fråga micke

Tidsåtgång montera poolväggar och teknikrum

Fråga från Lowe från Karlstad

Hej Micke,

Har tänkt att anlita en entreprenör för arbetet och är intresserad om det finns någon uppskattning på hur lång tid själva installationen går för er stomme (exkl. platta, schaktning).

Mvh Lowe

Svar från Micke

Hej Lowe,

Det är ganska många moment med en pool ju.

Här är de delar du frågade efter och min bästa uppskattning utifrån diskussioner med en byggare. Det tillkommer säkert lite saker jag glömt men här är de stora delarna.

Montering
• Montering av poolväggar & trappa (ink fogskum , lampor etc) – en hel dag 2 personer
• Gjutning av poolstomme och trappa (exkl hämtning av betong) – en hel dag 2 personer

Teknikrum
• Platsbyggt poolteknikrum – 2 dagar en person. Då ingår pvc dragningar och inkoppling av filter, poolpump och värmepump. Saltklorinator och liknande automatik så tillkommer mer tid.

Linermontering
• Sätta fabrikssvetsad liner – 1,5 dagar för 2 personer. Då ingår det att man fyller på vatten och gör urskärningar i linern vartefter (inlopp/lampor/bräddavlopp).

Delar jag inte har med nu
• Grävning + projektering
• Dränering mm inkl inspektionslucka mm – till dräneringsbrunn
• Dra PEM slang från pool till teknikrum
• Transport av massor
• Markbädd inkl makadam eller bärlager och fiberduk
• Makadam
• Betongplatta inkl gjutning med betongbil

mvh
Micke
Poolmicke.se