Poolstomme

Tjälldens poolstomme

Tjälldens poolstomme

poolstomme
Nästa steg i processen blir att välja vilken typ av pool du vill bygga. På just detta området så är jag extremt partisk. Jag är själv ingift i Tjällden släkten och jobbar tätt inpå dem i dag. Jag äger även själv en Tjälldenpool och är här extremt påläst. På grund av dessa faktorerna så kommer jag inte gå igenom andra poolstommar på marknaden, med tanke på att jag helt enkelt inte kan lika mycket om dem samt att jag tror på det jag själv är involverad med. Med det sagt så finns det oändligt många system att välja på och du ska välja det du tror passar dig.

Vad är en isolerad pool?

“content”
Att välja en isolerad pool är enligt mig det som är mest optimalt då det sänker driftkostnaderna. Att ha en isolerad innebär att uppvärmningskostnaderna blir mindre genom att poolen blir enklare att värma upp och att den lagrar värmen bättre. Man ska också ha i åtanke att det konstanta marktemperaturen ligger på ca 4 grader, som ger poolen en konstant nedkylning. Detta gör så att din poolsäsong kan förlängas då den kan hållas uppvärmd under en längre period på året. En isolerad pool möjliggör att din poolsäsong kan inledas i början/mitten av Maj ända in i september. Något som öppnar upp för sköna soldagar under vårkanten och möjligheten att ta vara på de sista solstrålarna under sensommaren/början av hösten.

Olika typer av isolerade system

Sedan finns det såklart också skillnader mellan isolerade system, men jag menar att Tjälldens system som bygger på en tjockare isolering är rätt väg att gå. Under sommardagar kommer din pool stå öppen under flera timmar och oftast sjunka i temperatur, att släppa ut så lite värme som möjligt och ha möjlighet för uppvärmning över natten är då en stor fördel.

Poolstommen och cellplast

“content”
Tjälldens poolstomme består av som på ett enkelt sätt kan jämföras med legoblock som enkelt placeras ut, och sedan gjuts på plats. Tjälldens poolstomme består av block, 150cm höga, som placeras ut runt poolen. Dessa består av cellplast med ett tunnt lager betong putsad på utsidan. Dessa block kommer helt färdia från fabrik och skall endast placeras ut, och gjutas fast via “kanaler” i mitten ner mot plattan.
Vad som har kommit och bli Tjälldens signum är den låga användningen av betong och istället försöka ersätta betong med cellplast.
Detta gör Tjälldens poolstomme miljövänlig då den använder 1/3 så mycket betong som dess konkurrenter, samtidigt som man istället har mer cellplast vilket ger en bättre isolering.
Här ser du Tjälldens alla poolblock som kommer direkt från fabrik

De olika cellplastblocken


Tjälldens block för grundplattan

Tjälldens lampblock som enkelt placeras ut

Block för inlopp ifall det inte går via trappan

Exempel på ett av blocken för trappan, som bara plceras ut och gjuts fast

Hörblock för poolväggarna

Bredare lampblock

Standard väggblock

Block för bräddavlopp, där bräddavloppet enkelt placeras i blocket.

Blocket för bräddavlopp exempel på konstruktion

Tjälldens stomme använder sig av mindre betong

I tabellen nedan syns en jämförelse av mängd betong som används vid gjutningen av diverse poolstommar på marknaden. I rad 1 anges ytlagret inräknat på Tjälldens poolstomme, vilket beror på att Tjälldens poolblock kommer förputsade från fabriken, medans andra poolstommar kräver att de ytputsas på plats. Detta gör att det går åt en större mängd betong och ytlagret blir också tjockare än om det gjordes i fabrik. Tjälldens ytlager är ca 2-3mm tjockt.

Tjällden Konkurrent 1 Konkurrent 2 Konkurrent 3
Cm3 betong per cm vägg 159,36 cm3 (Ytlagret inräkna5) 1 843,2 cm3 1 632 cm3 2 200 cm3
Kubik betong på en standard 8×4 pool, endast räknat väggar 1,3 m3 4,4 m3 3,9 m3 5,3 m3

Minskat värmeutsläpp

Tjälldens poolstomme har bland det lägsta värmeutsläppet på dagens poolmarknad. Med tanke på den, i jämförelse med konkurrenter, lilla mängden betong som används i poolstommen, så har man istället en större mängd cellplast. Cellplasts isolerande förmåga är den exakt samma som för exempelvis mineralull, som används i hus och liknande. Detta gör att desto mer cellplast desto bättre isolerar poolstommen. Detta gör Tjälldens poolstomme till en väldigt energieffektiv konstruktion, som håller nere drift och uppvärmningskostnaden samt sparar på miljön.

Bygga en isolerad pool

“content”
När man grävt ur för sin pool, schaktat alla massor och dränerat så skall botten plattan palceras ut och gjutas. Utefter manualen så placeras bottenblocken ut. Dessa består av kantblock samt bottenskivor som med hjälp av skarvbläck. När blocken är utplacerade armeras allt med armeringsjärn som skall fästas i kantblocken och sedan gjutas in i väggblocken. Armeringsnät lägg också ut i botten. Därefter är nästa steg att gjuta bottenplattan. Denna skall sedan låtas torka i ca en vecka.

