Pool med Myror

Fråga från Anders om poolstomme

Hej Micke!
Jag har byggt en pool med gaveltrapp i cellplast.
Efter tre månader bytte vi duk i poolen.Trappan va då angripen av svartmyror. Tror du jag vågar lägga på ny liner. Håller cellplast mot myror?
Mvh Anders

Pool med Myror

Micke svarar:

Exempel på Tjälldens poolstome med putsade väggar.
Exempel på Tjälldens poolstome med putsade väggar.

Hej Anders,

Myror gillar cellplast på utsatta ställen.
Därför har vi puts som standard på vår stomme (tjälldenpoolen).

Så jag hade putsat cellplasten om du vill vara säker. Man kan inte putsa alla ställen, det är overkill, men göra så gott man kan.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden