Uppstart och säsongavslut för din pool

Allt du behöver veta om att äga en pool

Uppstart och säsongavslut för din pool

Varje höst är det dags att stänga av poolen, frostsäkra den, och stänga igen den, för att till våren återigen öppna upp den. Det finns många steg man behöver gå igenom under dessa processer, och det är bra att vara ute i god tid. Exempelvis vill man inte riskera frostskador under en kall höst, eller riskera snönedfall i poolen under vintern.
Nedan går vi igenom allt du behöver tänka på, från poolvärden till material att använda som vinterskydd.

Kort video om uppstart av pool

Här kommer en film om hur man startar upp en pool.

Vad menas med uppstart av poolen

“content”
Som poolägare lägger man ner en del timmar på att få igång sin pool igen. Beroende på hur mycket vatten man tappat ur så innebär uppfyllnad av vatten en del tid, uppvärmning, samt rening av poolvattnet. Denna process kan ta mer än en vecka då vattnet ska värmas upp till önskad temperatur. Därför bör man vara ute i god tid inför starten på poolsäsongen, samt göra alla steg korrekta för ett bra poolvatten under resten av sommaren. Så planera gärna ett poolparty så du har god tid på dig att starta poolen.

När kan man starta poolen

“content”
Varje vår, så är det dags att starta igång din pool. Datum för detta kan variera beroende på var i Sverige man bor, samt att uppvärmningen är dyrare desto kallare det är i luften. De flesta brukar öppna poolen i mitten på Maj, varpå man börjar förbereda runt valborg. Detta avgörs oftast av lufttemperaturen, som ska börja närma sig ca 15 grader.

Lyft bort vinterskyddet

“content”
Första steget inför poolöppning är att lyfta bort plåtarna. Flytta undan och förvara dessa under vintern, inför höstens poolstängning. Plåtarnas syfte är att skydda poolen från regnvatten, samt snö och smuts. För dig med pooltak krävs inga plåtar, utan då agerar taket i sig vinterskydd.

Fyll upp vatten

När vinterskyddet har blivit borttaget, kan man börja fylla upp vatten i poolen. Beroende på vilken storlek man har på sin pool, varierar tiden för uppfyllnad. Normalt brukar man räkna ca 2–4 dagar. Klicka här för att se en tabell över kubikvatten beroende på poolstorlek.
I vissa kommuner kan man behöva söka tillstånd för att förbruka så stora mängder vatten. Kolla med din kommun för att vara säker. I de fall man inte får lov att fylla upp poolen med vatten, kan man behöva ta in en tankbil som fyller upp med vatten.
Något man även bör tänka på under sommaren, är att det inte ska råda förbud mot att vattna och fylla upp pooler. Vattennivån skall aldrig sjunka lägre än bräddavloppen, men poolen skall inte fyllas upp om det råder förbud.

Uppfyllnad av vatten vid pooltrappen

“content”
För dig som har en fabrikssydd liner, så släpper linern från hörnen och stommen när vattennivån sänks, då det inte längre finns ett vattentryck som håller den på plats. När vattnet återigen fylls upp kan man placera vikter på pooltrappan, som håller linern tryckt mot poolstommen, vilket ger en bättre passform. Dessa vikter kan bestå av plastbaljor/hinkar uppfyllda med sand eller vatten.

Få igång pooltekniken

“content”
När vattennivån har nått bräddavloppen, dvs att cirkulationen börjar fyllas med vatten, så är det klart för pooltekniken att starta. Detta innebär att vattnet är redo för att börja värmas upp, samt passera genom ditt reningsfilter och eventuell UV-rening. Cirkulationen kommer även skapa en lätt ström i din pool, som gör att mycket av smutsen i poolen börjar cirkulera. Var uppmärksam på att tömma brädavloppens brunn för smuts så som löv.

Läs mer om all poolteknik här

Påbörja uppvärmning

Poolen är nu redo för att börja värmas upp. I samband med att poolen värms upp kommer man börja klorera poolen, dock har kloret enbart effekt när dygnstemperaturen är minst 10 grader. Därmed är det inte rekommenderat att börja tidigare än så på säsongen. Kom även ihåg att din uppvärmningskostnad blir lägre desto varmare det är i luften, samt om solen tittar fram. Man kan även börja med att värma upp poolen till ca 18-20 grader under uppstarten, och när det börjar närma sig badpremiär öka temperaturen till önskad nivå.

Läs mer här om uppvärmning av pool

Alger

“content”
Det är inte ovanligt att man upplever algbildning i poolens medans den är avstängd. När dygnstemperaturen överstiger 10 grader så trivs alger och bakterier som bäst, och börjar utvecklas. Detta beror på låga klornivåer, som verkar som desinfekterande. Skulle man även missköta värdena under poolsäsongen, så finns det risk för algbildning även medans poolen är igång.
Lösningen på detta är chockklorering i början av säsongen, som ökar pH-värdena inom dess optimala fönster. Chockklorering kan även vara nödvändigt emellanåt under poolsäsongen.

När kloret har fått verka, så behöver man skrubba rent linern, som algerna kan ha fästs mot.

Påbörja rening: Chockklorering

Det första steget för att påbörja reningen av din pool, är att chockklorera. Klorpuckar kommer alltid att ligga i brunnen vid bräddavloppen, men några gånger per säsong krävs större mägnder klor, för att få ett rent och klart poolvatten. Chockklorering går till genom att en större mängd klor löses upp och blandas med vatten i en hink, som sedan hälls direkt ner i poolvattnet. Kloret ska då få verka i 12-24 timmar innan det ger effekt, och poolen är redo för att bada i. Mät gärna av klorvärdet innan du badar, för att få ett Idealistiskt pH-värde på 7,2 – 7,6. En rekommendation är att chockklorera på kvällen, för att låta det verka över natten när ingen badar.

För att kunna chockklorera vill man ha en dygnstemperatur på minst 10 grader, för att kloret ska verka optimalt. När det kommer till dosering så står rekommenderad mängd klor på förpackning, och ska blandas ut med angiven mängd vatten.

Få bort smuts

“content”
När klor har tillförts till poolen så kommer stora mängder smuts samla sig på botten. För att kloret ska bibehålla sin effekt, samt ge ett klaraare poolvatten, vill man hålla efter och dammsuga, alt hova upp smuts som ansamlats på botten.
Mycket av smutsen som flytter på vattnet vid vattenlinjen kommer fångas upp i brunnen vid bräddavloppen. Var uppmärksam på att det inte ansamlas stora mängder smuts här, som orsakar stopp i vattenflödet.
Väl inne i teknikrummet kommer de större smutspartiklarna att försvinna genom mekanisk rening, i reningsfiltret som består av antingen sand eller glas. Vidare kan man beroend på tillägg även ha kemisk rening i form av UV-ljus, som eliminerar bakterier.
Utöver detta finns det inte så mycket att göra, än att hålla koll på poolens klornivåer, och låte kloret verka.

Läs mer här om rengöring av pool

Skrubba liner

“content”

När ditt poolvatten blir allt klarare så kan man börja märka att alger och annan smuts har satt sig på linern. I de flesta poolpaket på marknaden får man med en borste fäst på en teleskopstav. Denna används till att skrubba rent linern, främst vid väggar och pooltrappan, men även botten. Beroende på hur avancerad poolrobot man har, kan även denna skrubba linern.

Dammsugning

“content”
De flesta poolleverantörer har som standard att man skickar med en pooldammsugare, som används till att rena poolbotten och linern i takt med att kloret får smuts att falla till botten. Något som är ett tillval, men som även blir allt vanligare, är att man har en robotdammsugare som gör detta per automatik. Det finns olika nivåer på dessa, med de som kan rena väggar, trappa, vattenlinje mm, som då klättrar på väggarna. Dessa kommer också med en rad olika program, med allt från snabbprogram till komplett rengöring.

