fråga micke

Hur djup ficka för covrex

Fråga från Ulrik från Stockholm

Vi ska göra en pool med en covex bridge. Poolen är 5,5×5 m och covrexen ska vara 5 m bred. Hur brett behöver diket vara ifall den är 5 m pool?

Svar från Micke

Hej Ulrik,

Ni behöver inte mer än 500 mm ficka till en så kort pool.

Tänkvärt tips:
Det är den “faktiska” bredden som gäller, dvs att om det är en 500cm bred pool(inkl liner/mosaik) så skall denna anges. Lamellerna kapas då 4cm smalare av Covrex, dvs 496cm bredd för er del om inget annat sägs.

Generellt kan sägas att fabriken nu mer rundar av mm-måtten till närmaste hel cm neråt. Så i princip kan mao ett lamellskydd bli nästan 50mm smalare än poolens reella bredd .

mvh
Micke
PS: Läs mer om covrex skydd här.

:DS

By Mikael Asp-Tjällden

Micke jobbar idag som digital entreprenör och är högst inblandad i många företag och hemsidor på nätet. Störst är engagemanget i Tjällden AB men Micke driver även andra närbesläktade hemsidor.

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Accept All Cookies
Decline Cookies
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Accept All Cookies
Decline Cookies