Kantsten

Sammanvävningen mellan din pool och omgivning

Kantsten – Poolens sarg

“content”
Poolens omgivning påverkar till stor del den estetiska looken. Utöver växtlighet och uteplats, så har man en poolsarg som täcker över poolgrunden, och som “kopplar” ihop poolen med omgivningen. Kantstenen fyller delvis en funktion att skydda din poolstomme från vatten, men möjliggör även möjligheter för solytor och hur man vill ha omgivningen runt poolen. Det finns en rad olika alternativ, med möjlighet för allt från trä till marmor. Nedan går vi igenom för och nackdelar, vad man bör tänka på, och hur man fäster sin poolsarg.

Vad är kantsten

“content”
När poolen är färdigbyggd så vill man sammanväva poolen med din omgivning. Här kommer man vilja täcka över toppen av poolväggarna, vilket görs med vad man kallar för poolsarg. Poolsargens funktion är delvis för att fuktsäkra stommen, samt att dölja linerns fäste i krönbalken. En poolsarg kan bestå av material så som trä, sten, marmor, kakel med mycket mer.
Poolsarg fungerar väldigt enkelt, men ger ett stort intryck på din pool och dess omgvining. Exempelvis kombinera trä med sten, trä med trä, sten med trä eller sten med sten. Här beror mycket på egen preferens, men även vad man önskar för känsla när man hoppar upp och ner ur poolen, samt miljön runtomkring.

Olika typ av Kantsten: Trä eller Sten

“content”
Det finns en rad olika alternativ för poolsarg, och en simpel indelning hade varit mellan trä och sten. Nedan går vi igenom specifika detaljer för varje material, men det finns en del aspekter man bör ha i åtanke när man väljer.
Man kan även välja att kombinera sin poolsarg med sin omgivning, antingen med en altan som sedan bryter med kantsten, eller en stenlagd uteplats som har trä som poolsarg.

Lek runt i Tjälldens inspirationsverktyg här

Trä är det billigaste alternativet. De flesta väljer att ha en altan i anslutning till sin pool, och därmed kan man låta altanen gå ända fram till poolkanten. Trä kräver visst underhåll och kräver inoljning ca en gång per säsong för att det inte ska slitas ut allt för snabbt. Men trallen kommer slitas, vilket gör att man kan behöva byta ut det efter ca 5-8 år. Trallen närmast poolkanten är vad som slits mest, i och med poolvatten som skvätter upp och därmed klor som torkar in. Men vid behov är trall enkelt och billigt att byta ut. Den stora fördelen med trä är också känslan vid poolkanten. Trä upplevs som mjukare och behagligare att gå barfota på, och har man barn som kommer leka mycket runt poolen så är det ett säkert alternativ.

Sten är det lite dyrare alternativet, som dock är betydligt mer underhållsfritt och hållbart. Sten är bättre på att hantera vatten och fukt, vilket minskar takten det slits ut på runt en pool. Det finns en rad olika varianter av sten man kan ha runt poolen, som man då kan använda för att bryta av mot sin omgivning, eller för att smälta in. Tjällden samarbetar med en rad olika leverantörer av sten, var det kommer anpassade för just pooler.

Hur bygger man kantsten

“content”
Poolsargen kan på Tjälldens poolstomme fästas direkt i väggarna. Detsamma gäller för många andra poolsystem på marknaden. För sten är det vanligast att man gjuter fast den i poolväggen, och fyller upp med dränerande material och berglager utanför poolväggen.
När man är klar med sin poolstomme gjuter man igen poolväggarna, och fyller upp krönbalken med betong. I denna process gjuts då även kanstenen fast. Utanför poolväggen kan man sedan lägga reglar, eller fylla upp med makadam som har markduk under sig. Man börjar med att lägga ut markduk på ytan man ska täcka runt poolen. Makademen fylls sedan upp utanpå poolstommen, som då behöver packas, helst med en markvibrator. Detta är till för att undvika sättningar på kanstenen som annars kan ge med sig efter tid. Väljer man att ha stenplattor runt hela poolen gör man samma metod storskaligt, väljer man att gå över till trä är det lite annorlunda. Träreglarna skruvas fast direkt i poolstommen, och hålls sedan uppe av plintar nedgrävda i marken. Därmed har man kansten, men lägger sedan trätrall på reglarna.

Läs mer om altan här

Hur bygger man träsarg

“content”
Att bygga samman din altan med din pool är väldigt enkelt. I grunden av en altan har man reglar, som hålls uppe av plintar. Dessa reglar läggs som avlastning, och beroende på vilka reglar man väljer har de olika bärlaster. Ovanpå reglarna fästs sedan trätrall som läggs enligt önskat mönster. I Tjälldens poolsystem kan reglarna fästas direkt på poolväggarna. Detta görs genom att man sågar ut fästpunkter i poolstommen, sokm skruvas fast vinklade skruvbleck, samdidigt som en plint nära poolväggen håller upp regeln.

Snap-in list

Innan man monterar sin poolsarg, så ska Snap-in listen fästas. Detta görs i samband med linerinstallation. Snap-in listens syfte är att hålla liner på plats, och fästs ovanpå bläckplåten. Bläckplåten i sin tur fästs direkt i krönbalken. Snap-in listen kan sättas in under bläckplåten, eller limmas på utanpå. Det gör ingen större skillnad för poolen i sig, men det avgör vad man har för typ av form på stenen/träbiten mot poolvattnet. Ifall man har linern fästs under bläckplåten, så behöver man ha lite överhäng för att dölja den, om man inte vill att den ska synas när man badar i poolenDränering under träsarg

“content”
När du bygger din pool, så anläggs ett dräneringssystem utmed poolbotten, som ska leda bort grundvatten runt omkring din poolstomme. Därmed kommer du aldrig ha problem med stigande vattenmassor. Däremot kan fukt alltid stiga uppåt, varpå vi vi rekommenderar att man har markduk under, som motverkar detta.
När det dock kommer till vatten och regn ovanfrån, så vill du undvika att det samlas vatten på din trall, samt att de rinner ner i poolen. Därmed vill du ha viss lutning på trallen, så att vattnet rinner från poolen.

Läs mer här om markarbete och dränering

Berglager under kantsten

“content”
Att dränera för stenläggning kräver lite mer arbete. Utöver markduk krävs det även berglager, så som makadam, som man fyller upp med. Detta innebär att man låter marknivån vara 30-40cm under toppen av poolkanten, innan man lägger ut berglager. Berglagret behöver sedan paddas, som görs med en markvibrator.

PWC-slang under kantsten

“content”
Från bräddavloppen och till inloppen går det en PVC-slang, som dras till poolens teknikrum. Denna slang kommer ligga nedgrävd utmed poolstommen, varpå kantstenen/träsargen är placerad ovanför. Detta medför att vid eventuella läckage/reparation, kan det behöva brytas upp. Vid ett sådant tillfälle är det såklart oundvikligt att att man behöver bryta eller gräva upp, men för att vara förebyggande ska man alltid provköra poolsystemet innan man täcker igen slangar och kopplingar, för att minska risken för att upptäcka läckage i efterhand.

Trä

“content”
När man väljer trä som sin poolsarg, så finns det ett varierat utbud av olika typ av trall. Det finns för och nackdelar med varje träslag, och det mesta handlar om egen preferens.
Oavsett villken typ av trä sort man väljer, så är trä levande. Trä har en tendens att vrida sig. När du väljer ut dina plankor på bygghandeln, så se till att ta bra plankor utan skador, och se även till att de förvaras torrt och skyddat hemma innan de läggs.

Kolla pris på träsarg här

Trall: Barrträ

Det finns olika typer av barrträ, men vanligast är Sibirisk lärk eller tryckimpregnerad furu. Båda lämpar sig väldigt väl för trädäck, där lärk har låg fuktupptagning, och furun är tryckimpregnerad. Lärken har en hög densitet, med nackdelen att det lätt vrider sig. Tryckimpregnerad furu är bland den vanligaste träsorten, som dock kan få en viss grå nyans efter tid.

