Teknikrum

vad du ska tänka på när du bygger ditt teknikrum

Teknikrum

Teknikrummet kan kallas för poolens hjärta. Det är i teknikrummet som all drift för poolen befinner sig. Här finner man filter och rening av poolen och om inte all den teknik som driver poolen så det allra mesta. Intill teknikrummet placerar de flesta också en värmepump om man inte har värmeväxlare. Alla dessa delar är viktiga för att din pool ska drivas som du vill och hålla sin livslängd.

Vad menas med teknikrum?

“teknik
Teknikrummet är var allt vatten cirkulerar för att hålla igång poolen. Via bräddavloppen kommer vattnet komma in i poolen, för att drivas på av en cirkulationspump, renas i ett filter, beroende på tillval renas med UV-ljus och automatiskt klor/salt, för att sedan värmas upp till önskad temperatur och komma ut i poolen via inloppen.
Ditt teknikrum kommer stå för allt skötsel av poolen när den väl är byggd, så det är här du kommer lägga fokuset efter ditt poolbygge. Ett väl fungerande teknikrum kommer göra att ditt liv som poolägare blir betydligt enklare och nöjet med poolen ökar. Alla olika områden som denna artikel berör anses vara grundliga element i ett poolköp, och infår oftast som standard i poolofferter.

Bräddavlopp: ingången till teknikrummet

“braddavlopp
På poolens kortsida lokaliserad närmast teknikrummet, kommer du beroende på poolstorlek ha en eller två bräddavlopp. Dessa bräddavlopp är ingången för vattnet in till teknikrummet och är första steget i reningen. I ditt bräddavlopp sitter en brunn med ett filter i som fångar upp den största delen av smutsen, menat löv osv. Detta hindrar större objekt från att komma in i och skada filtret & cirkulationspumpen.

Relaterade frågor
 • Var kan man placera bräddavloppen?
  Micke svarar: Hej! Berätta vart du vill ha dem så får vi se om det är bra. Sätter man t.ex. inloppen i mitten på ena långsidan och bräddavloppen på andra så kommer det vara delar av poolen som saknar cirkulation

  Läs mer
 • Hur högt kan man sätta ett bräddavlopp
  Micke svarar: Hej Alexander, Du kan i princip sätta bräddavloppet så högt så länge fronten inte går över poolkanten. Med ett wide bräddavlopp så får man ännu högre vattenlinje. Är du osäker på hur du gjuter in bräddavloppet så kan

  Läs mer
 • Bräddavlopp och inlopp på samma sida
  Micke svarar: Det är inte optimalt med bräddavlopp på samma sida. Du kan fundera på om du då ska komplettera med ett bottenavlopp i motsatta sidan som ändå skapar cirkulationen. Mer komplext blir det men kan vara en lösning Lycka

  Läs mer

Inlopp: utskjutet från teknikrummet

“teknikrum
Inloppens funktion är raka motsatsen till bräddavloppet. När vattnet har passerat de olika stegen i teknikrummet, så ska vattnet komma tillbaka in i poolen. Detta sker med hjälp av inloppen som är placerade på motsatt kortsida från bräddavloppet. Detta för att skapa en ström igenom poolen mot bräddavloppen. Inloppen är normalt placerade igenom trappan och när poolen har använts mycket(Släppt ut värme med tiden) kommer vattnet som kommer ut här upplevas som varmare.

Placering

“placera
Placeringen av teknikrummet anser jag vara A och O när man bygger pool. Det finns flera olika lösningar på hur du bygger ditt teknikrum. Du kommer vilja ha ditt teknikrum nära poolen, så beroende på hur din tomt och ritning ser ut går det att lösa olika. Samtidigt ska man ha i åtanke att teknikrummet kan låta en del, speciellt cirkulationspumpen. För dig med källare kan det vara ett bra alternativ att bygga här. Om möjligt annars garage, attefallshus, förråd eller en egen hytt. På bilden ser man en av Tjälldens kunder bygga teknikrummet bredvid poolen med hjälp av Tjälldens poolblock. Denna täcktes sedan över med trädäck.

Nära poolen

“teknikrum
Som utgångspunkt så brukar man säga att man inte ska försöka ha mer än 15 meter mellan teknikrummet och poolen. Detta då vattnet kommer färdas totalt 30 meter till och ifrån. Det finns sätt att bygga längre ifrån, men kommer troligtvis kräva en starkare cirkulationspump vilket är dyrare i inköpspris, samt låter mer. För dig som bygger poole tätt inpå huset brukar det därmed aldrig vara ett problem avstånd, men för dig med större trädgård och mer utspridd disposition kan det vara värt att se över.

Under marken

“teknik
Många väljer att bygga sina teknikrum under marken, oftast tätt inpå poolen som döljs av ett trädäck. Tänk på att teknikrummet behöver vara dränerat. Många utav Tjälldens kunder väljer att bygga sina teknikrum med deras poolblock. Deras block kommer i storlekarna 150 cm höga, 30cm djupa med 100 eller 50 cm i bredd. Därmed kan dessa fästas utanpå poolstommen och placeras som en fyrkant. Dessa täcks sedan med ett trädäck och har en lucka ner ovanfrån eller dörr från sidan, beroende på tomtens höjdupplägg.

Beskrivning
 • Teknikrum under mark grusgolv?
  Micke svarar: Hej Emma, Nej du tänker inte fel 😊 Det är faktiskt en mycket bra fråga tycker jag. Du kan absolut låta grejorna stå rätt upp och ner på marken i ditt teknikutrymme. Känner flera som byggt så och

  Läs mer

Tak till teknikrum under marken

Väljer man att bygga sitt teknikrum under altanen behöver det vara isolert ovanfrån, så att inte vattnet kommer igenom altanen och fastnar i teknikrummet. Därmed bör man se på teknikrummets tak precis som ett vanligt yttertak. Därav bör man bygga med takpapp för att säkra fukt, samt se till att man har fungerande avrinning. Avrinning kan man åstadkomma med en svag lutning på trädäcket som gör att vattnet inte fastnar, eller med hjälp av dräneringsrör.
På bilderna nedan syns ett exempel på hur man kan bygga taket. Bilderna är tagna från Tjälldens utställning. Man använder sig här av reglarna från altanen med takpapp fäst i poolstommen med trall placerat ovanför.Relaterade frågor

 • Tak teknikrum med breddavlopp i
  Hej, håller på att bygga en Tjällden 4×8 med 2 st breddavlopp som sitter i väggen så att de går in i teknikrummet. Hur konstruerar man lämpligen taket till detta? Har svårt att klura ut hur det ska bli tätt

  Läs mer
 • Tak till teknikrum under altan
  Hej Micke, tack för bra hemsida! Vi har byggt ett teknikrum i förlängningen av vår pool som är 10×3,5 m, dvs i ena kortändan av poolen. Väggarna består, liksom poolen, av thermoblock från Jackon. Runtom poolen kommer vi gjuta en

  Läs mer
 • Teknikrum under marken
  Micke svarar: Hej Kudret, Det går bra att placera teknikrummet under trallen på trädäcket. Har skickat dig lite bilder på olika lösningar, bl a från Tjälldens utställning i Arlöv. Enkelt kan man säga att vi rekommenderar att du behandlar teknikrummet
  Läs mer

Garage eller poolhus?

“poolhus
För dig som redan har ett garage, eller överväger att bygga ett attefallshus kan det vara en god ide att ha sitt teknikrum här. Sedan hösten 2014 får man bygglovsfritt bygga 30kvm stora attefallshus, oavsett detaljplan, så länge som attefallsreglerna uppfylls. Attefallslagen kan då tillämpas på ditt eventuella teknikrum och i kombination med exempelvis ett gästhus.

Läs mer om attefallshus här

Höjdskillnad

Många av Sveriges tomter har höjdskillnader, som i sin tur kan påverka placeringen av teknikrummet. Desto större höjdskillnad det är mellan bräddavloppet och cirkulationspumpen desto större belastning blir det för pumpen. En för stor höjdskillnad kan kräva en större och starkare pump.
Skulle fallet vara som så att cirkulationspumpen placeras ovanför vattenytan så behöver man en backventil. Detta beror på att vattnet annars rinner tillbaka in i poolen när pumpen stängs av, vilket backventilen förebygger

Ventilation

För dig som kommer ha din värmepump i teknikrummet,
tänk på att ha en ordentlig ventilation, speciellt om det är lokaliserat under marken. Värmepumpen ger ifrån sig extremt mycket värme och vattnet som cirkulerar i teknikrummet kan vara upp emot 30 grader varmt.

Tillgänglighet: Reparation

Tänk på att ha ditt teknikrum lätttillgängligt och med möjligheter för reparation. Vid exempelvis manuelldamsugning kommer justeringar av cirkulationspumpen vara nödvändigt vid var damsugning. Skulle även något vara sönder och det exempelvis blir läckage är det viktigt att enkelt kunna komma åt rör och delar vid reparation.

Relaterade frågor om ventilation

 • Kondens i teknikrum
  Micke svarar: Hej Leif, Tror man ska ta ett steg i taget. Så gör jag när sånt här uppstår. Jag hade börjat med att installera en värmestyrd (termostat) fläkt. Någon av dessa fläktar bör fungera https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/ventila
  Läs mer

Cirkulationspump

“cirkulationspump”
När vattnet kommer in i teknikrummet går det först igenom cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen är vad som driver vattnet igenom hela din poolanslutning, och skapar en svag men kontinuerlig ström igenom poolen. Vattnet kommer ifrån bräddavloppet, passerar pumpen som skjutsar vattnet igenom filtret, värmepumpen och sedan ut till inloppen som skapar en ström mot bräddavloppen.

Cirkulationspumpen varierar i styrka, som mäts i hästkrafter(hK), och kommer i flera olika modeller. Normalt säljs cirkulationspumpen tillsammans med reningsfiltret. Vad som styr behovet av styrka på en cirkulationspump har att göra med mängden vatten den ska kunna cirkulera, samt avståndet mellan poolen och teknikrummet.

Cirkulationspumpen är det som låter mest i teknikrummet, och vid max effekt kan det märkas om man inte har den isolerad. Det finns idag pumpar som går extra tyst, men har ett högre pris.
De flesta pumpar kan köpas som antingen en- eller trefas beroende på växelspänningarna i ditt nuvarande elskåp.

Frågor om Cirkulationspumpar

 • Avstånd till cirkulationspump?
  Micke svarar: Hej! Standard cirkulationspump brukar man säga ska stå max 15 m från bräddavloppet. Sen behöver man gå upp i filter och pump. Cirka 2.000 kr i merkostnad. Mvh Micke Läs mer här om cirkulationspump Läs mer här om

  Läs mer
 • Har ni frekvensomvandlare till era pumpar?
  Micke svarar: I poolvärlden använder man sig inte riktigt av frekvensomvandlare. Det går, men de är en väldigt kostsam lösning. En frekvensomvandlare i vår värld för poolpumpar används till att: 1. Få ner energiförbrukningen av pumpen 2. Kunna köra p
  Läs mer

Reningsfilter

“sandfilter”
Efter att vattnet har passerat cirkulationspumpen når den reningsfiltret. Reningsfiltret är en stor trumma som det cirkulerar sand eller glas i, som krossar/binder upp större partiklar via mekanisk rening. Denna smutsen bestå av det som inte tas bort av kloret eller som finns upplöst i vattnet. Ett sandfilter i kombination med klor och manuell rening är tillräckligt för att hålla din pool ren.
Precis som pumpar finns det olika storlekar på filter, som varierar beroende på mängden poolvatten som ska renas.

Är man ute efter att minska mängden klor, kan man placera UV-rening efter reningsfiltret i teknikrummet. Läs mer här

Relaterade frågor

 • Går det att ersätta ett vanligt filter med Uv-rening?
  Micke svarar: Dessa två komponenter i reningen av poolen verkar på lite olika saker. Glasfiltret fångar lite större partiklar (alger mm) medans UV-filtret (precis som klor) dödar bakterier. Så anledningen att man har UV-ljus är ifall man vill ha en
  Läs mer

Värmepump

“varmepump”
Det sista steget innan vattnet går ut via inloppen är värmepumpen. Värmepump är inte något som alla behöver, beroende på nuvarande värmekapacitet i hushållet. Värmepumpens funktion är precis som det låter, att värma upp vattnet. Innan vattnet kommer ut genom inloppen så går vattnet in i värmepumpen och cirkulerar, innan det skjuts ut igen med förutbestämd temperatur. Därmed kommer vattnet inloppen oftast vara varmare än i poolen.

Värmepumpen behöver nödvändigtvis inte vara placerat inne i teknikrummet, utan kan vara tillkopplad valfritt mellan filtret och inloppen. Många väljer att ha sin värmepump placerad för sig, på grund av att den ger ifrån sig extremt mycket värme. Det finns också de som redan har en värmepump som klarar av att värma upp poolen. Många väljer då att koppla samman denna med teknikrummet, men den behöver då nödvändigtvis inte vara i teknikrummet.

Läs mer om uppvärmning av poolen här

Poolens el

“elcentral”
El och vatten är aldrig en bra kombination. Din pool styrs med en hel del el, och alla komponenter i ditt teknikrum kommer vara beroende av el. Till att börja med behöver du se över huruvida din nuvarande elcentral i huset kommer klara av en ytterligare belastning. Många bygger även en ny/egen elcentral i teknikrummet, sepciellt om det är lokaliserat långt ifrån din nuvarande elcentral i huset. En av komponenter som belastar är värmepumpen, speceillt när den går på maxeffekt. Det är inte alltid som värmepumpen kommer verka på maxeffekten då det troligtvis är som mest vid uppvärmningen på våren. Sedan kommer du troligtvis ha pool- och trädgårdsbelysning som oftast kopplas samman mot eller via teknikrummet.

Som grund bör din poolteknik alltid vara inkopplad till en jordfelsbrytare. Skulle det bli ett eventuellt läckage i teknikrummet vill du inte att elen dör i hela huset. Mitt tips här är att alltid ta in en bra elektriker, i bästa fel med stor erfarenhet av poolbyggen. För dig som bygger själv gäller det att man vet vad man gör.

Kopplingar

“forlangning-inlopp”
Kopplingarna är det som sammanlänkar all din poolteknik med varandra. När du bygger din pool kommer du som standard att få 30 meter 50mm slang och 6 meter PVC rör, alla med 50mm i diameter. Slangen är den som kopplas mot dina inlopp och bräddavlopp, och som ligger nedgrävd från och till poolen via teknikrummet. Dina 6 meter PVC kommer för att koppla samman allt i teknikrummet och kan även användas för att för länga inloppet.

– Vad är det för slang?
– Maxdjup man kan gräva ner?

Kopplingar inomhus

“kopplingar
Inomhus: Kopplingarna på bilden är de som används inne i teknikrummet. När du kopplar samman din poolteknik får du med dig ett antal standardkopplingar, som du kan använda beroende på skarvar och utformning. PVC-rören som skickas med sågas i valfri längd, och limmas sedan fast i kopplingarna. I och med att dessa kopplingar aldrig kommer befinna sig i våt mark eller vara nedgrävda utsätts dem aldrig för tryck utifrån, utan behöver endast hålla vattnet tätt. Kopplingen med det röda handtaget gör att du kan stänga av vattenflödet till diverse komponenter. Detta gör att du exempelvis kan backspola filtret. Se mer på bilderna nedan.

