Villkor från mina råd på hemsidan

Villkor

Jag gör så gott jag kan med att svara på frågor på min hemsida.
Men det är inte möjligt att säkerställa att alla svar är 100 % rätt alltid.
Ta därför mina råd som en av mångas input i ditt projekt.

Ansvarig för hemsidan är Spokesman AB – Help Marketing.

Återigen tack för att du hittat till min hemsida!
// Micke

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Accept All Cookies
Decline Cookies
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Accept All Cookies
Decline Cookies