Liner till lamelltäcke

Fråga från Olle om lamelltäcke

Hej,

Jag har under en längre tid studerat olika lösningar och tekniker för ett poolbygge. När jag väger fördelar och nackdelar mot varandra hamnar jag hela tiden i slutsatsen att ert system är det som passar våra behov

Jag har två frågor dock 😄

Vi vill ha lamelltäcke bakom trappan och om jag fattat rätt så gäller platssvetsad när man vill installera covrex bridge där? Ni får gärna föreslå en bra entreprenör i Stockholm

Jag funderar på att använda 50mm PVC slang i stället för PEM i marken. Har ni några synpunkter på det?

I övrigt gäller följande: Poolen kommer att ligga helt nere i marken. Marken består i huvudsak av lera (börjar ca 50 cm ner) och det finns en liten risk för att grundvatten når upp till poolens bottenplatta, men jag kommer givetvis bygga på en väl tilltagen grusbädd (geotextil + makadam 8-16, min 25cm djup) med dränering runt om och pumpbrunn, eller möjligen direkt avlopp till lägre dagvattenavlopp (ca 40m bort 🙁
Mvh Olle

Liner till lamelltäcke

Micke svarar:

Kammaren där Covrex skyddet är inrullat, så krävs det en liner för att hålla tätt.
Kammaren där Covrex skyddet är inrullat, så krävs det en liner för att hålla tätt.

Hej Olle,

Kul att du hittat till oss och att vi påtänkt för Ert projekt.

Vill man ha covrexskyddet bakom trappan så är det platssvetsad som gäller. Prova pool linersvetsare jag skickat till dig
Vi rekommenderar inte att gräva ner PVC rör.
De riskerar att spricka då de är för spröda för att grävas ner i mark.

När det kommer till grundvatten så behöver man hantera detta med respekt. Man behöver göra en grundvattensänkning under projektets gång.

Ha en fortsatt bra dag.

Med vänlig hälsning,
Mikael Asp-Tjälldén