Kopplingar utomhus

“kopplingar
Utomhus:Dessa kopplingar är vad som kommer skarva ihop slangarna. Beroende på antal bräddavlopp samt dina två inlopp så kommer vattenflödet till/från två håll att behöva kopplas samman och sedan ledas in i teknikrumemt. Dessa blå kopplingar kan med hjälp av en vridfunktion fästas i slangarna och hålla tätt. En god ide är att pröva kopplingarna innan de grävs ner, för att säkerställa att de håller tätt.

Här kan du läsa mer om hur du installerar kopplingarna samt mer om varderas kopplings syfte

Relaterade frågor

 • Råd kring poolbygge
  Micke svarar: Bäst att du snackar med en byggare som byggt massor av våra pooler som gör sånt här varje dag. Tror han har bättre praktiska tips än vad jag har. Han ringer dig (sen fakturerar han oss 😊) Återkom

  Läs mer

PVC-rör

I grundpaketet när man köper pool, ingår det från Tjällden 6 meter PVC-rör. Dessa används vid bräddavlopp och inlopp, samt i teknikrummet för att leda vattnet. Man försöker att använda slang så mycket som möjligt, vilket man gör exempelvis mellan bräddavloppet och teknikrummet. PVC rören är inte gjorda för att bära tryck utifrån, men är raka och styva vilket lämpar sig bra för teknikrummen och första anslutningen till bräddavlopp osv.
PVC står för polyvinylklorid och är ca 50 mm breda, vilket är samma bredd som kopplingar och slang. PVC har en hög beständighet mot de flesta kemikalier och de tar därmed inte skada av klor osv.

Beskrivning

 • Anborrningsbygel till UV-C75
  Micke svarar: Hej Mikael, Har du beställt av oss på Tjällden AB? Vi har oavsett lager på det mesta i arlöv och du är välkommen förbi om vi kan hjälpa. Bor själv i lomma 😊 Läs mer om PVC-rör här
  Läs mer

Slang

I ditt poolpaket kommer det även att ingå 30 meter slang. Fler meter slang går att köpa till, men 30 meter är slang efter som 15 meter mellan pool och teknikrum är rekommenderat max avstånd. Det går att ha ett större avstånd men kräver isåfall en starkare cirkulationspump.
Slangen används mellan bräddavlopp/inlopp och teknikrummet, nedgrävt under marken. PVC rör används vid själv kopplingen till bräddavlopp/inlopp, men när förbindelsen skall grävas ner till teknikrummet läggs en slang istället som också är 50mm brett. Slangen är stark men formbar, och tål att grävas ner i marken med massor som belastas ovanfrån.

Saltklorinator & Klorvakt

“klorvakt”
För dig som önskar automatisk rening av poolen, så kommer det beroende på reningsmetod att finnas en saltklorinator eller en klorvakt i teknikrummet. Dessa kommer befinna sig efter filtret och innan värmepumpen i cirkulationen. Dess funktion går ut på att mäta klor och pH-nivå i vattnet, och beroende på tillval att skjuta till/anpassa kloret och pH:t.

När man renar sin pool kan man göra det med hjälp av klassiskt klor eller med hjälp av saltvatten. Det finns för och nackdelar med bägge metoder. Du kan läsa mer om detta på respektive artikel.
Här kan du läsa mer om saltklorinator
Här kan du läsa mer om klorvakt

Exempel på kopplingsschema

Ta in hjälp när du bygger ditt teknikrum

Mycket av poolbygget går att genomföra själv, speciellt för dig som vill hålla nere kostnaden. Men när det kommer till teknikrummet rekommenderar jag i många fall att man tar in entreprenader. När det kommer till att koppla rören osv går det att läsa sig till, men när du jobbar noga med vatten och elektricitet är det viktigt att det blir rätt. Ta in en elektriker som kan hjälpa dig koppla samman pooltekniken så att får ett säkert och fungerande teknikrum. Det är viktigt, speciellt när det gäller att koppla ihop poolens el med din elcentral i huset, så att ingen fas blir överbelastad.

