Sedan februari har jag planerat för att bygga pool och har läst mycket på dem små och stora leverantörer som Folkpool, Poolkungen, Pooltime, Poolgiganten och några till, Men ingen av dem har varit så personiga och transparanta som din sida. Jag barar njutit av varaenda råd, tips och berskrivning du har gett. Stort tack för din engagemang och viljan att dela med sig.
Nu ska jag komma till saken. Hur kan jag beställa blockar av dig för en pool på 4×9 med gaveltrappa på hela korta sidan med nedsänkt lamelltäcke?