När bottenplattan har torkat placeras väggarna ut enligt instruktion, med armeringsjärnen uppvikta upp i hålrummet i blocken. Här gjuts de sedan fast med betong ner i hålrummet. För att blocken inte ska lyfta så skall man gjuta ca 200mm i första omgången. Betongen skall sedan härdas lite innan man fyller upp till urtagen. Låt det sedan torka helt

Tillslut så skall krönbalken armeras. Här placeras två armeringsjärn ut fästa i distanserna. Dessa gjuts inte förräns efter att alla pooldetaljer har installerats.

Efter att väggar och trappa har gjutits så skall trappan gjutas, som bygger på samma princip som väggar. Trappblocken placeras ut och gjuts efter samma princip som väggblocken.

Här kan du läsa mer exakt om de olika stegen för att bygga en Tjällden pool

Begreppet thermopool och tjällden

“content”
Thermopool har kommit att bli begreppet för den nya vågen av isolerade pooler som byggs på plats, med en gjuten grundstomme. Tjällden AB väljer idag att inte kalla sig för en leverantör av thermopool, då våran produkt skiljer sig markant från resterande isolerade pooler på marknaden. De thermopooler som säljs idag utgörs av mindre block där du murar upp din poolstomme, och sedan fyller upp hela insidan med betong och låter betongen agera som isoleringen. Dessa block kan därmed jämföras med en enkel ram för fylls helt med betong.

Tjällden AB

“content”
Leif Tjällden Ab grundades för över 40 år sedan i Skåne, i Lomma utanför lund. Man kom då in på marknaden med en ny typ av husgrunder och började tidigt bli en av de första i Sverige att ersätta stora delar av betongen med cellplast. För ca 10 år sedan började Tjällden utveckla och ta fram en poolstomme med samma princip, att ersätta betong med cellplast för en bättre isolerande förmåga. Precis som med husgrunder skulle poolerna vara välisolerade och energieffektiva. Jag personligen var med och tog fram denna poolen, och min egen pool där hemma kom att bli den första Tjälldenpoolen. 10 år senare är Tjällden AB idag en av de ledande aktörerna på marknaden var det gäller pooler och sålde år 2020 mer än 300 pooler.

Fördelen med Tjällden: Slipper böldpest & osmos

“content”
Pooler vars stomme består av polyester och glasfiber löper risk för att med tiden drabbas av blödpest och osmos. Osmos kan uppstå när vattnet lyckas tränga igenom poolens yttliga skikt och vattnet kan då nå glasfibret, som med tiden kan lösas upp av vatten. När vattnet väl har kommit in till glasfibret kan det inte komma ut, och det byggs efterhand upp ett tryck som leder till bubblor eller blåsor(böldpest).

De pooler som använder sig av rent glasfiber är det värt att veta att vid högre vattentemperaturer ökar risken för böldpest, ett fenomen som är vanligt bland fritidsbåtar. Det finns alltid en skillnad i kvaliten bakom glasfiberpooler, så var noggran med materialval osv. Annars löper det större risk för att kostnaden blir högre i längden.

Relaterade frågor

  • Tjälldenpool och böldpest
    Micke svarar: Tack för din fråga. Tjällden har inga som helst problem med rapporter om böldpest. Tekniken bygger på samma byggteknik som använts för grunder (och pooler) i många årtionden. Dvs cellplast och betong. Vi har funnits i många år

    Läs mer

Frågor om poolstomme

  • Hur pålitligt är cellplast?
    Micke svarar: Inga som helst problem som jag ser det. Med våra väggar blir det ett fackverk av betong. Den övre krönbalken är jätteviktig då den låser fast hela konstruktionen. Tjälldens styrka är att dimensionera konstruktioner i mark som klarar

    Läs mer

Läs även

Att bygga en pool är inte gratis de flesta vill göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Ett enkelt sätt att spara in pengar är att försöka göra så mycket som möjligt själv, men som bygger på att man har möjlighet
Läs mer

Ställ mig en fråga om ditt nuvarande, kommande pool-projekt. Jag besvarar alla frågor i tur-ordning. Undrar du varför jag gillar att svara på frågor… då kan du läsa mer om det här.

En pool har en konstant cirkulation. I teknikrummet sitter en cirkulationspump som skjutsar vattnet igenom reningsfilter, Uv-ljus mm, och sedan ut från teknikrummet vidare ut igenom inloppen. Inloppen sitter lokaliserade på motsatt kortsida av bräddavloppen och skapar en ström mot
Läs mer

Om skribenten

Mikael Asp-Tjällden på poolmicke.se

Jag heter Mikael Asp-Tjällden och jag svarar på frågor om bl.a. pooler. Du kan läsa mer om mig här. Vill du ställa en fråga till mig (vore superskoj), så gör du det helt kostnadsfritt här.