Kondens i teknikrum

Fråga från Leif om kondens i teknikrum

Hej! En fråga angående teknikrum, under mark. Min leverantör av pool har byggt ett teknikrum på 2,0x 1,20 med djup på 1,20. Uppmurad med lekablock och med platonmatta på utsidan. Gjuten golv med brunn. Taket består av reglar med plåt mot regnvatten. Under till finns 5 cm isolering som är klistrad på plåten. Över reglarna finns plasttrall. En ventilation finns under plåten på ca 3 cm i ena sidan. Ingen ventilation nertill. Fråga: När jag öppnade luckan för några veckor sedan var det rått i rummet och jag kunde se hur det helt blött under isoleringen, så att det droppade fukt. Under vintern har det varit frostfritt då jag haft en avläsbar termometer inomhus. Leverantör menar att han vill sätta in en varmluftfläkt för att förhindra kondenseringen. Jag menar att det skulle kunna förvärra kondenseringen och istället borde han isolera bättre i taket. Har du någon tips till hur man konstruerar teknikrummet för att förhindra kondenseringen.
Tacksam för svar.
Mvh Leif

Kondens i teknikrum

Micke svarar:

Exempel på nedgrävt teknikrum med isolering runt. Teknikrum ger ifrån sig mycket värme och behöver vara välisolerat
Exempel på nedgrävt teknikrum med isolering runt. Teknikrum ger ifrån sig mycket värme och behöver vara välisolerat

Hej Leif,

Tror man ska ta ett steg i taget. Så gör jag när sånt här uppstår.

Jag hade börjat med att installera en värmestyrd (termostat) fläkt. Någon av dessa fläktar bör fungera
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/ventilation/flaktar

Sedan be en elektriker koppla ihop det med en bra termostat så du får till automatiken.