Bäst placering av värmeväxlare

Fråga från Anders om värmeväxlare

Vart tycker ni att man bäst bäst placerar en värmeväxlare? Är det nära värmekällan eller kan man placera den i poolens teknikrum?
“Mvh

Frågans rubrik

Micke svarar:

Bilden visar rördragningar från värmekällan till teknikrummet.
Bilden visar rördragningar från värmekällan till teknikrummet

Vanligast enlig min mening är att den placeras nära värmekällan.

Vattnet på primärsidan (värmekällan) är ju alltid varmare än sekundärsidan (poolvattnet). Därför blir det högre värmeförluster genom att transportera varmare vatten en längre sträcka.
Dimensionen på primärsidan är också mindre vilket innebär ett större tryckfall på grund av att dessa ledningar är långa.