Storlek på tjälldenpool

Fråga från Peter storlek på pool

Med vilka mått kan jag bygga en tjälden pool, jag önskar ha en ”lång smal” pool , 3,5×10 ,3,5×9 , och finns det då pooltäckning ?
Mvh Peter

Storlek på tjälldenpool

Micke svarar:

Bilden visar en fabrikssydd. Se hörnen
Bilden visar en fabriks-sydd. Se hörnen

Hej Peter,

Det går bra med Tjälldens system att bygga alla bredder i inkrement om 0,5 upp till 5 meter brett och 10 meter långt. Rörande pooltäckning ska det gå att få 3,5 breda tak. Det är ändå en standardbredd (tänker specifikt på 7×3,5 som är en mycket vanlig storlek.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden