Villkor från mina råd på hemsidan

Villkor

Jag gör så gott jag kan med att svara på frågor på min hemsida.
Men det är inte möjligt att säkerställa att alla svar är 100 % rätt alltid.
Ta därför mina råd som en av mångas input i ditt projekt.

Ansvarig för hemsidan är Spokesman AB – Help Marketing.

Återigen tack för att du hittat till min hemsida!
// Micke