Bygga ut teknikrum

Fråga från Yvonne angående Teknikrum

Vi har i dag en lite mindre pool på samma ställe där den nya poolen är tänkt att ligga. Filter/pump i ett närliggande garage.
Vill gärna även fortsättningsvis ha pool-utrustningen i garaget men läser att det bör vara max 10 m från breddavlopp till pump.
Mvh Yvonne

Bygga ut teknikrum

Micke svarar:

De olika stegen i teknikrummet kräver inte alltid så mycket plats, och kan genom en bra installering gömmas effektivt.
De olika stegen i teknikrummet kräver inte alltid så mycket plats, och kan genom en bra installering gömmas effektivt.
Hej!

Det går utmärkt att använda befintligt garage. Man kommer då upp ovan mark och då kan det vara ett alternativ att ha en backventil som bibehåller trycket i teknikrummet när man stänger av pumpen. Om man har lite längre till poolteknikrummet från poolen så går man upp i en större poolpump och ett större filter. Inga problem annars.