Trall: Thermowood

Detta är en nyare klass av trä, som syftar till att vara miljövänligt. Vid framtagningen så värms virket upp, tills dess att det karameliseras. Detta gör att träet inte har förmåga att ta åt sig vatten. Detta minskar även rörligheten i träet, så att det inte sväller alls lika mycket, minskar med ca 70%.

Trall: Hårdträ

Med hårdträ menas lövträ, som har en hög densitet. Detta ger ett slitstarkt och vädertåligt träslag, oavsett väder. Detta skydder det från virkesförstörande organismer och lättskött. Lövträ är importerat från tropiska klimat, och beroende på varifrån kan färgen variera.

Trall: Träkomposit

Träkomposit består av återvinningsbart material, bestående av träfibfrer och plast. Detta ger ett träslag som inte ger ifrån sig flisor, och ger lite mer av en golvkänsla. Träkomposit kräver inte någon inoljning, utan enbart spolning. Pga dess mer golvliknande karaktärer lämpar det sig väl som poolsarg, eller som altan under din uteplats.

Sten

“content”
Sten är bland den vanligaste poolsargen. Genom att vara lättskött, ha lång livstid och jämfört med många andra alternativ vara relativt billig. Det finns en rad olika alternativ av sten på marknaden, och med det många leverantörer. Sten används ju även inom många andra områden av trädgården, men vad man hoppas hitta för just kantsten är mjuka kanter ner mot poolvattnet, samt bra skurna hörnblock för att uppnå en fin skarv.
Det kan även skilja sig i storleken på block, om man vill bygga flera rader av sten, eller nyttja större stenblock.

Kolla pris på stensarg här

Kiruna kantsten

“content”
Tjällden samarbetar med ett bolag som heter ScandiRoc. Det är ett Danskt bolag, och pga samarbetet med Tjällden är det dessa kantstenar jag besitter mest kunskap om.
ScandiRoc har tidigare erfarenhet av kantstenar, och likt bilderna nedan så kommer de i olika former, beroende på önskat utseende vid poolkanten. Deras två vanligaste kantstenar är Kiruna mountain grey (se ovan) och Kiruna mountain Black. Dessa stenar är de Tjällden säljer som allra mest av.

Fördelen med båda dessa modellerna, visade nedan, är dess rundade kant ner mot poolen. Tekniskt sett kan vilken typ av utesten/platta användas som poolsarg, men det man vill undvika är ett vassare parti ner mot vattnet, som man kommer klättra upp och ner för.
Kirunaplattorna är 600 x 300 x 30 mm. Hörnen är speciellt anpassade för poolBetong

Det finns även utestenar/kantstenar som är gjorda av betong. Dessa är billiga i pris, men är inget Tjällden säljer i samband med sina pooler. Kantstenen runt din pool avgör till stor del hur din pool uppfattas och smälter in med din omgivning. Betongsarger har ett relativt enkelt utseende, som inte utger en känsla av premium eller för att vara unikt.

Granit

Granit är steget upp från vanligt sten, som har en lite mer glänsande yta. Granitsten är lite dyrare, men är otroligt slitstark, och behåller sin glans i alla väder. Likt marmor, är granit även en natursten, vilket gör att det kan förekomma naturliga skillnader i mönster. De båda är även betydligt tyngre än trä att montera och transportera.

Granit är hårdare än marmor, och står därför emot stötar och repor bättre. Granit döljer även fläckarna bra, på grund av dess lite mer prickiga mönster. Detta lämpar sig väl om man planerar på att ha granit vid sin uteplats. Granit är även tåligare mot syror, ifall man kommer äta mycket runt poolen.

Kolla pris på poolsarg här här

Maranello kantsten

Maranello är en av stentyperna från Scandiroc.

Marmor

“content”
Likt granit, är även marmor en natursten. Marmors stora fördel gentemot granit, är dess utseende. Marmor anses vara mer elegant, och har en mer glänsande finish än vad granit. Marmor är dyrare, men är man ute efter en lite mer exklusiv finish på sin pool så är det rätt alternativ.

Pris på kantsten

Prisklasserna på kantsten varierar. Trä är det billigaste alternativet, men varierar såklart beroende på vilekn typ av trä. När det kommer till sten blir det mer komplicerat, då det varierar i vilken typ av sten, marmor eller granit, och vilken finish stenen har. Som grund är Marmor dyrast, sedan Granit, och billigast är sten.

