fråga micke

Hur djup ficka för covrex

Fråga från Ulrik från Stockholm

Vi ska göra en pool med en covex bridge. Poolen är 5,5×5 m och covrexen ska vara 5 m bred. Hur brett behöver diket vara ifall den är 5 m pool?

Svar från Micke

Hej Ulrik,

Ni behöver inte mer än 500 mm ficka till en så kort pool.

Tänkvärt tips:
Det är den “faktiska” bredden som gäller, dvs att om det är en 500cm bred pool(inkl liner/mosaik) så skall denna anges. Lamellerna kapas då 4cm smalare av Covrex, dvs 496cm bredd för er del om inget annat sägs.

Generellt kan sägas att fabriken nu mer rundar av mm-måtten till närmaste hel cm neråt. Så i princip kan mao ett lamellskydd bli nästan 50mm smalare än poolens reella bredd .

mvh
Micke
PS: Läs mer om covrex skydd här.

:DS