Poolkemi

Optimala värden för vattnet

Poolkemi

För att hålla din pool ren finns det många faktorer att ta hänsyn till. Men med utgångspunkt att poolen damsugs och blir rengjord regelbundet, så behövs även poolens värden vara korrekta. Om poolens kemi inte efterhålls enligt dess optimala fönster, finns det risk för hala väggar, grumligt vatten, sämre sikt, smuts utmed vattenlinjen samt algbildning.
Att hålla efter värdena i din pool är ett sätt att öka livslängden- Nedan går vi igenom allt du behöver veta om poolens kemi.

Ph-värde

“mata
Ph värdet är det man pratar om mest när det gäller poolkemi. Ph är en skala för att mäta hur surt eller basiskt vattnet är, och i en pool finns det rätt eller fel. Poolens vatten har ett optimalt fönster där reningen verkar som mest, samt minst skadlig mot huden och människan, som ligger på 7,0-7,4.
Du kan mäta pH värdet i poolen med hjälp av en ph sticka. Dessa är engångsanvändning, men det finns idag moderna instrument som mäter alla värden i poolen. Det finns idag även automatiserad rening som håller efter värdena automatiskt.
Vid felaktiga pH-värden så finns det speciella medel man kan köpa ämnade för att motverka, som går ut på att antingen höja eller sänka pH-värdet. Detta finner du hos din närmaste pool eller spabutik.

För högt pH

 • försvagad klordesinfektion
 • irriterande känsla i huden
 • Utfällning av kalk
 • Grumligt vatten

För lågt pH

 • Aggressivt vatten, kan leda till skador i pooltekniken
 • Irriterade Ögon och slemhinnor
 • Korrosion: Rost. För dig som har rostfria detaljer, kan ett för lågt pH leda till rostskador
 • Kan långsiktigt ge skador på linern

Klorering

“Poolbrunn”
Man brukar dela in reningen av pooler på två håll, antingen som klorpool eller som saltpool. Principen för de båda är dock densamma, menat att klor går till för att rena poolen men på olika verkställande plan. En saltpool renar vattnet med hjälp av salt som i en automatiskt process blir fritt klor. Därmed är klornivåerna i en pool relevant oavsett pool.
Man brukar säga att det optimala klorvärdet i en pool bör ligga på 1,0-3,0 mg/l(ppm). Vad som styr hur mycket klor du behöver är ju dock vattenkvaliten, som avgörs delvis av alla andra värden, samt hur ofta du rengör din pool. Har ni badat mycket eller inte rengjort ordentligt så kan mer klor behöva tillsättas. Så beroende på hur du sköter din pool kan avgöra mängden klor som behövs.

Det finns två sätt att tillföra klor i poolen, för dig som har en klorpool. Det första är att man vid bräddavloppet har en liten brunn som man tillsätter klorpuckar regelbundet. Här kan man styra mängden klor beroende på nivåer.
Andra metoden är att chockklorera poolen, så behövs göras precis när poolsäsongen börjar, eller om poolen använts mycket under kort tid.

Cyranussyra

Cyranussyra är en form av klorstabilisator, som förhindrar kloret från att brytas ner och försvinna. När du köper klorpuckar finns cyranussyra redan i dessa. Cyranussyra leder till ökad effektivitet för kloret, men ett för högt värde binder upp kloret vilket leder till minskad effekt

Alkanitet

“ph
Alkanitet är ett mått på hur mycket karbonat och bikarbonat som finns i din pool. Ju bättre detta värdet är, desto stabilare pH-värde. Många poolägare har kan ibland ha det svårt att få bukt med en jämn pH-nivå, trots tillsättning av pH-styrande medel. Detta kan ha att göra med ett för lågt alkanitetsvärde. Alkanitet har ett optimalt funktionsvärde på 80-150 mg/l (ppm). Det finns alkanitetshöjande eller sänkande tillskott att köpa i din närmaste poolbutik.

Vattnets hårdhet

Vattenhårdhet menas med mängden mineraler som ditt poolvatten erhåller. Framförallt tittar man på kalcium samt magnesiumjoner. Det finns tendenser till att dessa nivåer blir för låga, som gör att vattnet blir mindre skonsamt för kroppen och poolens komponenter. Kom också ihåg att vattnets hårdhet kan bero på var i Sverige som du bor. Därmed kan man köpa diverse medel ämnade åt att höja vattnets hårdhet. Det optimala fönstret är: 100 – 300 mg/l (ppm).

Hygien

“Utedusch”
Ett enkelt sätt att hålla poolen ren är att hålla god hygien för er som badar. Poolens höga värme gör att bakterier trivs väldigt bra. Ett sätt att minska användningen av poolkemi är att bada innan poolen, och se till att hålla poolen stängd när den inte används. Att ha en utedusch placerad nära poolen och att tvåla av sig ordentligt innan är enkla men effektiva sätt att hålla poolen ren på. Placering av poolen kan även motverka behovet av att rena poolen, genom att undvika fallfrukt och löv hamnar i poolen.

Summering av värden

Ämne Optimalt värde (min) Optimalt värde (max)
Ph 7,0 ppm 7,4 ppm
Klor 1,0 ppm 3,0 ppm
Cyranussyra < 30 ppm < 30 ppm
Alkanitet 80 ppm 150 ppm
Vattnets hårdhet 100 ppm 300 ppm

Instrument

Idag finns så gott som all poolkemi automatiserad. När du bygger din pool kan man idag göra tillval som håller efter värdena på poolen och justerar dem automatiskt. Det som mest regelbundet behöver ses över är pH och klor, varpå dessa erbjuds av så gott som alla poolleverantörer. För dig som vill hålla nere kostnaden går det att se efter dessa värdena manuellt, och man kan väta värdena antingen med hjälp av engångsstickor eller av verktyg som mäter värdena vid kontakt med vattnet

Frågor om poolkemi

 • Underhåll av magnapool
  Micke svarar: Hej Marcus, När det kommer till poolkemi är det halvkomplext faktiskt. Vi har poolsupport om du får problem med inställningarna (support@tjallden.se). Men i denna ordning menar jag att man ska jobba. 1. Få ordning på alkaniteten. Tillsä
  Läs mer
 • Instabilt pH och klor
  Micke svarar: Hej Anders, Har skickat dig kontakt till dig som jag hoppas ska kunna hjälpa till! Hälsa från mig och Tjälldens. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden Läs mer om poolkemi här Läs mer om hur du rengör din pool här
  Läs mer