Få ordning på poolens värden

Det finns en rad olika värden att hålla koll på i en pool. Upplever man att vattnet inte är klart, så behöver det inte bara bero på klornivåerna. Det finns kemikalier för att korrigera alla dessa värden, samt instrument för att mäta dessa. Nedan finns en summering med riktlinjer för alla värden. Vi har även skrivit en hel artikel om poolkemi, där man kan läsa mer om respektive värde. Läs mer här

Ämne Optimalt värde (min) Optimalt värde (max)
Ph 7,0 ppm 7,4 ppm
Klor 1,0 ppm 3,0 ppm
Cyranussyra < 30 ppm < 30 ppm
Alkanitet 80 ppm 150 ppm
Vattnets hårdhet 100 ppm 300 ppm

Underhåll under säsongen

“content”
När ovanstående steg är genomförda, är det dags att njuta av poolen. Beroende på hur ofta man badar, så kommer poolen oavsett kräva visst underhåll under säsongen. Man ska se till att det finns klorpuckar i bräddavloppens brunn. Man ska även mäta poolens värde regelbundet, och tillföra/korrigera värdena. Några gånger under säsongen bör man även chockklorera poolen, exempelvis om poolen har använts mycket på kort tid av många, så som fest eller kalas. Detta då det troligtvis kommer ner mer smuts i poolen än vad klorpuckarna kan rena.
Dammsugning bör även göras regelbundet, och flera gånger i veckan beroende på användning. Kloret kommer få smuts att samlas på botten, skulle detta ligger kvar kommer de ge en grumlig klarhet på vattnet, samt att få mer klor att gå åt, dvs högre klorvärden i poolen.

Frågor om uppstart av pool

 • Poolcirkulation vid säsongsöppning
  Micke svarar: Hej Henrik, Ett exempel är att vid uppstart varje säsong så behöver man ju maxa cirkulationen tills poolen värmts upp till 29 grader. Efter det kan man ju dra ner cirkulationen när inte poolvärmepumpen behöver gå lika mycket/hårt. Mvh M
  Läs mer

Stäng poolen för säsongen

Kort videoklipp om stängning av pool

Här är en film från oss på Tjälldén om vinterstängning.

När bör man stänga poolen

Det finns inget rätt och fel kring när du ska stänga din pool. Rent praktiskt så beror det givetvis på vart i Sverige man bor. Säsongen kan se olika ut i södra Sverige jämfört med norra. Använd poolen så länge du vill men de flesta stänger sin pool senast slutet av september / början på oktober. Men man stänger inte allt samtidigt så det beror lite på också vad man menar.

Stäng av pooltekniken

Första steget blir att stänga av din poolteknik, dvs värmepump, cirkulationspump samt reningsfilter. Skulle denna vara påslagen när man börja sänka vattennivån, innebär det inte bara en onödig uppvärmningskostnad, utan kan även skada cirkulationspumpen ifall denna går torr.

Relaterade frågor:

 • Vinterstängning av teknikrummet
  Micke svarar: Hej Joel Det räcker att ha rätt värden på klor och ph innan du stänger ner poolen. Stänger du då van poolen när det är 15 grader så produceras inga fler alger och du får en klar pool hela vintern Mvh Micke Läs mer här om rening av pool
  Läs mer

Pumpa ur vattnet: Under pooldetaljer

dränkbar pump

Nästa steg blir att börja tömma din pool på vatten. För att inte slösa på vatten, så behöver man inte pumpa ut allt vatten, men det ska komma ner på nivåer under pooltekniken, dvs bräddavloppen och inloppen. Detta är för att inte ha vatten liggande i rören, som kan orsaka skador vid minusgrader. För dig med pooltak kan det räcka med att sänka vattennivån under bräddavloppen, och täcka för inloppen. Det viktiga här är att det inte finns vatten kvar i rören. Att man kan göra såhär för just pooltak beror på regnvatten inte kommer ner i poolen lika lätt, vilket det annars kan göra med exempelvis vinterplåtar. Därmed krävs det större marginal

Bor man i ett tätbebyggt område behöver man tömma ut vattnet via en brunn eller avlopp, för att inte orsaka översvämningar på din eller områdets tomt.

Relaterade frågor:

 • Hur mycket vatten ska man tömma?
  Micke svarar: Hej Agnes, I och med att du ha tak så kommer det inte in så mycket regnvatten i poolen så det räcker att tömma under bräddavlopp och sätta vinterpluggar i inloppen. Då måste du även tömma rören Mvh Micke Läs mer här om vattensänkning Lä
  Läs mer

Poolskydd vid låg vattennivå

När vattennivår sjunker, så kan inte poolskyddet längre hålla sig flytande. Detta gäller för lamelltäcken samt Poolöverdrag/bar cover, som normalt annars hålls upp av vattennivån. Dessa behöver rullas ihop, för att istället täcka poolen med plåtar, som därmed blir ditt vinterskydd. Poolen kan inte ligga öppen under vintern, då regn kan få vattennivån att stiga, samt att man inte vill få ner snö eller smuts i din pool, som även kan skada linern.

Läs mer här om poolskydd

Vinterstängning med pooltak

“content”
För dig med pooltak kan detta användas som vinterskydd, vilket poolen det från snö och regn som kan höja vattennivån i poolen. Pooltaket skyddar även pool från smuts, exempelvis löv, som annars hamnar direkt i poolen. När det kommer till snö, så vill man inte att för stora mängder ansamlas på taket, då det kan ge skador på strukturen i för stora mängder. Var därför noggrann med att sopa bort snö från taket under perioder med mycket snöfall.

Nackdelen med pooltak är att UV strålar kommer åt vattnet. Så om det blir några riktigt varma dagar under vår och höst så kan algtillväxten börja enklare än om du har t.ex. vinterplåtar.

Lägg över vinterskyddet

“content”
När pooltekniken är avstängd, vattennivån är sänkt, så är det nu dags för att täcka över poolen inför vintern. Detta görs med poolplåtar, som leder bort vatten och regn från att hamna i poolen. Dessa plåtar varierar i storlek, men erbjuds oftast av din poolleverantör. Plåtarna är relativt tunga, varpå man inte vill ha för breda, utan snarare fler som man sedan lägger omlott. Vanligt brukar vara mellan 80-100mm i bredd. Plåtarna ska även vara längre än poolens bredd, för att leda bort vattnet. Därför vill man att det sticker ut med minst 20cm på vardera sida.

Se till att inte lyfta plåtarna på plats under dagar med mycket blåst, då man inte vill att dessa ska komma ner i poolen, och ge eventuella skador på linern.

Lyft in frostkänsliga växter

Sista steget är nu att plocka in/undan frostkänsliga föremål. Detta kan vara allt från dynor, kuddar till utomhushögtalare, men viktigast frostkänsliga växter. Temperaturerna som växterna tål variera, och kan antingen förvaras i ett förråd eller behöva stå inne under vintern.

Frågor om uppstart av pool

frågor om stängning av pool

 • Låta lamellerna ligga i över vintern med vinterplåtar
  Fick en fråga av en kund om vinterförvaring av Sirius Classic. Hittade nedan i manualen. Han har vinterplåtar. Som jag förstår manualen ska man då låta lamellerna ligga på vattnet och ha vinterplåtar ovanpå? Finns det något vinterskydd man kan köpa t
  Läs mer
 • Kan man lägga plåtar på barcovers
  Hej. Vi har ett nytt barcover. Har tidigare haft poolguard. Kan man lägga plåtar på en barcover? Eller förstörs poolskyddet då? Och om man inte kan hur gör man då? Blir ju hål in där skit kan komma in? Stort tack Hej Caroline, Jag hade rullat ihop ba
  Läs mer
 • Bräddavlopp få ur vatten
  Hej, vi tömde våran pool på vatten i helgen (såklart inte helt) men inför vinterstängning. Vi har satt dit pluggen som ska sitta i bräddavloppet samt dem vid cirkulation runt om i poolen. Men det är fortfarande vatten kvar i bräddavloppet, hur får vi
  Läs mer
 • Min pool blev grön i helgen
  Hej! Har pool som nu är vinterstängd. Den har blivit lite grön nu under den gångna veckan, känns som det beror på det vackra vädret vi haft nu några dagar. Videon du har på din hemsidap är informativ men svarar inte riktigt på hur jag kommer vidare m
  Läs mer