Mängd berglager vid lutning

Fråga från Ola om dränerande material

Hej, En snabb fråga om att bygga pool och markarbetet. Hur mycket uppackning krävs om schaktbotten är ojämn/lutar och delvis består av berg?
Mvh Ola

Mängd berglager vid lutning

Micke svarar:

Bilden visar dränerande berglager utplacerat innan bottenplattan gjuts på plats
Bilden visar dränerande berglager utplacerat innan bottenplattan gjuts på plats

Man får ta dit sprängsten/dränerande material så du får en bädd i våg/rakt. 10 cm makadam under poolen.