Återfyllnad mot sluttande berg

Fråga från Joakim om dränering

Tjena Micke, För ett poolbygge vi planerar så har jag en snabb fråga. Vi bygger på tomt som lutar i stockholmstrakten. Vad är riskerna som du ser det med återfyllning mot sluttande berg?
Mvh Joakim

Återfyllnad mot sluttande berg

Micke svarar:

Exempel på pool byggd på ojämn tomt
Exempel på pool byggd på ojämn tomt

Ja om berget sluttar jättemycket är det viktigt med terassering och bra L-stöd mm. Är man osäkjer här behöver man faktiskt ta hjälp av konstruktör för att lösa stödkonstruktionen/muren osv som håller bädden på plats ner mot berget. Om du däremot menar att massor lutar uppifrån berget ner mot poolen så ser jag inga stora risker med det, återigen om du löst terasseringen. Men däremot kan du få stora vattenflöden ner mot poolen via berget. Speciellt vid stora skyfall. Det är ett vanligt problem vid sutteränghus vet jag. Det kan leda till att man får in vatten i sutteränghusets källare. För en pool är det lite samma. Tjällden poolen behöver normalt sätt inte använda dräneringskivor eller liknande (ala isodrän, platonmatta eller dylikt). Men bygger du en pool i sluttning och denna poolen riskerar att få perioder av stora regn massor som möter den väggen som vätter upp mot bergsknallen så kan det vara bra att säkra upp med lite hängslen och livrem. Dvs dräneringsskiva, men också tänka igenom dagvattnets rörelser (dagvattenbrunnslösningar och lite diken osv).