normalt också stå en bit från väggen.
Med det sagt så för att undvika störande ljud som kan komma från värmepumpen, så går det ju alltid att ljudisolera runtom på sidorna och en bit upp ovanför. Bor du i ett villaområde med grannar nära på ditt teknikrum som lätt stör sig på ljudet, eller om ni själva upplever att den hörs för mycket, så går det att isolera in teknikrummet. Det tenderar att bli väldigt varmt i ditt teknikrum, så se till att du har en bra ventilation eller inte isolerar igen hela utrymmet. Det finns vadderingar som används i musikstudios som kan isolera bort ljudet, eller om du använder vanlig husisolering när du bygger ditt teknikrum.
Du kan också använda dig av klassisk mineralull som absorberar och dödar ljudet.

Dock kan man i många fall komma undan med enkla lösningar så som växter, häckar, stakett osv som skärmar in och fångar ljudet så att det inte stör exempelvis grannar.

Relaterade frågor

 • Bygga in värmepumpen
  Vi har en värmepump på trädäcket så långt vi kunde ifrån poolen. Men nu till min fråga, kan vi bygga in den? Vet att den ska ha fri lufttillförsel framför o bakom men kan man ha tex växter nära el en ribbpanel i trä med mellanrum? Hej Göran, Nja R
  Läs mer
 • Placering av luftvärmepumpen
  Micke svarar: Hej, Förutom att flytta den kan ni ju bygga ett ljudisolerande liten anordning mellan pumpen och grannen. Typ med virke som är lite liknande denna – men inte lika högt. https://www.byggmax.se/sk%C3%A4rm-horizont-4-jabo-tryckimpregnerad-
  Läs mer

Värmepump för pool kontra hus

varmepump utomhus
Det finns värmepumpar som är speciellt anpassade för att värma upp pooler. Dessa poolvärmepumpar har ett annat temperaturspann där de ska vara som mest effektiva än värmepumpar som är avsedda för uppvärmning av hus. En poolvärmepump behöver bara värma upp poolen när den omgivande utetemperaturen är en bra bit över nollan. Därmed behöver man inte samma krav på dessa pumpar som för värmepumpar som ska värma upp huset, även när det är -10 ute. Speciellt kring temperaturintervall kring nollan har vissa poolvärmepumpar en tendens att isa igen.
Det optimala spannet för temperatur är en faktor. Hur effektiv din värmepump är på att värma upp vattnet till exempelvis 30 grader, påverkar priset mycket.

Värmeväxlare

En värmeväxlare möjliggör att du kan koppla på din pool mot din en befintlig värmekälla såsom en värmepump, bergvärme eller liknande. Detta ofta det billigaste alternativet, då du inte behöver köpa en specifik poolvärmepump. Men du får ett komplexare uppvärmningssystem. Din pool blir nu beroende av den värmekällan för huset och bygger på att ens nuvarande värmekälla har den möjliga effekt som behövs. Det kan också innebära längre avstånd som vattnet ska färdas innan det når poolen, varpå en större cirkulationspump behövs.

Ifall ditt teknikrum inte får plats i ditt hus. Nedan kan du se exempel på hur man istället hade kunnat lösa det istället. Värmeväxlare, kontra fristående poolvärmepump i teknikrumemt.


Frågor om värmeväxlare

 • Välja värmeväxlare- Pahlén maxi flow eller hi-flow
  Hej Micke Ska bygga pool och har lite frågor om värmeväxlare för att försöka mig på att välja mellan Pahléns olika modeller. Vad är den största skillnaden mellan Hi-Flow och Maxi-Flo modellerna? I vilka fall väljer man en Maxi-Flo istället för Hi-Flo
  Läs mer
 • Koppla värmeväxlare till golvvärmefördelarna uppvärmt med fjärrvärme
  Jag har en fråga kring poolvärmeväxlare. Jag har fjärrvärme. Denna ligger dock mycket illa till. För att nå den behöver gräva upp runt hela huset för att komma till värmepannan där fjärrvärmen kommer in. Det är cirka 30 meter enkel väg från poolen, k
  Läs mer
 • Kan en värmeväxlare kopplas till solfångare?
  Micke svarar: Hej Daniel, Jag anser att det inte går att koppla in solfångarsystemet på värmeväxlarens primärsida, alltså på den sida som poolvattnet cirkulerar. Då får man ju poolvatten i solfångarsystemet och det tror jag inte alls på. Om det koppl
  Läs mer
 • Lämplig värmeväxlare för pool
  Micke svarar: Hej Daniel, Pratade med Pahlen som vi köper värmeväxlare av. För en pool i din storlek rekommenderade Pahlen MF400. Mvh Micke Läs mer om uppvärmning till pool här Läs mer om teknikrum här
  Läs mer

Frekvensomvandlare till värmepump: Inverter

En inverter styr frekvensen på din värmepump, så att den drivs mer effektivt. Detta görs genom att omvandla växelström till likström. Detta gör att värmepumpens frekvens anpassas efter uppvärmningsbehovet, och därmed är mer energieffektivt och kostnadseffektiv. En värmepump med inverter kommer med ett högre pris, men gör den mer ekonomisk väl i drift, och ger också ifrån sig en jämnare temperatur.

På Tjällden har man Gullberg & Jansson som återförsäljare av värmepumpar, och här är det då X- eller Q-Serien som kommer med inverter.

Relaterade frågor:

 • Hjälp med val av värmepump
  Micke svarar: Hej Marcus Det är absolut bra med inverter. Sparar energi. Men om man tjänar in den är frågan. Det gör man absolut med dagens elpriser. En stor fördel är också ljudet. Så stör man sig på ljudet så kan en inverterpump vara bra. Är det mö
  Läs mer
 • Effektivitet hos värmepumpar
  Micke svarar: Hej Kalle, Det som kommer mer och mer är varvtalsstyrning på pumparna. Både för värmepumpar (kallas inverter) och för poolpumparna (vi kallar dem för frekvensstyrning av poolpump). Det finns två typer av värmepumpar. Dels on/off och del
  Läs mer
 • Värmepump Gullberg & Jansson
  Micke svarar: Hej, Andre! Nej. Q och X serien är inverterpumpar. Läs mer om inverter här Läs mer om Gullberg & Jansson här
  Läs mer

Värmepumpen drar el

solfångare tak
Kostnaden för driften av pool är så gott som linjär med poolens uppvärmning och till viss del cirkulationen av poolvattnet (som dock är mer eller mindre konstant). Det är din värmepump som kommer få jobba, speciellt de dagar när det inte är varmt ute och du vill behålla din temperatur i poolen. Därmed kommer din värmepump att dra en del el, vilket blir mestadelen av din driftskostnad för poolen. Se till så att din nuvarande ellösning klarar av en större belastning utifrån behoven som poolen ställer på poolsystemet.

Timer till Värmepump

För att styra när på dygnet din värmepump ska vara påslagen, kan man använda sig av en timer för att styre vid vilka klockslag pumpen ska verka på maxkapacitet.

En timer till en värmepump används för att styra drifttiden för värmepumpen. Genom att ställa in en timer kan du kontrollera när värmepumpen ska starta och stänga av, vilket kan hjälpa till att spara energi och förbättra poolens effektivitet och prestanda, vilket är högst aktuellt med rådande elpriser.

Exempel på användning av en timer är att programmera den att starta på morgonen och stänga av på kvällen, när poolen inte används. På så sätt kan du säkerställa att vattnet hålls vid en bekväm temperatur för simning och rekreation, utan att behöva köra värmepumpen hela dagen och natten. På så sätt kan man också själv välja att styre värmepumpen så att de verkar under de klockslag elen är billigare.

Det finns timers som kan ställas in manuellt, men även är uppkopplade mot nätet och kan styras via telefonen. Detsamma gäller även för Gullberg & Janssons värmepumpar med inverter, som har en enkel timerfunktion inbyggd.

Relaterade frågor:

 • Energisnål styrning temperatur
  Micke svarar: Hej Filip, Lagom är ganska bra – eller mittemellan kanske är ett bättre ord. Dvs jag tycker man kan sänka den litegrann. Det är ju topparna som är dyrast. Dvs att gå från en medelutetemperatur på 20 till t.ex. 29. Så sänk till kanske 25
  Läs mer

Uppvärmning i början av säsong

början på säsong
I början av poolsäsongen får poolvärmepumpen jobba extra hårt eftersom poolvattnet ska gå från 7-10 grader upp till önskad temperatur. Det normala temperaturintervallet är cirka 28-30 grader. Uppvärmningen brukar ta mellan 1-2 veckor beroende på poolstorlek och när man börjar uppvärmningen. Är det varmt ute så går det fortare. Vid uppvärmningen finns det många faktorer att ta hänsyn till. Allt beroende på temperatur utomhus, effektivitet på värmepump, hur väl isolerad din poolgrund är och storleken på poolen.

För en standard 4×8 meters pool brukar man säga att det tar 4 timmar för poolen att öka en grad, om man inte räknar med värmeförlusten från poolskydd, stommen osv. 1 M3 kräver ca 1,2 kwh för att öka 1 grad. Så för en 4×8 meters pool (45 m3) tar det fyra timmar med 15 kw tillfört.

Kom ihåg att i början på säsongen behöver vattnet passera viss gradtal för att klorinatorerna skall kunna börja rena vattnet. Saltklorinatorerna kan därför vara bra att vänta med att starta tills man nått rätt temperatur, ofta 15 grader.

Isolerad pool: Minskat värmeutsläpp

isolerad pool
Din pool kommer ha ett värmeläckage. Det normala för en pool är att det ligger runt 28-30 grader, varpå de här i Sverige oftast kommer vara varmare än omgivningen. Detta gör att med undantag från enstaka dagar varje år, så kommer poolens temperatur sjunka när poolskyddet är öppet. För att minska värmeutsläppet så mycket som möjligt är isolerade pooler det absolut bästa alternativet. Genom att ha en isolerad pool minskar man värmeutsläppet på alla sidor i poolen förutom toppen. En effektivare isolering leder till en lägre driftskostnad.

Ytterligare ett sätt att minska värmeutsläppet är att ha ett pooltak. kortfattat finns det tre olika typer av poolskydd. Bar covers som består av en duk, ett lamelltäcke eller pooltak. Utav dessa tre så har pooltak den ofta den bäst isolerande effekten eftersom den har bäst isolerande effekt.

Naturlig uppvärmning – Solfångare

solfångare
På senare år har det också blivit allt vanligare att man installerar solfångare till poolen, som låter vattnet passera igenom solfångarna när dessa är varmare än poolen, och på så sätt värmer upp vattnet. Dessa kan användas som komplement till din värmepump, men vissa använder de som den enda uppvärmningskällan. Detta är dock inte jag rekommenderar , utifall att man inte får upp poolen i önskad temperatur. Det finns automatik i soluppfångarna som gör att det inte kyler ner poolen, utifall att de inte skulle vara varmare än poolvattnet.
Det går att värma upp poolen naturligt. Det finns de dagar under året som leder till poolen öker i temperatur, men dessa är väldigt få. Varma sommardagar förebygger dock möjligheterna för att din pool tappar i temperatur, som det annars gör varje gång poolskyddet är avdraget.

Relaterade frågor:

 • Går det att ha värmeväxlare
  Micke svarar: Hej Rolf, Jag kollade med Pahlen som vi köper våra värmeväxlare från. De svarade så här: Jag är ute på lite okänt område när det gäller solfångare. Ser dock inga problem i att använda en växlare för detta ändamål. Jag föreslår Hi-Flow s
  Läs mer

KwH och verkningsgrad

När man jämför olika värmepumpar anger oftast tillverkarna rekommenderad poolstorlek eller vattenvolym. Här står det angivet rekommenderad Volym (Kubik/M3). Detta kopplas oftast till Kwh som är en indikator på hur stark värmepumpen är. Ju mer kW in desto mer värme kan skapas. Detta anser jag vara en bra grund, men man bör även ta hänsyn till en värmepumps verkningsgrad/effektivitet som defineras med det sk COP talet. Ju högre COP tal desto bättre effektivitet i poolvärmepumpen.

Tabell över vattenmängd
Bredd(m) Längd(m) Baddjup(cm) Vattenvolym (m3)
3 6 140 25,2 m3
3,5 7 140 34,3 m3
4 8 140 44,8 m3
4 10 140 56 m3

Relaterade frågor

Bra leverantörer av värmepumpar

g-j-varmepump
När jag själv byggde pool blev valet Gullberg & Janssons värmepump. Vi hade hört bra om dem innan, och det har fungerat bra i drift. Nu säljer vi denna pump så jag är klart partisk. Gullberg & Jansson även bra support (och garantier) som är måna om sitt varumärke. Idag är Gullberg & Jansson Tjälldens största leverantör av värmepumpar, och de är dessa jag besitter störst kunskap om.

Läs mer om Gullberg & Janssons värmepumpar här.

Även Pahlén har bra värmepumpar enligt min erfarenhet. Du finner mer information om dessa pumpar här.

Frågor om värmepump

 • Uppvärmd pool året runt?
  Micke svarar: Hej Robin, Vi har ingen erfarenhet av vinterpool direkt. Ska man göra detta så är variefall vår lösning bland de bästa lösningarna i Sverige då vi har den bäst isolerade poollösningen (väggen framförallt). Och poolen är ju förhållandevi
  Läs mer