Fästa poolväggar

Fråga från Sofia om att bygga pool

Hej Micke!

Bygger en Tjälldenpool och har en snabb fråga.
Gjuter plattan nu på kommande fredag- om det är hyfsat väder är det då ok att skumma fast väggarna i plattan efter en 1 vecka?
Efter att man skummat fast väggarna- hur länge måste man vänta innan man gjuter “väggarna” och krönbalk? Samma dag? Nästa dag? En vecka?
Kan man gjuta pelarna i väggarna först och sedan krönbalken för sig eller ska det ske samtidigt?

Mvh Sofia

Fästa poolväggar

Micke svarar:

Innan stommens gjuts fast, så använder man fogning för att hålla stommen på plats.
Innan stommens gjuts fast, så använder man fogning för att hålla stommen på plats.

Hej Sofia

Det går bra att skumma fast väggarna efter en vecka. Du kan börja lite tidigare om du vill (beroende lite på vädret) men ge det varjefall 3-4 dagar att brinna. Sedan i lugn och ro börja placera ut väggblocken.

Samma dag är ok att gjuta krönbalken och ”pelarna i väggarna”.
Går bra att dela upp så du gjuter krönbalken vid en tidpunkt och krönbalken senare.

Mvh Micke