Var går vattnet ifrån dräneringspumpen?

Fråga från Fredrik om dränering

Måste också fråga dig. Alla mer eller mindre har ju en dräneringspump installerad. Vart leder man i regel det vatrnet ifrån dränpumpen ?
Jag tänkte koppla på dagvattenledningen under stupröret och då hamnar ju ledningen relativt nära marken och antar att den pumpen skall vara på året runt så det inte blir stående vatten runt poolen. Men imed att utgående slangen till stupröret ligger kanske 20-30cm under marken precis vid anslutning till stupröret. Rädd för att vattnet kommer frysa där imed att en dräneringspump har stående vatten i utgående ledning imed backventil.
Sätter man värmekabel eller hur gör man vid installation till äldre befintligt hus.Mvh Fredrik

Var går vattnet ifrån dräneringspumpen?

Micke svarar:

Dräneringsrör placerat utanför poolstommen, som vattnet sedan leds ifrån
Dräneringsrör placerat utanför poolstommen, som vattnet sedan leds ifrån

Det vanligaste är att dra vattnet bort mot en stenkista, lokaliserad en bra bit ifrån huset/tomten. Det går också att koppla på den på det befintliga dagvattnet. Detta är lite upp till dig och beror på vad du har möjlighet för