Relaterade frågor:

 • Bygga ihop reningsverket
  Hej Micke Jag håller på och ska färdigställa pumphuset med alla inkopplingar och vad det drar med sig. Vi har både Minimaster, UV-ljus och värepump och det är kanske inte så svårt egentligen men det blir en hel del som

  Läs mer

Läckage i teknikrum

Det finns en risk för läckage i teknikrummet. Orsaken kan variera och konsekvenserna är inte alltid så grova. Läckage upptäcks oftast vid uppstarten efter byggnationen. Detta kan bero på att någon koppling inte sitter helt åtspänt eller någon koppling kräver mer fog eller lim. Det man vill hålla utkik efter är ifall läckaget sker vid inloppen eller bräddavloppen efter att det täckts igen. Därmed brukar man testköra cirkulationen innan man fyller igen poolen.
Läckage kan annars förekomma av en droppande pump eller för högt tryck från cirkulationspump.

Det viktigaste är att läckaget upptäcks i tid, så att du inte riskerar översvämning i teknikrummet. Mängden vatten som kan läcka ut är endast de kubik som befinner sig i nivå ovanför bräddavloppen, men är ändå en tillräckligt stor volym för att kunna åstadkomma kortslutning och fuktskador.

Relaterade frågor:

 • Teknikrum – Placering
  Micke svarar: Hej Kim, Läckage i teknikrummet händer men är inte supervanligt i stor skala. Droppande pump och ibland nån tätning kan droppa är rätt vanligt. I värsta fall skulle läckaget uppgå till så många kubikmeter som poolen innehåller innan

  Läs mer

Frågor om teknikrum

 • Mer än 15 meter till teknikrum
  Tjena Poolmicke 😊 Vi har ett befintligt kallförråd som vi ska använda som poolhus. avståndet mellan breddavloppet och teknikrummet blir då 19m och avståndet mellan inloppet och teknikhuset blir 21m. Då antar jag att man behöver en större pump? Samt
  Läs mer
 • Bygga ut teknikrum
  Micke svarar: Hej! Det går utmärkt att använda befintligt garage. Man kommer då upp ovan mark och då kan det vara ett alternativ att ha en backventil som bibehåller trycket i teknikrummet när man stänger av pumpen. Om man har

  Läs mer
 • Utgrävning teknikrum
  Micke svarar: Hej maria Man behöver gräva cirka 0,5-1 meter utanför teknikrummet Fick du inte ngn ritning av tjällden på teknikrum? Har man köpt av oss gör vi ju alltid en ritning? Med vänlig hälsning, Micke Läs mer om teknikrum

  Läs mer
 • teknikrum pool
  Micke svarar: Hej Gustav 12 meter till poolen är inte ett problem. Går bra. Man kan räkna på att ett teknikrum i garage tar cirka 2,5×1 meter. Med en backventil så löser du problemet med att din pool ligger lägre

  Läs mer
 • Förvaringsbox, gop, storlek
  Micke svarar: Poolteknikrum är vad man gör dem till. Finns inget facit/rätt o fel menar jag. För pooler som används på sommaren (dvs inte året runt uppvärmda spas etc) så fungerar ditt förslag bra, förutsatt att du får plats med

  Läs mer
 • Storlek på teknikrum
  Micke svarar: Jag tycker typ 2.5 x 1 meter är ok. Men så stort som möjligt 😊 Det finns många olika komponenter man ska få plats med, och det är skönt om man enkelt kan komma åt dessa vid reparationer

  Läs mer

Om skribenten

Mikael Asp-Tjällden på poolmicke.se

Jag heter Mikael Asp-Tjällden och jag svarar på frågor om bl.a. pooler. Du kan läsa mer om mig här. Vill du ställa en fråga till mig (vore superskoj), så gör du det helt kostnadsfritt här.