Nedan är en ungefärlig tabell över vad poolsarger som Tjällden säljer kan kosta, för pool med storleken 8×4 meter. För mer exakta uppgifter, kolla ditt pris här

Typ av poolsarg Pris, 8x4m
Trä 4000-6000kr
Sten 12 000-16 000
Granit 24 000-40 000
Marmor X

Kantsten med pooltak

“content”
Något man bör ha i åtanke när man väljer poolsarg, är hur man kan fästa skenorna till pooltaket.
För alla pooltak, så har man skenor på minst ena långsidan. Dessa går utmed poolkanten, men fortsätter även bakom, för att man ska kunna skjuta bak pooltaket. Dessa skenor monteras i poolsargen.

Det som är viktigt vid monteringen, är att skenan ligger jämt. Detta är för att taket enklare ska skjutsas fram och tillbaka.
På träsarg så kan skenorna skruvas fast direkt i trallen. För sten behöver man vara extra försiktig med hur man fäster skruvarna. Det kräver därmed en speciell fästningsanslutning, samt speciella borrar och pluggar för betong.

Man bör även se över vilken kombination man har mellan sin poolsarg och uteplats. Att blanda sten med trä, gör att materialen rör sig olika med tiden. Trä är mer “levande” än sten, varpå de rör sig med tiden i olika tempo. Detta kan påverka hur taket glider över skenan.

Läs mer om pooltak här

Behandla din kantsarg

“content”
Oavsett material, behöver poolsargen underhållas. Oavsett trä eller sten, vill man borsta av och hålla efter poolsargen. Utöver det kan man även högtryckstvätta båda typerna för att bli av med mossa, ogräs och smuts som fastnat mot ytorna.

När det kommer till trä finns det lite mer man kan göra.
Trä behöver behandlas, för att förlänga livstiden, men även för att hålla uppe utseendet. Trä kan ta skada av fukt, det sker speciellt när trä absorberar upp vätska. Detta kan man motverka genom att olja in altanen, som gör det mer motståndigt för fuktskador.

Rekommendationen är att olja in träet minst en gång per säsong.
Genom att ta hand om ditt trä så kan du förlänga livstiden, varpå du i det långa loppet kan hålla nere kostnaden. Detta är speciellt viktigt för poolsargen, som utsätts för stora mängder klor.

Läs mer om altan här

Tjälldens poolinspiration

Tjällden har tagit fram ett verktyg, var man kan pröva runt med olika stenar, material och färg på poolliners. Följ länken nedan för att pröva dig fram mellan olika kombinationer.

Besök Tjälldens verktyg för inspiration

Få inspiration till kantsten

Generella frågor om kantsten

 • Överhäng poolkant
  Hej Micke, Jag har byggt en pool med 35cm termomur inomhus och skall nu möta poolen med befintligt golv och behöver veta hur mycket överhäng ja skall ha inåt och vad brädden på stenen är, tänker köra med liner och en belysning under den utskjutande k
  Läs mer
 • Snap-on liner eller platssvetsad
  Hej Micke, Vilken fin hemsida du har skapat! Mycket informativ och underlättar alla val som ska göras. Vi har tagit in en offert från Tjällden för en 8×4 pool och kommer att välja detta system då vi ska bygga poolen själva. Vi står nu inför vale
  Läs mer
 • Passform på kantsten
  Micke svarar: Hej Pontus, Man har speciella stenar för hörnen precis som du önskar. De övriga stenarna förutom hörnen kommer i storleken 600x300x30 mm. Mvh Micke Läs mer här om kantsten Läs mer här om storlek på pool
  Läs mer
 • Pris på kantstenar
  Micke svarar: Hej Linus, Har skickat dig lite bilder på olika kantstenar i Kiruna serien. De återfinns även i vår utställning i Arlöv dit du såklart är välkommen. Ha en fortsatt bra dag. Med vänlig hälsning, Mikael Asp-Tjälldén Läs mer här om kantste
  Läs mer