fråga micke

Fråga från Kim om läckage

Hej.
Jag har fastnat lite gällande placering av teknikrum.
Jag har möjlighet att placera teknikrummet både under och ovanpå pooldäck. Jag har inte lärt mig riktigt än hur allt fungerar gällande poolens funktioner än, men jag tänker väll kanske det värsta scenariot om det skulle bli ett läckage någonstans i teknikrummet så vill jag inte att det ska bli någon katastrof för mig och min granne som har sitt garage nära min tomt.
Vi har en dagvattenbrunn intill poolen som dräneringen till poolen är kopplad till, samt förberett ett separat markrör till kommande teknikrum.
Alltså, hur mycket kan en pool läcka via teknikrummet?
Vart är det bäst att placera teknikrummet just i detta ändamål (stort läckage)
Är det något annat jag bör tänka på?
Tack på förhand.Mvh Kim

Teknikrum – Placering

Micke svarar:

I teknikrummet finns många skarvar, kopplingar och delar som kan orsaka läckage.
I teknikrummet finns många skarvar, kopplingar och delar som kan orsaka läckage.

Hej Kim,

Läckage i teknikrummet händer men är inte supervanligt i stor skala. Droppande pump och ibland nån tätning kan droppa är rätt vanligt.

I värsta fall skulle läckaget uppgå till så många kubikmeter som poolen innehåller innan vattennivån i poolen minskar ner under bräddavloppen. Där stannar läckaget. Men det kan ju bli rätt många kubik.

Det är vanligast med läckage vid uppstarten. Det händer då oftast ifall man inte limmat kopplingarna ordentligt. Men då stänger man ju bara av systemet/pumpen så slutar läckaget och man får chansen att fixa läckan. Det är då värre ifall man skulle få ett totalhaveri i pumpen t.ex. Det är dock ovanligare men händer.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden